with love from Ukraine

Მოხმარების პირობები

ბოლო განახლება: 2021 წლის 5 მარტი

როდესაც იყენებთ pilgway.com-სა და 3dcoat.com-ს, თქვენ ეთანხმებით ამ გვერდის ყველა წესს.

Pilgway.com, 3dcoat.com ან "ჩვენ", "ჩვენ", "ჩვენი" ნიშნავს

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "პილგვეი",

რეგისტრირებულია უკრაინაში No41158546-ით

ოფისი 41, 54-ა, ლომონოსოვას ქუჩა, 03022

კიევი, უკრაინა

თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს ან ამ პირობების რომელიმე ნაწილს, არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი ან ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფა.

ეს გამოყენების პირობები იურიდიულად სავალდებულოა თქვენსა და შპს Pilgway-ს შორის.

1 . განმარტებები

1.1. „პროგრამული უზრუნველყოფა“ ნიშნავს კომპიუტერული პროგრამირების შედეგს აპლიკაციის კომპიუტერული პროგრამისა და მისი კომპონენტების სახით და უნდა მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით თითოეულ ქვემოთ: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (მოკლედ 3DCoat 3D ბეჭდვისთვის), რომელიც მოიცავს Windows-ის ვერსიებს, Mac OS, Linux ოპერაციული სისტემები, ასევე ბეტა ვერსიები, რომლებიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის ან მომხმარებლის შეზღუდული რაოდენობისთვის, და ნებისმიერი სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ჩამოთვლილია https://pilgway.com, https://3dcoat.com ან ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად ამ ვებსაიტებზე ან http://3dcoat.com/forum/ საშუალებით. სერიული ან სარეგისტრაციო ფაილი/გასაღები ლიცენზიის გასააქტიურებლად, სანამ პროგრამული უზრუნველყოფის ნაწილი არ განიხილება „პროგრამულად“ წინამდებარე გამოყენების პირობებით.

1.2. "მომსახურება" არის ის, რასაც იღებთ ჩვენი ვებსაიტების გამოყენებისას, მათ შორის თქვენს ანგარიშზე წვდომას, რეგისტრაციის გასაღებების შენახვას, ატვირთვის ისტორიას და სხვა, შემოთავაზებული და ხელმისაწვდომი შესაძენად ან უფასოდ შპს Pilgway ვებსაიტებზე https://pilgway.com და https://3dcoat.com.

1.3. "ლიცენზია" ნიშნავს პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების ნებართვას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფორმით და ფარგლებში, საფასური ან უფასოდ. ნებართვა მოქმედებს, თუ დაიცავთ ასეთ ლიცენზიაში აღწერილ პირობებს (შეიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის თითოეულ ასლს და ნაჩვენებია ინსტალაციამდე).

2. ანგარიშის რეგისტრაცია და წვდომა

2.1. პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოსატვირთად ან სერვისების გამოსაყენებლად, ჯერ უნდა დარეგისტრირდეთ ანგარიშზე https://pilgway.com (ანგარიში) ან დაუკავშიროთ თქვენი არსებული Google ან Facebook ანგარიში თქვენს ანგარიშს https://pilgway.com.

2.2. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ თქვენს ანგარიშზე წვდომა მესამე მხარისგან და შეინახოთ ავტორიზაციის ყველა მონაცემი კონფიდენციალურად (გამოიყენეთ ძლიერი პაროლები და უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფა, რათა დაიცვათ თქვენი კომპიუტერი ან მობილური მოწყობილობა მონაცემთა გაჟონვისგან). https://Pilgway.com ჩათვლის, რომ ყველა ქმედება, რომელიც განხორციელდება თქვენი ანგარიშიდან თქვენი მომხმარებლის სახელითა და პაროლით შესვლის შემდეგ, ავტორიზებულია და ზედამხედველობს თქვენ მიერ. თქვენი მოქმედებები თქვენი ანგარიშიდან იურიდიულად სავალდებულოა.

2.3. ანგარიშის გადაცემა ან მინიჭება არ შეიძლება.

3. პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება

3.1. თქვენ მოგეცემათ არაექსკლუზიური, მინიჭებადი, მსოფლიო ლიცენზია:

3.1.1. გამოიყენეთ პროგრამული უზრუნველყოფა მისი სალიცენზიო პირობების შესაბამისად (გთხოვთ, იხილოთ საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო ხელშეკრულება, რომელიც თან ერთვის ამ პროგრამის საინსტალაციო პაკეტში თითოეულ ასლს);

3.2. ყველა სხვა გამოყენება დაუშვებელია (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება პირადი ან არაკომერციული სარგებლობით).

