with love from Ukraine

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: Tháng 3, 5, 2021

Khi bạn sử dụng Pilway.com và 3dcoat.com, bạn đồng ý với tất cả các quy tắc trên trang này.

Pilgway.com, 3dcoat.com hoặc "we", "us", "our" có nghĩa là

Công ty trách nhiệm hữu hạn "Pilgway",

đăng ký tại Ukraine theo số 41158546

văn phòng 41, 54-A, đường Lomonosova, 03022

Kyiv, Ukraine

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản này, bạn không được sử dụng trang web này hoặc phần mềm của chúng tôi.

Các Điều khoản Sử dụng này ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Pilgway LLC.

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. "Phần mềm" có nghĩa là kết quả của việc lập trình máy tính dưới dạng chương trình máy tính ứng dụng và các thành phần của nó và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn đối với từng phần sau: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (viết tắt của 3DCoat cho in 3d), sẽ bao gồm các phiên bản dành cho Windows, Hệ điều hành Mac OS, Linux cũng như các phiên bản beta được cung cấp cho công chúng hoặc cho một số lượng hạn chế người dùng và bất kỳ phần mềm nào khác như được liệt kê tại https://pilgway.com, https://3dcoat.com hoặc được cung cấp sẵn để tải xuống tại các trang web này hoặc qua http://3dcoat.com/forum/. Sê-ri hoặc tệp đăng ký / khóa để kích hoạt Giấy phép khi là một phần của phần mềm không được coi là "Phần mềm" theo Điều khoản Sử dụng này.

1.2. "Dịch vụ" là những gì bạn nhận được khi sử dụng các trang web của chúng tôi bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn, lưu trữ khóa đăng ký, lịch sử tải lên và hơn thế nữa, do Pilgway LLC đề xuất và cung cấp để mua hoặc miễn phí tại các trang web https://pilgway.com và https://3dcoat.com.

1.3. "Giấy phép" có nghĩa là quyền sử dụng Phần mềm theo cách và trong phạm vi được xác định trong Thỏa thuận này cho dù có tính phí hay miễn phí. Quyền có hiệu lực nếu bạn tuân theo các điều kiện được mô tả trong Giấy phép như vậy (có trong mỗi bản sao Phần mềm và được hiển thị trước khi cài đặt).

2. ĐĂNG KÝ VÀ TRUY CẬP TÀI KHOẢN

2.1. Để tải xuống Phần mềm hoặc sử dụng Dịch vụ, trước tiên bạn cần đăng ký tài khoản tại https://pilgway.com (Tài khoản) hoặc liên kết tài khoản Google hoặc Facebook hiện có với Tài khoản của bạn tại https://pilgway.com.

2.2. Bạn phải bảo mật quyền truy cập vào Tài khoản của mình trước các bên thứ ba và giữ bí mật tất cả dữ liệu ủy quyền (sử dụng mật khẩu mạnh và phần mềm bảo mật để bảo vệ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khỏi bất kỳ sự rò rỉ dữ liệu nào). https://Pilgway.com sẽ giả định rằng tất cả các hành động được thực hiện từ Tài khoản của bạn sau khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn là do bạn ủy quyền và giám sát. Hành động của bạn từ Tài khoản của bạn là ràng buộc pháp lý.

2.3. Không thể chuyển nhượng hoặc chỉ định Tài khoản.

3. SỬ DỤNG PHẦN MỀM

3.1. Theo đây, bạn được cấp giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới để:

3.1.1. Sử dụng Phần mềm theo các điều khoản cấp phép của Phần mềm đó (vui lòng tham khảo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối đính kèm với mỗi bản sao trong gói cài đặt của Phần mềm đó);

3.2. Tất cả các mục đích sử dụng khác đều không được phép (bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi thương mại).

3.3. Bạn có thể sử dụng miễn phí một bản sao của Phần mềm Đầy đủ Chức năng trong thời gian giới hạn là 30 ngày (DÙNG THỬ 30 NGÀY).

