with love from Ukraine

Polityka Prywatności

Last updated: March, 5, 2021

 

OGÓLNE

 

W Pilgway.com i 3DCoat.com, my, w Pilgway LLC, jesteśmy świadomi, że dbają Państwo o swoje dane osobowe, dlatego też przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności (""Polityka Prywatności""), aby wyjaśnić, jakie dane osobowe gromadzimy od Państwa, w jakim celu i w jaki sposób je wykorzystujemy. Ma ona zastosowanie do stron internetowych www.pilgway.com i www.3dcoat.com oraz wszystkich usług dostępnych za pośrednictwem tych stron (razem ""Usługa"") i innych usług.

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków Użytkowania Pilgway.com i 3DCoat.com. Wszystkie definicje użyte w Warunkach Użytkowania mają zastosowanie w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na warunki zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, nie zgadzają się Państwo również z Warunkami Użytkowania. Prosimy jednak o kontakt z nami w przypadku braku zgody na nasze Warunki użytkowania lub Politykę prywatności.

 

Administrator danych

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ""PILGWAY"", zarejestrowana na Ukrainie pod numerem 41158546,

 

siedziba 41, 54-A, ulica Łomonosowa, 03022, Kijów, Ukraina.

 

E-mail kontaktowy kontrolera danych: support@pilgway.com i support@3dcoat.com

 

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

 

Gromadzimy dane, które przekazują nam Państwo bezpośrednio, np. podczas tworzenia Konta Pilgway.com, korzystania z naszych Usług lub kontaktowania się z nami w celu uzyskania wsparcia. Dane te są wykorzystywane do celów, dla których zostały przekazane:

 

 • Dane rejestracyjne (Państwa pełne imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasła, podpowiedzi haseł i podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do Konta, Państwa kraj (w celu zapewnienia specjalnych zniżek, które zależą od kraju oraz zapewnienia równego dostępu do nich wszystkim klientom tego kraju, a także w celu zachowania zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi i innymi), branża, w której Państwo działają, jeśli zdecydowali się Państwo przekazać nam te informacje, są wykorzystywane do uwierzytelniania Państwa i zapewnienia dostępu do naszej Usługi i obejmują gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez nas;
 • Inne dane, które Użytkownik przekazuje nam lub naszemu działowi obsługi klienta (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe) są wykorzystywane przez nas do przechowywania danych na Koncie Użytkownika lub rozwiązywania wszelkich problemów, których Użytkownik może doświadczyć podczas korzystania z naszego Oprogramowania lub Usług, w związku z czym gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy tego rodzaju dane. Należy pamiętać, że korzystamy z systemu CRM SalesForce, a zatem wszelkie dane udostępniane przez Użytkownika działowi obsługi klienta są przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez salesforce.com, Inc, spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware w USA, w celu świadczenia dla nas usług . Więcej szczegółów znajduje się w sekcji ""Lista partnerów"".
 • Lista pobranego lub zakupionego Oprogramowania, w tym typ systemu operacyjnego dla każdej kopii Oprogramowania, unikalne informacje o sprzęcie, na którym zainstalowano Oprogramowanie (identyfikator sprzętu), adres(y) IP komputera lub komputerów, na których zainstalowano Oprogramowanie, czas działania aplikacji powiązanych z Kontem użytkownika, aby upewnić się, że użytkownik przestrzega naszych warunków licencyjnych, które są zawarte w każdej kopii naszej aplikacji, dla której zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy takie dane;

Inne dane nieosobowe, które możemy gromadzić:

 

Korzystamy z usługi Google Analytics, dzięki czemu wiemy, jak działa nasza strategia marketingowa i kanały sprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, proszę przeczytać tutaj.

Usługa analityczna świadczona jest przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do pilgway.com i 3dcoat.com.

 

Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookies; Dane użytkowe.

 

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności; Irlandia - Polityka Prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

 

Kategoria danych osobowych zbieranych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

 

Korzystamy z technologii Facebook Pixel, aby mieć pewność, że nagradzamy naszych klientów, którzy dowiedzieli się o nas z reklamy na Facebooku (więcej na ten temat tutaj).

Śledzenie konwersji Facebook Ads ( Facebooka Pixel) to usługa analityczna świadczona przez Facebook, Inc. łącząca dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi na stronach pilgway.com i 3dcoat.com. Facebooka Pixel śledzi konwersje, które mogą być przypisane do reklam na Facebooku, Instagramie i Audience Network.

 

Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookies; Dane użytkowe.