3.3. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სრულად ფუნქციონალური პროგრამული უზრუნველყოფის ერთი ასლი უფასოდ 30 დღის განმავლობაში (30 დღიანი საცდელი პერიოდი).

3.4. თქვენი ლიცენზია შეიძლება გაუქმდეს იმ შემთხვევაში, თუ აღმოვაჩენთ, რომ თქვენ იყენებთ ჩვენს პროგრამულ უზრუნველყოფას კანონის ან ლიცენზიის დარღვევით. თქვენი ლიცენზია გაუქმდება, თუ გავარკვევთ, რომ თქვენ არღვევთ ლიცენზიას ან ამ გამოყენების პირობებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ჰაკით და თაღლითებით ჩვენი ნებისმიერი პროგრამისთვის. თქვენი ლიცენზია შეიძლება შეჩერდეს კანონის მოთხოვნების ან ფორს-მაჟორის გამო.

4. საფასური და გადასახადები

4.1. პროგრამული უზრუნველყოფის და ზოგიერთი სერვისის გამოყენება შეიძლება იყოს გადახდისთვის. გადახდის ოდენობა და პირობები აღწერილია ჩვენს ვებ-გვერდზე შესაბამის გვერდზე. თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ან არ ხართ დარწმუნებული პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, პირველ რიგში დაუკავშირდეთ ჩვენს მხარდაჭერას.

4.2. ყველა გაყიდვა მუშავდება PayPro Global-ის მიერ მათ შესაბამის ვებსაიტზე.

4.3. თქვენ უფლება გაქვთ სრულად დაგიბრუნოთ თანხა გადახდიდან 30 დღის განმავლობაში იმ პირობით, რომ ლიცენზია არ დაირღვა.

4.4. თუ თქვენ იყიდეთ სერიული ნომერი ან სარეგისტრაციო კოდი მესამე მხარისგან სხვა ვებსაიტზე (არა ვებგვერდის www.pilgway.com ან www.3dcoat.com) გთხოვთ დაუკავშირდეთ ასეთ მესამე მხარეს თანხის დაბრუნების პოლიტიკისთვის. Pilgway LLC შეიძლება და ვერ შეძლებს გადახდის ანაზღაურებას, თუ თქვენ იყიდეთ სერიული ნომერი ან რეგისტრაციის კოდი მესამე მხარისგან არა ვებსაიტის www.pilgway.com ან www.3dcoat.com მეშვეობით.

4.5. www.pilgway.com-მა და 3dcoat.com-მა შეიძლება შეიტანონ ცვლილებები ნებისმიერ პროგრამულ უზრუნველყოფაში ან სერვისში, ან ნებისმიერი ასეთი პროგრამული უზრუნველყოფის ან სერვისის მოქმედ ფასებში, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე.

5. ინტელექტუალური საკუთრების საკუთრება. პროგრამული პროდუქტის მიწოდება

5.1. პროგრამული უზრუნველყოფა არის ენდრიუ შპაგინის და სხვა თანამფლობელების საკუთრების ექსკლუზიური ინტელექტუალური საკუთრება, რომელთა სახელით ენდრიუ შპაგინი მოქმედებს წინამდებარე გამოყენების წესებში (შემდგომში „ენდრიუ შპაგინი“). პროგრამული უზრუნველყოფა დაცულია საავტორო უფლებების საერთაშორისო კანონებით. პროგრამული უზრუნველყოფის კოდი ენდრიუ შპაგინის ღირებული სავაჭრო საიდუმლოა.

5.2. ენდრიუ შპაგინის ნებისმიერი სავაჭრო ნიშანი, ლოგოები, სავაჭრო სახელები, დომენის სახელები და ბრენდები ენდრიუ შპაგინის საკუთრებაა.

5.3. პროგრამული უზრუნველყოფის ქველიცენზირება ხდება შპს Pilgway-ის მიერ შპს Pilgway-სა და Andrew Shpagin-ს შორის სალიცენზიო ხელშეკრულების საფუძველზე.

5.4. სერიული ნომერი, ლიცენზიის ფაილი ან სარეგისტრაციო კოდი არის პროგრამული კოდის ნაწილი, რომელიც არის ცალკე პროდუქტი (პროგრამული პროდუქტი) და მოწოდებულია ცალკე პროგრამული უზრუნველყოფის სახით.