3.4. Giấy phép của bạn có thể bị thu hồi trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng bạn sử dụng Phần mềm của chúng tôi vi phạm pháp luật hoặc Giấy phép. Giấy phép của bạn sẽ bị thu hồi nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đang vi phạm Giấy phép hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm, nhưng không giới hạn, hack và gian lận đối với bất kỳ Phần mềm nào của chúng tôi. Giấy phép của bạn có thể bị đình chỉ do yêu cầu của pháp luật hoặc do trường hợp bất khả kháng.

4. PHÍ VÀ THANH TOÁN

4.1. Việc sử dụng Phần mềm và một số Dịch vụ có thể để thanh toán. Số tiền và điều kiện thanh toán được mô tả tại trang tương ứng trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc không chắc chắn về các điều kiện, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi trước.

4.2. Tất cả các giao dịch bán hàng đều được PayPro Global xử lý tại trang web tương ứng của họ.

4.3. Bạn được phép hoàn lại đầy đủ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán với điều kiện Giấy phép không bị vi phạm.

4.4. Trong trường hợp bạn mua số sê-ri hoặc mã đăng ký từ bên thứ ba trên một trang web khác (không phải qua trang web www.pilgway.com hoặc www.3dcoat.com), vui lòng liên hệ với bên thứ ba đó để biết chính sách hoàn tiền. Pilgway LLC có thể và sẽ không thể hoàn lại tiền thanh toán nếu bạn đã mua số sê-ri hoặc mã đăng ký từ bên thứ ba không thông qua trang web www.pilgway.com hoặc www.3dcoat.com.

4.5. www.pilgway.com và 3dcoat.com có thể thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ Phần mềm hoặc Dịch vụ nào hoặc giá áp dụng cho bất kỳ Phần mềm hoặc Dịch vụ nào như vậy, bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo.

5. SỞ HỮU SỞ HỮU TRÍ TUỆ. CUNG CẤP SẢN PHẨM PHẦN MỀM

5.1. Phần mềm là tài sản trí tuệ độc quyền độc quyền của Andrew Shpagin và các đồng sở hữu khác thay mặt cho Andrew Shpagin hành động trong các Điều khoản Sử dụng này (sau đây được gọi là "Andrew Shpagin"). Phần mềm được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Mã của Phần mềm là bí mật thương mại có giá trị của Andrew Shpagin.

5.2. Mọi dấu hiệu, biểu trưng, tên thương mại, tên miền và thương hiệu của Andrew Shpagin đều là tài sản của Andrew Shpagin.

5.3. Theo đây, Phần mềm được cấp phép lại bởi Pilgway LLC trên cơ sở thỏa thuận cấp phép giữa Pilgway LLC và Andrew Shpagin.

5.4. Số sê-ri, tệp giấy phép hoặc mã đăng ký là một đoạn mã phần mềm là một sản phẩm riêng biệt (sản phẩm phần mềm) và được cung cấp như một phần mềm riêng biệt.

5.4.1. Số sê-ri, tệp giấy phép hoặc mã đăng ký có thể được bán và cung cấp cho bạn bởi đại lý được ủy quyền thông qua trang web www.pilgway.com hoặc www.3dcoat.com.

5.4.2. Số sê-ri, tệp giấy phép hoặc mã đăng ký nếu được mua hợp pháp có thể được bạn bán cho bất kỳ bên nào.

5.4.3. Số sê-ri, tệp giấy phép hoặc mã đăng ký tương ứng với Giấy phép nhất định và phạm vi của Giấy phép phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

5.5. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với việc kích hoạt số sê-ri hoặc mã đăng ký được mua từ bên thứ ba, vui lòng liên hệ support@pilgway.com hoặc support@3dcoat.com .

6. HẠN CHẾ; MINORS

6.1. Bạn không được sử dụng các trang web của chúng tôi (www.pilgway.com và www.3dcoat.com), cả Phần mềm nếu bạn dưới 16 tuổi, trừ khi bạn gửi cho chúng tôi sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ tại support@pilgway.com hoặc support @ 3dcoat.com .