 

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

 

Kategoria danych osobowych zbieranych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

 

PROFILOWANIE

 

Nie używamy profilowania ani podobnych technologii do automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu oceny kwestii osobistych z Państwem powiązanych

 

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę, zaznaczając opcję "Chcę otrzymywać od studia Pilgway wiadomości i ewentualne zniżki", możemy wykorzystać Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, wskazany kraj zamieszkania oraz adres e-mail, w następujących celach:

 • aby lepiej zrozumieć, co chcieliby Państwo od nas uzyskać i jak możemy dalej ulepszać nasze Oprogramowanie lub Usługę dla Państwa;
 • aby spersonalizować Usługi i oferty, które od nas otrzymujesz, oraz aby rozpoznać Twoją lojalność i nagradzać Cię zniżkami i innymi ofertami, dostosowanymi specjalnie dla Ciebie;
 • aby udostępniać materiały marketingowe, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące;

 

 

WYKORZYSTANIE DANYCH NIEOSOBOWYCH

 

Niektóre dane są gromadzone w formie, która sama w sobie lub w połączeniu z danymi osobowymi nie pozwala na bezpośrednie powiązanie z użytkownikiem. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać informacje nieosobowe w dowolnym celu. Poniżej podano kilka przykładów informacji nieosobowych, które gromadzimy i w jaki sposób możemy je wykorzystywać:

 

Typ danych:

Zawód, język, numer kierunkowy, unikalny identyfikator urządzenia, adres URL osoby polecającej, lokalizacja i strefa czasowa

Informacje dotyczące aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej

 

Jak je uzyskujemy:

Z Google Analytics lub Facebook Pixel

Pliki cookie i logi naszego serwera, na którym znajduje się strona internetowa

 

Jak z nich korzystamy:

Aby zwiększyć efektywność w prowadzeniu naszych usług;

Aby zwiększyć efektywność działaniu naszych usług;

 

Powyższe dane mają charakter statystyczny i nie odnoszą się do żadnego konkretnego użytkownika, który odwiedza lub loguje się na naszej stronie internetowej.

 

PODSTAWA PRAWNA KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane określone powyżej wykorzystujemy na następujących zasadach:

 

 • musimy wykorzystać Twoje dane, aby zrealizować umowę lub podjąć kroki w celu zawarcia umowy z Tobą, na przykład jeśli chcesz kupić produkt lub usługę za pośrednictwem naszej strony internetowej lub potrzebujesz dodatkowych informacji na ich temat;
 • musimy wykorzystać Państwa dane dla naszego uzasadnionego celu, na przykład musimy zachować Państwa e-mail, jeśli pobrali Państwo nasz produkt dla celów zgodności z warunkami licencjonowania takiego produktu, możemy również wykorzystać Państwa dane, jeśli zezwalają nam na to obowiązujące przepisy, na przykład możemy wykorzystać Państwa dane do celów statystycznych pod warunkiem zachowania anonimowości takich danych.
 • musimy wykorzystać dane osobowe użytkownika, aby spełnić odpowiednie zobowiązania prawne lub regulacyjne, które na nas ciążą, na przykład musimy przechowywać pełne dane użytkownika, w tym dane finansowe, w celu zachowania zgodności z przepisami podatkowymi;
 • mamy zgodę użytkownika na wykorzystanie jego danych osobowych do określonego działania. Na przykład, gdy użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie mu ofert specjalnych lub biuletynów na temat naszych produktów lub usług; oraz
 • musimy wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu ochrony jego interesów. Na przykład, możemy być zmuszeni do informowania o zmianach w naszych warunkach użytkowania lub polityce prywatności, lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.

 

 

JAK DŁUGO KORZYSTAMY Z DANYCH OSOBOWYCH

 

Nie będziemy przechowywać danych dłużej niż jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych oraz do zapobiegania ewentualnym roszczeniom z tytułu odpowiedzialności.

 

!! UWAGA: w przypadkach określonych przez prawo, w szczególności przez Kodeks Podatkowy Ukrainy, przechowujemy dane osobowe, na przykład w dokumentach źródłowych, przez co najmniej trzy lata, które nie mogą być wcześniej usunięte lub zniszczone na Państwa życzenie.

 

Po zakończeniu okresu przechowywania, zgromadzone dane osobowe zostaną zniszczone zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami bezpieczeństwa.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIELETNICH

 

Pilgway.com oraz 3DCoat.com nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia.