5.4.1. სერიული ნომრები, ლიცენზიის ფაილები ან სარეგისტრაციო კოდები შეიძლება გაიყიდოს და მოგაწოდოთ ავტორიზებული გადამყიდველის მიერ ვებსაიტის www.pilgway.com ან www.3dcoat.com მეშვეობით.

5.4.2. სერიული ნომერი, ლიცენზიის ფაილი ან სარეგისტრაციო კოდი, თუ კანონიერად არის შეძენილი, შეიძლება თქვენს მიერ მიყიდოს ნებისმიერ მხარეს.

5.4.3. სერიული ნომერი, ლიცენზიის ფაილი ან სარეგისტრაციო კოდი შეესაბამება გარკვეულ ლიცენზიას და მკაცრად უნდა დაიცვან ლიცენზიის ფარგლები.

5.5. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა მესამე მხარისგან შეძენილი სერიული ნომრის ან რეგისტრაციის კოდის გააქტიურებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ support@pilgway.com ან support@3dcoat.com .

6. შეზღუდვები; არასრულწლოვანები

6.1. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტები (www.pilgway.com და www.3dcoat.com), არც პროგრამული უზრუნველყოფა, თუ 16 წლამდე ხართ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არ გამოგვიგზავნით მშობლის შემოწმებულ თანხმობას მისამართზე support@pilgway.com ან support@ 3dcoat.com .

6.2. თქვენ არ შეგიძლიათ სცადოთ პროგრამული უზრუნველყოფის საწყისი კოდის ამოღება დაშლის ან სხვა საშუალებებით.

6.3. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პროგრამული უზრუნველყოფა კომერციული მიზნით თქვენი მოგებისთვის, თუ პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია მკაფიოდ არ დაუშვებს ასეთ საქმიანობას. გასაგებად რომ ვთქვათ, კომერციული მიზანი მოიცავს ნებისმიერ სამუშაოს ხელშეკრულებით, ფასიანი თუ უფასო.

6.4. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვათ ყველა მოქმედი იმპორტის/ექსპორტის კანონები და რეგულაციები. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გაიტანოთ ან არ გადასცეთ პროგრამული უზრუნველყოფა და სერვისები იმ პირებს ან ფიზიკურ პირებს ან ქვეყნებს, რომლებზეც დაწესებულია სანქციები ან რომელთა ექსპორტი შეზღუდულია შეერთებული შტატების, იაპონიის, ავსტრალიის, კანადის, ქვეყნების მთავრობის მიერ ექსპორტის დროს. ევროკავშირი ან უკრაინა. თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ თქვენ არ იმყოფებით რომელიმე ასეთი აკრძალული ქვეყნის, სუბიექტის ან ფიზიკური პირის მოქალაქე ან რეზიდენტი, კონტროლის ქვეშ.

7. მომხმარებლის მიერ გენერირებული კონტენტი

7.1. თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენი კონტენტი (რომელიც შეიძლება შეიცავდეს, მაგალითად, სურათს, ტექსტს, შეტყობინებებს, ინფორმაციას და/ან სხვა ტიპის კონტენტს) („მომხმარებლის კონტენტი“) თქვენი ანგარიშის გამოყენებით.

7.2. თქვენ გპირდებით, რომ (1) თქვენ ფლობთ ან გაქვთ უფლება გამოაქვეყნოთ ასეთი მომხმარებლის კონტენტი და (2) ასეთი მომხმარებლის კონტენტი არ არღვევს სხვა უფლებას და მოქმედ კანონს, ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს.

7.3. ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ არ გვაქვს ვალდებულება, მოვახდინოთ მომხმარებლის კონტენტის მონიტორინგი და განხილვა. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წავშალოთ ან გამორთოთ წვდომა მომხმარებლის ნებისმიერ კონტენტზე რაიმე მიზეზით ან უმიზეზოდ, მათ შორის მომხმარებლის კონტენტი, რომელიც, ჩვენი შეხედულებისამებრ, არღვევს ამ გამოყენების წესებს. ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ასეთი ქმედება თქვენ ან რომელიმე მესამე მხარის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

7.4. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენი მომხმარებლის მთელ კონტენტზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ თუ ვინმე წამოაყენებს პრეტენზიას www.pilgway.com-ის ან www.3dcoat.com- ის წინააღმდეგ, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს კონტენტთან (მომხმარებლის კონტენტთან) ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ ანაზღაურებთ და დაიცავთ www.pilgway.com და/ან www.3dcoat.com უვნებელია ყველა სახის ზიანის, ზარალისა და ხარჯისგან (მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასურისა და ხარჯების) მიმართ, რომლებიც წარმოიქმნება ასეთი პრეტენზიიდან.

