with love from Ukraine

Villkor

Senast uppdaterad: 5 mars 2021

När du använder pilgway.com och 3dcoat.com samtycker du till alla regler på denna sida.

Pilgway.com, 3dcoat.com eller "vi", "oss", "vår" betyder

Aktiebolag "Pilgway",

registrerad i Ukraina under nr 41158546

kontor 41, 54-A, Lomonosova street, 03022

Kiev, Ukraina

Om du inte håller med om dessa villkor eller någon del av dessa villkor får du inte använda denna webbplats eller vår programvara.

Dessa användarvillkor är juridiskt bindande mellan dig och Pilgway LLC.

1 . DEFINITIONER

1.1. "Programvara" betyder resultat av datorprogrammering i form av applikationsdatorprogram och dess komponenter och ska inkludera men inte begränsat till vart och ett av följande: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (kort från 3DCoat för 3d-utskrift), som ska inkludera versioner för Windows, Mac OS, Linux operativsystem samt betaversioner som görs tillgängliga för allmänheten eller för ett begränsat antal användare, och annan sådan programvara som anges på https://pilgway.com, https://3dcoat.com eller görs tillgänglig för nedladdning på dessa webbplatser eller via http://3dcoat.com/forum/. Seriell eller registreringsfil/nyckel för aktivering av licens medan en mjukvara anses inte vara "Programvara" enligt dessa användarvillkor.

1.2. "Tjänst" är vad du får när du använder våra webbplatser inklusive tillgång till ditt konto, lagring av registreringsnycklar, uppladdningshistorik och mer, föreslagen och tillgänglig för köp eller gratis av Pilgway LLC på webbplatserna https://pilgway.com och https://3dcoat.com.

1.3. "Licens" betyder tillåtelse att använda programvaran på ett sätt och inom den omfattning som definieras i detta avtal, oavsett om det är mot avgift eller utan kostnad. Tillståndet är giltigt om du följer villkoren som beskrivs i en sådan licens (finns i varje kopia av programvaran och visas före installationen).

2. KONTOREGISTRERING OCH ÅTKOMST

2.1. För att ladda ner programvara eller använda tjänster måste du först registrera dig för ett konto på https://pilgway.com (konto) eller länka ditt befintliga Google- eller Facebook-konto till ditt konto på https://pilgway.com.

2.2. Du måste säkra åtkomsten till ditt konto mot tredje part och hålla all behörighetsdata konfidentiell (använd starka lösenord och säkerhetsprogram för att skydda din dator eller mobila enhet från dataläckage). https://Pilgway.com kommer att anta att alla åtgärder som utförs från ditt konto efter att ha loggat in med ditt användarnamn och lösenord är auktoriserade och övervakade av dig. Dina handlingar från ditt konto är juridiskt bindande.

2.3. Kontot får inte överföras eller tilldelas.

3. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN

3.1. Du beviljas härmed icke-exklusiv, överlåtbar, världsomspännande licens till:

3.1.1. Använd programvaran i enlighet med dess licensvillkor (se slutanvändarlicensavtalet bifogat varje kopia i installationspaketet av sådan programvara);

3.2. All annan användning är inte tillåten (inklusive men inte begränsad till personlig eller icke-kommersiell användning).

3.3. Du får använda ett exemplar av fullt fungerande programvara gratis inom en begränsad tid på 30 dagar (30 DAGARS PRÖVNING).

3.4. Din licens kan återkallas om vi får reda på att du använder vår programvara i strid med lagen eller licensen. Din licens kommer att återkallas om vi upptäcker att du bryter mot licensen eller dessa användarvillkor inklusive, men inte begränsat till, hacks och fusk för någon av vår programvara. Din licens kan stängas av på grund av lagkrav eller force majeure.

4. AVGIFTER OCH BETALNINGAR

4.1. Användning av programvara och vissa tjänster kan vara mot betalning. Beloppet och betalningsvillkoren beskrivs på respektive sida på vår hemsida. Om du har frågor eller är osäker på villkoren, kontakta vår support först.

4.2. All försäljning behandlas av PayPro Global på deras respektive webbplats.

4.3. Du har rätt till full återbetalning inom 30 dagar efter betalning, förutsatt att licensen inte har brutits.

4.4. Om du har köpt serienummer eller registreringskod från en tredje part på en annan webbplats (inte via webbplatsen www.pilgway.com eller www.3dcoat.com), kontakta sådan tredje part för en återbetalningspolicy. Pilgway LLC kan och kommer inte att kunna återbetala betalningen om du har köpt serienummer eller registreringskod från en tredje part, inte via webbplatsen www.pilgway.com eller www.3dcoat.com.

4.5. www.pilgway.com och 3dcoat.com kan göra ändringar av programvara eller tjänster, eller i tillämpliga priser för sådan programvara eller tjänster, när som helst och utan föregående meddelande.

