with love from Ukraine

Podmínky použití

Poslední aktualizace: 5. března 2021

Když používáte pilgway.com a 3dcoat.com, souhlasíte se všemi pravidly na této stránce.

Pilgway.com, 3dcoat.com nebo „my“, „nás“, „náš“ znamená

Společnost s ručením omezeným "Pilgway",

registrovaná na Ukrajině pod č. 41158546

kancelář 41, 54-A, ul. Lomonosova, 03022

Kyjev, Ukrajina

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo jakoukoli částí těchto podmínek, nesmíte používat tento web ani náš software.

Tyto Podmínky použití jsou právně závazné mezi vámi a Pilgway LLC.

1. DEFINICE

1.1. „Software“ znamená výsledek počítačového programování ve formě aplikačního počítačového programu a jeho součástí a zahrnuje mimo jiné každou z následujících položek: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (zkráceně 3DCoat pro 3D tisk), které zahrnují verze pro Windows, Mac OS, operační systémy Linux a také beta verze zpřístupněné veřejnosti nebo omezenému počtu uživatelů a jakýkoli jiný software uvedený na https://pilgway.com, https://3dcoat.com nebo zpřístupněný ke stažení na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím http://3dcoat.com/forum/. Sériový nebo registrační soubor/klíč pro aktivaci Licence, zatímco je součástí softwaru, není považován za „Software“ podle těchto Podmínek použití.

1.2. „Služba“ je to, co získáte při používání našich webových stránek, včetně přístupu k vašemu účtu, ukládání registračních klíčů, historie nahrávání a dalších, navržených a zpřístupněných ke koupi nebo zdarma společností Pilgway LLC na webových stránkách https://pilgway.com a https://3dcoat.com.

1.3. "Licence" znamená povolení používat Software způsobem a v rozsahu definovaném v této smlouvě, ať už za poplatek nebo zdarma. Povolení je platné, pokud dodržíte podmínky popsané v takové licenci (obsažené v každé kopii Softwaru a zobrazené před instalací).

2. REGISTRACE ÚČTU A PŘÍSTUP

2.1. Chcete-li stáhnout software nebo používat služby, musíte se nejprve zaregistrovat k účtu na https://pilgway.com (Účet) nebo propojit svůj stávající účet Google nebo Facebook se svým účtem na https://pilgway.com.

2.2. Musíte zabezpečit přístup ke svému Účtu před třetími stranami a zachovat důvěrnost všech autorizačních údajů (použijte silná hesla a bezpečnostní software k ochraně svého počítače nebo mobilního zařízení před jakýmkoli únikem dat). https://Pilgway.com bude předpokládat, že všechny akce provedené z vašeho účtu po přihlášení pomocí vašeho uživatelského jména a hesla jsou vámi autorizované a pod dohledem. Vaše akce z vašeho účtu jsou právně závazné.

2.3. Účet nesmí být převeden ani přidělen.

3. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU

3.1. Tímto vám je udělena nevýhradní, převoditelná, celosvětová licence na:

3.1.1. Používejte software v souladu s jeho licenčními podmínkami (viz Licenční smlouva s koncovým uživatelem připojená ke každé kopii instalačního balíčku takového softwaru);

3.2. Jakékoli jiné použití není povoleno (včetně, ale bez omezení na osobní nebo nekomerční použití).

3.3. Jednu kopii plně funkčního softwaru můžete používat zdarma po omezenou dobu 30 dnů (30 DENNÍ ZKUŠEBNÍ ČÁST).

3.4. Vaše licence může být zrušena v případě, že zjistíme, že používáte náš software v rozporu se zákonem nebo licencí. Vaše Licence bude zrušena, pokud zjistíme, že porušujete Licenci nebo tyto Podmínky použití, včetně, ale ne výhradně, hacků a cheatů pro jakýkoli náš Software. Vaše licence může být pozastavena z důvodu požadavků zákona nebo vyšší moci.

4. POPLATKY A PLATBY

4.1. Používání softwaru a některých služeb může být za úplatu. Výše a podmínky platby jsou popsány na příslušné stránce našeho webu. Pokud máte dotazy nebo si nejste jisti podmínkami, kontaktujte nejprve naši podporu.

4.2. Veškeré prodeje zpracovává PayPro Global na jejich příslušných webových stránkách.

4.3. Jste oprávněni k úplnému vrácení peněz do 30 dnů od platby za předpokladu, že nedošlo k porušení licence.

4.4. V případě, že jste si zakoupili sériové číslo nebo registrační kód od třetí strany na jiné webové stránce (nikoli prostřednictvím webové stránky www.pilgway.com nebo www.3dcoat.com), obraťte se na tuto třetí stranu s žádostí o vrácení peněz. Pilgway LLC může a nebude moci vrátit platbu, pokud jste zakoupili sériové číslo nebo registrační kód od třetí strany, nikoli prostřednictvím webových stránek www.pilgway.com nebo www.3dcoat.com.

4.5. www.pilgway.com a 3dcoat.com mohou provádět změny jakéhokoli softwaru nebo služeb nebo příslušných cen za jakýkoli takový software nebo služby, a to kdykoli bez upozornění.

5. VLASTNICTVÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. DODÁVKA SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

5.1. Software je vlastnictvím výhradního duševního vlastnictví Andrewa Shpagina a dalších spoluvlastníků, jejichž jménem Andrew Shpagin jedná v těchto Podmínkách použití (dále jen „Andrew Shpagin“). Software je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Kód Softwaru je cenným obchodním tajemstvím Andrewa Shpagina.

5.2. Veškeré obchodní značky, loga, obchodní názvy, názvy domén a značky společnosti Andrew Shpagin jsou majetkem společnosti Andrew Shpagin.

5.3. Software je tímto sublicencován společností Pilgway LLC na základě licenční smlouvy mezi Pilgway LLC a Andrew Shpagin.

5.4. Sériové číslo, licenční soubor nebo registrační kód je část softwarového kódu, který je samostatným produktem (softwarovým produktem) a je dodáván jako samostatný software.

5.4.1. Sériová čísla, licenční soubory nebo registrační kódy vám může prodat a dodat autorizovaný prodejce prostřednictvím webových stránek www.pilgway.com nebo www.3dcoat.com.

5.4.2. Sériové číslo, licenční soubor nebo registrační kód, pokud byly legálně zakoupeny, můžete prodat jakékoli straně.

5.4.3. Sériové číslo, licenční soubor nebo registrační kód odpovídá určité Licenci a rozsah Licence musí být přísně dodržován.

5.5. Pokud byste měli nějaké problémy s aktivací sériového čísla nebo registračního kódu zakoupeného od třetí strany, kontaktujte prosím support@pilgway.com nebo support@3dcoat.com .

6. OMEZENÍ; NEZLETILÉ

6.1. Nesmíte používat naše webové stránky (www.pilgway.com a www.3dcoat.com), ani software, pokud je vám méně než 16 let, pokud nám nezašlete svůj ověřitelný souhlas rodičů na adresu support@pilgway.com nebo support@ 3dcoat.com .

6.2. Nesmíte se pokoušet extrahovat zdrojový kód Softwaru rozebráním nebo jakýmkoli jiným způsobem.

6.3. Software nesmíte používat ke komerčním účelům pro svůj zisk, pokud licence k softwaru takovou činnost jasně neumožňuje. Aby bylo jasné, komerční účel zahrnuje jakoukoli práci na základě smlouvy, ať už placenou nebo bezplatnou.

6.4. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy pro import/ export . Souhlasíte s tím, že nebudete export nebo přidělovat software a služby subjektům nebo jednotlivcům nebo zemím, proti kterým jsou uvaleny sankce nebo do kterých je vývoz v době vývozu omezen vládou Spojených států, Japonska, Austrálie, Kanady, zemí Evropské společenství nebo Ukrajina. Prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zakázané zemi, subjektu nebo jednotlivci, ani nejste jejím státním příslušníkem nebo rezidentem.

7. OBSAH GENEROVANÝ UŽIVATELEM

7.1. Pomocí svého účtu můžete nahrát svůj obsah (který může zahrnovat například obrázek, text, zprávy, informace a/nebo jiný typ obsahu) („Uživatelský obsah“).

7.2. Slibujete, že (1) vlastníte nebo máte právo zveřejňovat takový uživatelský obsah a (2) takový uživatelský obsah neporušuje žádná jiná práva a platné zákony nebo práva duševního vlastnictví.

7.3. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat a kontrolovat uživatelský obsah. Vyhrazujeme si právo odstranit nebo znemožnit přístup k jakémukoli uživatelskému obsahu z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně uživatelského obsahu, který podle našeho výhradního uvážení porušuje tyto podmínky použití. Takové kroky můžeme podniknout bez předchozího oznámení vám nebo jakékoli třetí straně.

7.4. Jste výhradně odpovědní za veškerý svůj uživatelský obsah. Souhlasíte s tím, že pokud kdokoli vznese nárok proti www.pilgway.com nebo www.3dcoat.com související s vaším obsahem (uživatelský obsah) podle místních zákonů, odškodníte a zadržíte www.pilgway.com a/nebo www.3dcoat.com neškodné a proti všem škodám, ztrátám a výdajům jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení) vyplývajících z takového nároku.

8. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Software je poskytován tak, jak je, se všemi vadami a závadami. Andrew Shpagin nebo Pilgway LLC vám nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo újmu. Toto ustanovení smlouvy je platné kdykoli a bude platit i v případě porušení smlouvy v rozsahu povoleném příslušným zákonem.

8.2. V žádném případě nenese www.pilgway.com ani 3dcoat.com odpovědnost za nepřímé škody, následné škody, ušlý zisk, zmeškané úspory nebo škody způsobené přerušením podnikání, ztrátou obchodních informací, ztrátou dat nebo jakoukoli jinou finanční ztrátu v souvislosti s jakýkoli nárok, škoda nebo jiné řízení vyplývající z této smlouvy, včetně – bez omezení – vašeho používání, spoléhání se na webové stránky www.pilgway.com a 3dcoat.com, přístupu k nim, softwaru nebo jakékoli jeho části nebo jakýchkoli práv udělených vás podle této smlouvy, i když jste byli upozorněni na možnost vzniku takových škod, ať už je žaloba založena na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení práv duševního vlastnictví nebo jinak.