8. პასუხისმგებლობის უარყოფა. ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲐ

8.1. პროგრამული უზრუნველყოფა მოწოდებულია როგორც არის ყველა დეფექტითა და ხარვეზით. ენდრიუ შპაგინი ან შპს Pilgway არ აგებენ პასუხს თქვენს წინაშე რაიმე დანაკარგის, დაზიანების ან ზიანისათვის. ხელშეკრულების ეს პუნქტი მოქმედებს ნებისმიერ დროს და ის გავრცელდება ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაშიც კი, მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით.

8.2. არავითარ შემთხვევაში www.pilgway.com და 3dcoat.com არ იქნება პასუხისმგებელი ირიბ ზარალზე, თანმიმდევრულ ზარალზე, დაკარგული მოგებაზე, გამოტოვებულ დანაზოგზე ან ზარალზე ბიზნესის შეწყვეტის, ბიზნეს ინფორმაციის დაკარგვაზე, მონაცემთა დაკარგვაზე ან რაიმე სხვა მატერიალურ ზარალზე. ნებისმიერი პრეტენზია, დაზიანება ან სხვა პროცესი, რომელიც წარმოიქმნება ამ შეთანხმების ფარგლებში, მათ შორის - შეზღუდვის გარეშე - თქვენი გამოყენება, ნდობა, წვდომა www.pilgway.com და 3dcoat.com ვებსაიტებზე, პროგრამულ უზრუნველყოფას ან მის ნებისმიერ ნაწილზე, ან ნებისმიერი უფლება მინიჭებული თქვენ, მაშინაც კი, თუ თქვენ გაგაფრთხილეს ასეთი ზიანის მიყენების შესაძლებლობის შესახებ, იქნება ეს ქმედება დაფუძნებული კონტრაქტზე, დანაშაულზე (მათ შორის გაუფრთხილებლობაზე), ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევაზე თუ სხვაგვარად.

8.3. ფორსმაჟორის შემთხვევაში www.pilgway.com და 3dcoat.com არასოდეს მოეთხოვებათ თქვენს მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ფორსმაჟორები, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს ინტერნეტის შეფერხებას ან მიუწვდომლობას, სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურას, ელექტროენერგიის შეწყვეტას, არეულობას, საცობებს, გაფიცვებს, კომპანიის შეფერხებებს, მიწოდების შეფერხებებს, ხანძარსა და წყალდიდობას.

8.4. თქვენ ანაზღაურებთ www.pilgway.com-ს და 3dcoat.com-ს ყველა პრეტენზიის წინააღმდეგ, რომელიც წარმოიქმნება ამ შეთანხმებიდან ან მასთან დაკავშირებით და პროგრამული უზრუნველყოფის ან სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

9. მოქმედების ვადა

9.1. ეს გამოყენების პირობები ძალაში შედის, როგორც კი პირველად დარეგისტრირდებით ანგარიშზე. ხელშეკრულება მოქმედებს მანამ, სანამ თქვენი ანგარიში არ შეწყდება.

9.2. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ თქვენი ანგარიში ნებისმიერ დროს.

9.3. www.pilgway.com და 3dcoat.com უფლებამოსილია დროებით დაბლოკოს თქვენი ანგარიში ან შეწყვიტოს თქვენი ანგარიში:

9.3.1. თუ www.pilgway.com ან 3dcoat.com აღმოაჩენს უკანონო ან სახიფათო ქცევას;

9.3.2. ამ გამოყენების პირობების დარღვევის შემთხვევაში.

9.4. www.pilgway.com და 3dcoat.com არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება განიცადოთ ანგარიშის შეწყვეტით ან გამოწერით მე-6 მუხლის შეზღუდვების შესაბამისად; არასრულწლოვანები.

10. პირობების ცვლილებები

10.1. www.pilgway.com-მა და 3dcoat.com-მა შეიძლება ნებისმიერ დროს შეცვალონ ეს გამოყენების პირობები, ისევე როგორც ნებისმიერი ფასები.

10.2. www.pilgway.com და 3dcoat.com გამოაცხადებენ ცვლილებებს ან დამატებებს სერვისის მეშვეობით ან ვებსაიტებზე.