5. IMMATERIELL EGENDOMSÄGANDE. TILLHANDAHÅLLANDE AV PROGRAMVARAPRODUKT

5.1. Programvaran är den proprietära exklusiva immateriella egendomen som tillhör Andrew Shpagin och andra delägare på uppdrag av vilka Andrew Shpagin agerar i dessa användarvillkor (hädanefter kallad "Andrew Shpagin"). Programvaran är skyddad av internationella upphovsrättslagar. Programvarans kod är Andrew Shpagins värdefulla affärshemlighet.

5.2. Alla Andrew Shpagins butiksmärken, logotyper, handelsnamn, domännamn och varumärken tillhör Andrew Shpagin.

5.3. Programvaran underlicensieras härmed av Pilgway LLC på grundval av ett licensavtal mellan Pilgway LLC och Andrew Shpagin.

5.4. Serienumret, licensfilen eller registreringskoden är en mjukvarukod som är en separat produkt (mjukvaruprodukt) och levereras som en separat programvara.

5.4.1. Serienummer, licensfiler eller registreringskoder kan säljas och levereras till dig av auktoriserad återförsäljare via webbplatsen www.pilgway.com eller www.3dcoat.com.

5.4.2. Serienummer, licensfil eller registreringskod om lagligt köpt kan säljas av dig till vilken part som helst.

5.4.3. Serienummer, licensfil eller registreringskod motsvarar viss Licens och Licensens omfattning måste följas strikt.

5.5. Om du har några problem med aktiveringen av serienummer eller registreringskod köpt från tredje part, kontakta support@pilgway.com eller support@3dcoat.com .

6. BEGRÄNSNINGAR; OMYNDIGARE

6.1. Du får inte använda våra webbplatser (www.pilgway.com och www.3dcoat.com), inte heller programvaran om du är under 16 år, såvida du inte skickar ditt verifierbara föräldrasamtycke till support@pilgway.com eller support@ 3dcoat.com .

6.2. Du får inte försöka extrahera programvarans källkod genom att demontera eller på något annat sätt.

6.3. Du får inte använda programvaran i kommersiellt syfte för din vinst såvida inte programvarans licens tydligt tillåter sådan aktivitet. För att göra det tydligt inkluderar kommersiellt syfte allt arbete under ett kontrakt oavsett om det är betalt eller gratis.

6.4. Du samtycker till att följa alla tillämpliga import/ export och förordningar. Du samtycker till att inte export eller tilldela programvaran och tjänsterna till enheter eller individer eller länder mot vilka det införs sanktioner eller till vilka exporten vid tidpunkten för exporten är begränsad av regeringen i USA, Japan, Australien, Kanada, länder i Europeiska gemenskapen eller Ukraina. Du intygar och garanterar att du inte befinner dig i, under kontroll av eller är medborgare eller bosatt i något sådant förbjudet land, enhet eller individ.

7. ANVÄNDARGENERERAD INNEHÅLL

7.1. Du kan ladda upp ditt innehåll (som kan inkludera till exempel bild, text, meddelanden, information och/eller annan typ av innehåll) ("Användarinnehåll") med ditt konto.

7.2. Du lovar att (1) du äger eller har rätt att publicera sådant användarinnehåll, och (2) sådant användarinnehåll inte bryter mot några andra rättigheter och tillämplig lag, eller de immateriella rättigheterna.

7.3. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska användarinnehåll. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller inaktivera åtkomst till användarinnehåll av någon eller ingen anledning, inklusive användarinnehåll som, efter eget gottfinnande, bryter mot dessa användarvillkor. Vi kan vidta sådana åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part.

7.4. Du är ensam ansvarig för allt ditt användarinnehåll. Du samtycker till att om någon gör anspråk mot www.pilgway.com eller www.3dcoat.com relaterat till ditt innehåll (användarinnehåll) enligt lokal lag, kommer du att hålla www.pilgway.com och/eller www.3dcoat.com skadeslös. ofarligt från och mot alla skador, förluster och utgifter av något slag (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår till följd av ett sådant anspråk.

8. ANSVARSFRISKRIVNING. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1. Programvaran tillhandahålls i befintligt skick med alla defekter och fel. Andrew Shpagin eller Pilgway LLC ska inte hållas ansvariga gentemot dig för någon förlust, skada eller skada. Denna klausul i avtalet är giltig när som helst och den kommer att gälla även vid brott mot avtalet i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

8.2. Under inga omständigheter ska www.pilgway.com eller 3dcoat.com hållas ansvariga för indirekta skador, följdskador, förlorade vinster, uteblivna besparingar eller skador genom affärsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller någon annan ekonomisk förlust i samband med alla anspråk, skador eller andra förfaranden som uppstår under detta avtal, inklusive - utan begränsning - din användning av, tillit till, tillgång till webbplatserna www.pilgway.com och 3dcoat.com, programvaran eller någon del därav, eller alla rättigheter som beviljas till du nedan, även om du har informerats om möjligheten till sådana skador, oavsett om talan är baserad på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), intrång i immateriella rättigheter eller annat.