8.3. V případě zásahu vyšší moci www.pilgway.com a 3dcoat.com nejsou nikdy povinny kompenzovat škody, které utrpíte. Vyšší moc zahrnuje mimo jiné narušení nebo nedostupnost internetu, telekomunikační infrastruktury, přerušení dodávky elektřiny, nepokoje, dopravní zácpy, stávky, výpadky společnosti, přerušení dodávek, požáry a záplavy.

8.4. Odškodňujete www.pilgway.com a 3dcoat.com za všechny nároky vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a používáním softwaru nebo služby.

9. DOBA PLATNOSTI

9.1. Tyto Podmínky použití vstoupí v platnost, jakmile si poprvé zaregistrujete Účet. Smlouva zůstává v platnosti, dokud nebude váš účet ukončen.

9.2. Svůj účet můžete kdykoli ukončit.

9.3. www.pilgway.com a 3dcoat.com jsou oprávněny dočasně zablokovat váš účet nebo zrušit váš účet:

9.3.1. pokud www.pilgway.com nebo 3dcoat.com zjistí nezákonné nebo nebezpečné chování;

9.3.2. v případě porušení těchto Podmínek použití.

9.4. www.pilgway.com a 3dcoat.com nenesou odpovědnost za jakoukoli škodu, kterou můžete utrpět ukončením účtu nebo předplatného v souladu s článkem 6 OMEZENÍ; NEZLETILÉ.

10. ZMĚNY PODMÍNEK

10.1. www.pilgway.com a 3dcoat.com mohou kdykoli změnit tyto Podmínky použití a také jakékoli ceny.

10.2. www.pilgway.com a 3dcoat.com oznámí změny nebo doplnění prostřednictvím služby nebo na webových stránkách.

10.3. Pokud nechcete přijmout změnu nebo doplnění, můžete smlouvu ukončit, jakmile změny vstoupí v platnost. Používání stránek www.pilgway.com a 3dcoat.com po datu účinnosti změn znamená váš souhlas se změnami nebo doplněnými do Podmínek použití.

10.4. www.pilgway.com a 3dcoat.com jsou oprávněny postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí stranu jako součást akvizice www.pilgway.com nebo 3dcoat.com nebo souvisejících obchodních aktivit.

11. SOUKROMÍ A OSOBNÍ ÚDAJE

11.1. Další podrobnosti o tom, jak shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://3dcoat.com/privacy/.

11.2. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí této smlouvy a budou považovány za začleněné do této smlouvy.

12. ROZHODNÉ PRÁVO; ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. Na tuto smlouvu se vztahuje ukrajinské právo.

12.2. S výjimkou rozsahu stanoveného jinak závazným platným právem budou všechny spory vzniklé v souvislosti se softwarem nebo službami předloženy příslušnému ukrajinskému soudu se sídlem v Kyjevě na Ukrajině.

12.3. Pro jakoukoli klauzuli v těchto Podmínkách použití, která vyžaduje, aby prohlášení bylo učiněno „písemně“, aby bylo právně platné, stačí prohlášení e-mailem nebo komunikací prostřednictvím účtu www.pilgway.com za předpokladu pravosti odesílatele. lze stanovit s dostatečnou jistotou a integrita prohlášení nebyla narušena.

12.4. Verze jakéhokoli sdělení informací zaznamenaná na www.pilgway.com nebo 3dcoat.com bude považována za autentickou, pokud neposkytnete důkaz o opaku.

12.5. V případě, že bude jakákoli část těchto Podmínek použití prohlášena za právně neplatnou, nebude to mít vliv na platnost celé smlouvy. Strany se v takovém případě dohodnou na jednom nebo více náhradních ustanoveních, která se v mezích zákona přiblíží původnímu záměru neplatného ustanovení (ustanovení).

13. KONTAKT

13.1. Jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek použití nebo jakékoli další dotazy týkající se www.pilgway.com a 3dcoat.com zašlete e-mailem na adresu support@pilgway.com nebo support@3dcoat.com .

slevy na množstevní objednávky

přidáno do košíku
Prohlédnout košík Překontrolovat
false
vyplňte jedno z polí
nebo
Nyní můžete upgradovat na verzi 2021! Do vašeho účtu přidáme nový licenční klíč 2021. Váš seriál V4 zůstane aktivní do 14.07.2022.
zvolte možnost
Vyberte licenci(y), kterou chcete upgradovat.
Vyberte alespoň jednu licenci!
Text, který vyžaduje opravu
 
 
Pokud jste v textu našli chybu, vyberte ji a nahlaste nám ji stisknutím Ctrl+Enter!
Upgrade uzamčený na plovoucí možnost, která je k dispozici pro následující licence:
Vyberte licenci(y), kterou chcete upgradovat.
Vyberte alespoň jednu licenci!

Naše webové stránky používají soubory cookie

Používáme také službu Google Analytics a technologii Facebook Pixel, abychom věděli, jak funguje naše marketingová strategie a prodejní kanály.