10.3. თუ არ გსურთ ცვლილებების ან დამატებების მიღება, შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ხელშეკრულება, როდესაც ცვლილებები ძალაში შევა. www.pilgway.com-ისა და 3dcoat.com-ის გამოყენება ცვლილებების ძალაში შესვლის თარიღის შემდეგ ნიშნავს თქვენს მიერ მიღებული ცვლილებების ან დამატებების გამოყენების პირობებს.

10.4. www.pilgway.com და 3dcoat.com უფლებამოსილია გადასცეს თავისი უფლებები და მოვალეობები ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მესამე მხარისთვის, როგორც www.pilgway.com ან 3dcoat.com-ის შეძენის ნაწილი ან მასთან დაკავშირებული ბიზნეს საქმიანობა.

11. კონფიდენციალურობა და პერსონალური მონაცემები

11.1. გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას https://3dcoat.com/privacy/ დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვინახავთ და ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.

11.2. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არის წინამდებარე შეთანხმების განუყოფელი ნაწილი და ჩაითვლება აქ ჩადებული.

12. მარეგულირებელი სამართალი; დავის გადაწყვეტა

12.1. ამ ხელშეკრულებაზე ვრცელდება უკრაინის კანონი.

12.2. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის დადგენილი სავალდებულო მოქმედი კანონმდებლობით, ყველა დავა, რომელიც წარმოიქმნება პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ან სერვისებთან დაკავშირებით, განიხილება უკრაინის კომპეტენტური სასამართლოს წინაშე, რომელიც მდებარეობს კიევში, უკრაინაში.

12.3. ამ გამოყენების პირობების ნებისმიერი პუნქტისთვის, რომელიც მოითხოვს, რომ განცხადება უნდა გაკეთდეს „წერილობით“, რათა იყოს იურიდიულად მოქმედი, საკმარისია განცხადება ელექტრონული ფოსტით ან კომუნიკაცია www.pilgway.com ანგარიშის მეშვეობით, გამგზავნის ავთენტურობის გათვალისწინებით. შეიძლება დადგინდეს საკმარისი დარწმუნებით და განცხადების მთლიანობა არ დაირღვეს.

12.4. ნებისმიერი ინფორმაციის გადაცემის ვერსია, რომელიც ჩაწერილია www.pilgway.com-ის ან 3dcoat.com-ის მიერ, ჩაითვლება ავთენტურად, თუ თქვენ არ მოგაწოდებთ საპირისპირო მტკიცებულებას.

12.5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ სარგებლობის პირობების რომელიმე ნაწილი გამოცხადდება კანონიერად ძალადაკარგულად, ეს გავლენას არ მოახდენს მთლიანი ხელშეკრულების მოქმედებაზე. მხარეები ასეთ შემთხვევაში შეთანხმდებიან ერთ ან მეტ შემცვლელ დებულებაზე, რომელიც უახლოვდება არასწორი დებულების თავდაპირველ განზრახვას კანონის ფარგლებში.

13. კონტაქტი

13.1. ელ .

მოცულობის შეკვეთის ფასდაკლება

დაემატა კალათაში
კალათის ნახვა გადახდა
false
შეავსეთ ერთ-ერთი ველი
ან
შეგიძლიათ განაახლოთ 2021 ვერსიაზე ახლავე! ჩვენ დავამატებთ ახალ 2021 წლის ლიცენზიის გასაღებს თქვენს ანგარიშს. თქვენი V4 სერია აქტიური დარჩება 14.07.2022-მდე.
აირჩიეთ ვარიანტი
აირჩიეთ ლიცენზი(ებ)ი განახლებისთვის.
აირჩიეთ მინიმუმ ერთი ლიცენზია!
ტექსტი, რომელიც საჭიროებს შესწორებას
 
 
თუ ტექსტში შეცდომა იპოვეთ, გთხოვთ, აირჩიოთ ის და დააჭირეთ Ctrl+Enter, რომ შეგვატყობინოთ!
განაახლეთ კვანძში ჩაკეტილი მცურავი ვარიანტი, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგი ლიცენზიებისთვის:
აირჩიეთ ლიცენზი(ებ)ი განახლებისთვის.
აირჩიეთ მინიმუმ ერთი ლიცენზია!

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს cookies

ჩვენ ასევე ვიყენებთ Google Analytics სერვისს და Facebook Pixel ტექნოლოგიას, რათა ვიცოდეთ როგორ მუშაობს ჩვენი მარკეტინგული სტრატეგია და გაყიდვების არხები.