 

Jeżeli nie ukończyli Państwo 16 roku życia, NIE wolno Państwu przekazywać nam danych osobowych bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców, opiekuna prawnego lub władz opiekuńczych. Aby przesłać taką zgodę, prosimy o kontakt pod adresem support@pilgway.com lub support@3dcoat.com.

 

PRYWATNOŚĆ DZIECI

 

Nasze strony internetowe Pilgway.com i 3DCoat.com są ogólnie dostępnymi stronami internetowymi i nie są przeznaczone dla dzieci. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od użytkowników, którzy są uznawani za dzieci w świetle odpowiednich przepisów prawa krajowego

 

OCHRONA DANYCH

 

Pilgway.com i 3DCoat.com dokładają wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, politykę i procedury zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych osobowych. Środki, które podejmujemy obejmują na przykład:

 

 • nakładanie na naszych pracowników i dostawców usług wymogów zachowania poufności;
 • niszczenie lub trwałą anonimowość danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane;
 • przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przy przechowywaniu i ujawnianiu danych osobowych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich; oraz
 • korzystanie z bezpiecznych kanałów komunikacyjnych, takich jak SSL (""secure sockets layer"") lub TLS (""transport layer security"") do przesyłania danych, które są do nas wysyłane. SSL i TLS to standardowe protokoły szyfrowania stosowane do ochrony kanałów transakcji online.

 

 

Aby zagwarantować skuteczność tych środków w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do prywatnych informacji użytkownika, należy zapoznać się z funkcjami bezpieczeństwa dostępnymi w przeglądarce. Do przesyłania informacji o kartach kredytowych i innych danych osobowych w Usługach należy używać przeglądarki obsługującej zabezpieczenia. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie korzysta z przeglądarki obsługującej protokół SSL, jest narażony na ryzyko związane z przechwyceniem danych.

 

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika powiadomimy go o tym fakcie tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe, ale nie później niż wymaga tego obowiązujące prawo. Powiadomimy o tym również wszelkie organy rządowe, które jesteśmy zobowiązani powiadomić w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

 

 

EGZEKWOWANIE

 

Pilgway.com i 3DCoat.com stosują podejście oparte na samoocenie w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Polityką Prywatności i okresowo sprawdzają, czy polityka ta jest dokładna, wyczerpująca w odniesieniu do informacji, które ma obejmować, czy jest w sposób widoczny wyświetlana, w pełni wdrożona i dostępna. Zachęcamy osoby zainteresowane do zgłaszania wszelkich wątpliwości za pomocą podanych informacji kontaktowych, a my zbadamy i postaramy się rozwiązać wszelkie skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawniania Danych Osobowych.

 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 

Użytkownik ma prawo do następujących działań:

 

 • Wycofania zgody w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, którą wcześniej wyraził na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda.
 • Dostępu do swoich Danych. Użytkownik ma prawo dowiedzieć się, czy jego dane są przetwarzane przez administratora danych, uzyskać ujawnienie pewnych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię danych podlegających przetwarzaniu.
 • Weryfikacji i żądania sprostowania. Masz prawo do sprawdzenia dokładności swoich Danych i zażądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Ograniczenie przetwarzania danych. W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać danych użytkownika w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Usunięcia lub skasowania w inny sposób swoich danych osobowych. W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo do uzyskania od administratora danych usunięcia swoich danych.
 • Otrzymać swoje dane i przekazać je innemu administratorowi danych. Mają Państwo prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, przekazać je bez przeszkód innemu administratorowi danych.
 • Złożyć skargę. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

W razie potrzeby będziemy aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, biorąc pod uwagę opinie klientów i zmiany w naszych usługach. Data umieszczona na początku dokumentu określa, kiedy był on ostatnio aktualizowany. Jeśli oświadczenie zostanie znacząco zmienione lub zasady korzystania z danych osobowych przez Pilgway.com i 3DCoat.com ulegną zmianie, postaramy się powiadomić Państwa z wyprzedzeniem poprzez e-mail lub ogólne ogłoszenie poprzez nasze zasoby. 

 

LINKI

 

Witryny i forum mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron internetowych. Zachęcamy użytkowników, aby byli świadomi, kiedy opuszczają Pilway.com i 3dcoat.com, aby przeczytać oświadczenia o prywatności innych stron internetowych, które zbierają informacje umożliwiające identyfikację osoby. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do informacji gromadzonych przez Pilway.com i 3DCoat.com.

 

 

 

COOKIES

 

Nasze strony internetowe, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Usług, wykorzystują pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania strony. Umożliwia on witrynie zapamiętanie Twoich działań i preferencji.