8.3. I händelse av force majeure är www.pilgway.com och 3dcoat.com aldrig skyldiga att ersätta skador som du lidit. Force majeure omfattar bland annat störningar eller otillgänglighet på internet, telekommunikationsinfrastruktur, strömavbrott, bråk, trafikstockningar, strejker, företagsstörningar, leveransavbrott, bränder och översvämningar.

8.4. Du håller www.pilgway.com och 3dcoat.com skadeslös mot alla anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal och användningen av programvara eller tjänst.

9. GILTIGHETSTID

9.1. Dessa användarvillkor träder i kraft så snart du först registrerar ett konto. Avtalet gäller tills ditt konto avslutas.

9.2. Du kan avsluta ditt konto när som helst.

9.3. www.pilgway.com och 3dcoat.com har rätt att tillfälligt blockera ditt konto eller avsluta ditt konto:

9.3.1. om www.pilgway.com eller 3dcoat.com upptäcker olagligt eller farligt beteende;

9.3.2. i händelse av brott mot dessa användarvillkor.

9.4. www.pilgway.com och 3dcoat.com är inte ansvariga för någon skada du kan lida av att kontot eller prenumerationen avslutas i enlighet med artikel 6 BEGRÄNSNINGAR; OMYNDIGARE.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

10.1. www.pilgway.com och 3dcoat.com kan när som helst ändra dessa användarvillkor samt eventuella priser.

10.2. www.pilgway.com och 3dcoat.com ska meddela ändringar eller tillägg via tjänsten eller på webbplatserna.

10.3. Om du inte vill acceptera en ändring eller tillägg kan du säga upp avtalet när ändringarna träder i kraft. Användning av www.pilgway.com och 3dcoat.com efter datumet för ändringarnas ikraftträdande ska utgöra ditt godkännande av ändringarna eller tillägg till användarvillkoren.

10.4. www.pilgway.com och 3dcoat.com har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part som en del av ett förvärv av www.pilgway.com eller 3dcoat.com eller tillhörande affärsverksamhet.

11. SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER

11.1. Se vår integritetspolicy på https://3dcoat.com/privacy/ för mer information om hur vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter.

11.2. Vår integritetspolicy är en integrerad del av detta avtal och ska anses inkorporerad häri.

12. GÄLLANDE LAG; TVISTLÖSNING

12.1. Ukrainsk lag gäller för detta avtal.

12.2. Utom i den utsträckning som annat bestäms av tvingande tillämplig lag ska alla tvister som uppstår i samband med programvaran eller tjänsterna väckas inför den behöriga ukrainska domstolen i Kiev, Ukraina.

12.3. För varje klausul i dessa användarvillkor som kräver att ett uttalande måste göras "skriftligt" för att vara juridiskt giltigt, ska ett uttalande via e-post eller kommunikation via www.pilgway.com-kontot vara tillräckligt förutsatt att avsändarens äkthet kan fastställas med tillräcklig säkerhet och uttalandets integritet har inte äventyrats.

12.4. Den version av all kommunikation av information som registrerats av www.pilgway.com eller 3dcoat.com ska anses vara äkta, såvida du inte tillhandahåller bevis på motsatsen.

12.5. Om någon del av dessa användarvillkor förklaras juridiskt ogiltig, påverkar detta inte giltigheten av hela avtalet. Parterna ska i ett sådant fall komma överens om en eller flera ersättningsbestämmelser som närmar sig den ursprungliga avsikten med den eller de ogiltiga bestämmelserna inom lagens gränser.

13. KONTAKT

13.1. E-posta alla frågor angående dessa användarvillkor eller andra frågor om www.pilgway.com och 3dcoat.com till support@pilgway.com eller support@3dcoat.com .

volymorderrabatter på

lagts till i kundvagnen
visa varukorg kolla upp
false
fyll i ett av fälten
eller
Du kan uppgradera till version 2021 nu! Vi kommer att lägga till den nya 2021-licensnyckeln till ditt konto. Din V4-serie kommer att förbli aktiv till 14.07.2022.
Välj ett alternativ
Välj licensen/licenserna att uppgradera.
Välj minst en licens!
Text som behöver korrigeras
 
 
Om du hittade ett fel i texten, välj det och tryck på Ctrl+Enter för att rapportera det till oss!
Uppgradera nodlåst till flytande alternativ tillgängligt för följande licenser:
Välj licensen/licenserna att uppgradera.
Välj minst en licens!

Vår webbplats använder cookies

Vi använder också tjänsten Google Analytics och Facebook Pixel-teknik för att veta hur vår marknadsföringsstrategi och våra försäljningskanaler fungerar .