6.2. Bạn không được cố gắng trích xuất mã nguồn của Phần mềm bằng cách tháo rời hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

6.3. Bạn không được sử dụng Phần mềm với mục đích thương mại vì lợi nhuận của mình trừ khi Giấy phép của Phần mềm cho phép rõ ràng hoạt động đó. Nói rõ hơn, mục đích thương mại bao gồm bất kỳ công việc nào theo hợp đồng cho dù trả phí hay miễn phí.

6.4. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất import export hiện hành. Bạn đồng ý không export hoặc chuyển nhượng Phần mềm và Dịch vụ cho các tổ chức hoặc cá nhân hoặc quốc gia mà có các biện pháp trừng phạt áp đặt hoặc xuất khẩu vào thời điểm xuất khẩu bị hạn chế bởi chính phủ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada, các quốc gia của Cộng đồng Châu Âu hoặc Ukraine. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không ở, dưới sự kiểm soát của, hoặc một công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân bị cấm nào như vậy.

7. NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO

7.1. Bạn có thể tải lên nội dung của mình (có thể bao gồm, ví dụ: hình ảnh, văn bản, tin nhắn, thông tin và / hoặc loại nội dung khác) (“Nội dung Người dùng”) bằng Tài khoản của bạn.

7.2. Bạn cam kết rằng (1) bạn sở hữu hoặc có quyền đăng Nội dung Người dùng đó và (2) Nội dung Người dùng đó không vi phạm bất kỳ quyền nào khác và luật hiện hành hoặc quyền sở hữu trí tuệ.

7.3. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát và xem xét Nội dung Người dùng. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung Người dùng nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm Nội dung Người dùng, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi có thể thực hiện hành động đó mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

7.4. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng của mình. Bạn đồng ý rằng nếu bất kỳ ai đưa ra khiếu nại chống lại www.pilgway.com hoặc www.3dcoat.com liên quan đến nội dung của bạn (nội dung của người dùng) theo luật địa phương, bạn sẽ bồi thường và giữ www.pilgway.com và / hoặc www.3dcoat.com vô hại từ và chống lại tất cả các thiệt hại, mất mát và chi phí dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ khiếu nại đó.

8. TỪ CHỐI. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

8.1. Phần mềm được cung cấp nguyên trạng với tất cả các lỗi và lỗi. Andrew Shpagin hoặc Pilgway LLC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại nào.

8.2. Trong mọi trường hợp, www.pilgway.com cũng như 3dcoat.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do hậu quả, lợi nhuận bị mất, khoản tiết kiệm bị bỏ lỡ hoặc thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, mất dữ liệu hoặc bất kỳ tổn thất tiền tệ nào khác liên quan đến bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc thủ tục nào khác phát sinh theo thỏa thuận này, bao gồm - nhưng không giới hạn - việc bạn sử dụng, dựa vào, truy cập vào các trang web www.pilgway.com và 3dcoat.com, Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn theo hợp đồng này, ngay cả khi bạn đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, cho dù hành động đó có dựa trên hợp đồng, hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không.

8.3. Trong trường hợp bất khả kháng, www.pilgway.com và 3dcoat.com không bao giờ phải bồi thường thiệt hại mà bạn phải chịu. Trường hợp bất khả kháng bao gồm, trong số những điều khác, sự gián đoạn hoặc không có sẵn của internet, cơ sở hạ tầng viễn thông, gián đoạn nguồn điện, bạo loạn, tắc đường, đình công, gián đoạn công ty, gián đoạn nguồn cung cấp, hỏa hoạn và lũ lụt.

8,4. Bạn bồi thường cho www.pilgway.com và 3dcoat.com chống lại tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này và việc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ.

9. THỜI KỲ HIỆU LỰC

9.1. Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực ngay khi bạn đăng ký Tài khoản lần đầu tiên. Thỏa thuận vẫn có hiệu lực cho đến khi Tài khoản của bạn bị chấm dứt.

9.2. Bạn có thể chấm dứt Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

9.3. www.pilgway.com và 3dcoat.com có quyền tạm thời khóa Tài khoản của bạn hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn:

9.3.1. nếu www.pilgway.com hoặc 3dcoat.com phát hiện ra hành vi bất hợp pháp hoặc nguy hiểm;

9.3.2. trong trường hợp vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

9.4. www.pilgway.com và 3dcoat.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do việc chấm dứt Tài khoản hoặc đăng ký theo Điều 6 HẠN CHẾ; BỘ TRƯỞNG.

10. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

10.1. www.pilgway.com và 3dcoat.com có thể thay đổi các Điều khoản Sử dụng này cũng như bất kỳ mức giá nào vào bất kỳ lúc nào.

10.2. www.pilgway.com và 3dcoat.com sẽ thông báo những thay đổi hoặc bổ sung thông qua dịch vụ hoặc trên các trang web.

10.3. Nếu bạn không muốn chấp nhận thay đổi hoặc bổ sung, bạn có thể chấm dứt thỏa thuận khi những thay đổi có hiệu lực. Việc sử dụng www.pilgway.com và 3dcoat.com sau ngày các thay đổi có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi hoặc bổ sung vào Điều khoản Sử dụng.

10.4. www.pilgway.com và 3dcoat.com có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này cho bên thứ ba như một phần của việc mua lại www.pilgway.com hoặc 3dcoat.com hoặc các hoạt động kinh doanh liên quan.

11. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

11.1. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi tại https://3dcoat.com/privacy/ để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

11.2. Chính sách Bảo mật của chúng tôi là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này và sẽ được coi là hợp nhất ở đây.

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH; GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

12.1. Luật pháp Ukraine áp dụng cho thỏa thuận này.

12.2. Ngoại trừ phạm vi được xác định khác theo luật áp dụng bắt buộc, tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến Phần mềm hoặc Dịch vụ sẽ được đưa ra trước tòa án Ukraine có thẩm quyền có trụ sở tại Kyiv, Ukraine.

12.3. Đối với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này yêu cầu tuyên bố phải được thực hiện "bằng văn bản" để có giá trị pháp lý, tuyên bố qua e-mail hoặc thông tin liên lạc thông qua Tài khoản www.pilgway.com sẽ là đủ với điều kiện tính xác thực của người gửi có thể được thiết lập với đủ độ chắc chắn và tính toàn vẹn của tuyên bố không bị xâm phạm.

12.4. Phiên bản của bất kỳ giao tiếp thông tin nào được ghi lại bởi www.pilgway.com hoặc 3dcoat.com sẽ được coi là xác thực, trừ khi bạn cung cấp bằng chứng cho điều ngược lại.

12,5. Trong trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này bị tuyên bố là vô hiệu về mặt pháp lý, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ thỏa thuận. Trong trường hợp như vậy, các bên sẽ đồng ý về một hoặc nhiều điều khoản thay thế gần đúng với ý định ban đầu của (các) điều khoản không hợp lệ trong giới hạn của luật.

13. LIÊN HỆ

13.1. Gửi email bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác về www.pilgway.com và 3dcoat.com tới support@pilgway.com hoặc support@3dcoat.com .

số lượng đặt hàng giảm giá trên

thêm vào giỏ hàng
Xem giỏ hàng Thủ tục thanh toán
false
điền vào một trong các lĩnh vực
hoặc
Bạn có thể Nâng cấp lên phiên bản 2021 ngay bây giờ! Chúng tôi sẽ thêm khóa cấp phép mới 2021 vào tài khoản của bạn. Sê-ri V4 của bạn sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày 14.07.2022.
chọn một sự lựa chọn
Chọn (các) giấy phép để nâng cấp.
Chọn ít nhất một giấy phép!
Văn bản cần chỉnh sửa
 
 
Nếu bạn phát hiện thấy sai sót trong văn bản, vui lòng chọn nó và nhấn Ctrl + Enter để báo cáo cho chúng tôi!
Nâng cấp tùy chọn bị khóa nút thành tùy chọn nổi có sẵn cho các giấy phép sau:
Chọn (các) giấy phép để nâng cấp.
Chọn ít nhất một giấy phép!

Trang web của chúng tôi sử dụng сookies

Chúng tôi cũng sử dụng dịch vụ Google Analytics và công nghệ Facebook Pixel để biết chiến lược tiếp thị và kênh bán hàng của chúng tôi hoạt động như thế nào.