 

Niestety, nie jesteśmy w stanie świadczyć naszych Usług bez korzystania z plików cookie. Oświadczamy, że używamy plików cookie w sposób opisany poniżej.

 

 

JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE

 

1. Aby wyłączyć wyskakujący komunikat, że używamy plików cookie na naszych stronach internetowych podczas pierwszej wizyty.

2. Aby śledzić Twoją zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności podczas rejestracji Konta.

3. Do identyfikacji sesji użytkownika podczas jego wizyty na naszych stronach internetowych.

4. W celu ustalenia Twojego logowania na stronie internetowej.

 

WYCOFANIE ZGODY

 

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie swoich danych osobowych, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta. Użytkownik może zdecydować, czy chce wycofać swoją zgodę w odniesieniu do wszystkich powyższych czynności, czy też ograniczyć nas w niektórych zastosowaniach (na przykład, nie chcesz, abyśmy przekazywali dane osobom trzecim), czy też możesz ograniczyć nas w korzystaniu z określonego rodzaju danych, które nam udostępniasz.

 

Jeśli wycofasz swoją zgodę na przechowywanie danych, usuniemy je tak szybko, jak to będzie możliwe w praktyce, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania takiego żądania.

 

Po usunięciu Państwa Konta, zachowamy statystyczne lub anonimowe dane zebrane za pośrednictwem Serwisu, w tym dane dotyczące aktywności, które mogą być wykorzystane przez Pilgway.com i 3DCoat.com oraz udostępnione osobom trzecim w dowolny sposób.

 

LISTA PARTNERÓW

 

Możemy udostępniać dane osobowe wymienione w niniejszym dokumencie na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności następującym partnerom:

 

PayPro Global, Inc, kanadyjska korporacja mająca swój adres pod adresem 225 The East Mall, Suite 1117, Toronto, Ontario, M9B 0A9, Kanada. Twój e-mail, numer zamówienia, imię i nazwisko są wykorzystywane i wysyłane do nas przez PayPro, abyśmy wiedzieli, jaki produkt lub Usługę zakupiłeś. Prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności - https://payproglobal.com/users-data-protection.

SendPulse Inc, 19 Hill St Bernardsville NJ 07924 USA. Twój adres e-mail w celu wysyłania e-maili, jeśli wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie. Proszę zapoznać się z ich polityką prywatności - https://sendpulse.com/legal/pp.

Salesforce.com, inc., spółka zarejestrowana w Delaware, USA, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Twój adres e-mail i wszelkie inne dane, które nam przekazujesz w ramach obsługi klienta, w tym szczegóły dotyczące Twojego zakupu (jeśli dotyczy). Prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności - https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Nasi autoryzowani sprzedawcy, którzy otrzymują informacje dotyczące szczegółów Twojego zakupu i wiadomości e-mail związanych z takim zakupem. Nazwa każdego sprzedawcy zostanie podana w e-mailu potwierdzającym zakup. Pilgway LLC ponosi wszelką odpowiedzialność za ochronę danych przez tych autoryzowanych sprzedawców.

 

KONTAKT Z NAMI

 

Aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, uzyskać dostęp do swoich danych, zadać pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub złożyć skargę, prosimy o kontakt pod adresem support@pilgway.com lub support@3dcoat.com .

 

Udzielimy Ci informacji dotyczących Twoich danych osobowych bezpłatnie i tak szybko, jak będzie to możliwe w praktyce, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym zwróciłeś się do nas z prośbą o ich przekazanie.

 

rabaty na zamówienia hurtowe dla

Dodano do koszyka
koszyk do kasy
false
wypełnić jedno z pól
lub
Możesz uaktualnić do wersji 2021 już teraz! Dodamy nowy klucz licencyjny 2021 do Twojego konta. Twój numer seryjny V4 pozostanie aktywny do 14.07.2022.
wybrać wariant
Wybierz licencje do uaktualnienia.
Wybierz co najmniej jedną licencję!
Tekst, który wymaga korekty
 
 
Jeśli znalazłeś błąd w tekście, zaznacz go i naciśnij Ctrl+Enter, aby nam go zgłosić!
Opcja aktualizacji node-locked do floatingu dostępna dla następujących licencji:
Wybierz licencje do uaktualnienia.
Wybierz co najmniej jedną licencję!

Nasza strona korzysta z plików сookie.

Korzystamy również z usługi Google Analytics i technologii Facebook Pixel, aby wiedzieć, jak działa nasza strategia marketingowa i kanały sprzedaży.