with love from Ukraine

Uvjeti korištenja

Zadnje ažuriranje: 5. ožujka 2021

Kada koristite pilgway.com i 3dcoat.com, slažete se sa svim pravilima na ovoj stranici.

Pilgway.com, 3dcoat.com ili "mi", "nas", "naš" znači

Društvo s ograničenom odgovornošću "Pilgway",

registriran u Ukrajini pod brojem 41158546

ured 41, 54-A, Lomonosova ulica, 03022

Kijev, Ukrajina

Ako se ne slažete s ovim uvjetima ili bilo kojim dijelom ovih uvjeta, ne smijete koristiti ovu web stranicu ili naš softver.

Ovi Uvjeti korištenja pravno su obvezujući između vas i Pilgway LLC.

1 . DEFINICIJE

1.1. "Softver" znači rezultat računalnog programiranja u obliku aplikacijskog računalnog programa i njegovih komponenti i uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (skraćeno od 3DCoat za 3D ispis), koji uključuje verzije za Windows, Operativni sustavi Mac OS, Linux kao i beta verzije koje su dostupne javnosti ili ograničenom broju korisnika, te bilo koji drugi softver naveden na https://pilgway.com, https://3dcoat.com ili dostupan za preuzimanje na ovim web stranicama ili putem http://3dcoat.com/forum/. Serijska ili registracijska datoteka/ključ za aktivaciju Licence dok je dio softvera ne smatra se "Softverom" prema ovim Uvjetima korištenja.

1.2. "Usluga" je ono što dobivate korištenjem naših web stranica, uključujući pristup vašem Računu, pohranjivanje registracijskih ključeva, povijest prijenosa i više, što predlaže i stavlja na raspolaganje za kupnju ili besplatno Pilgway LLC na web stranicama https://pilgway.com i https://3dcoat.com.

1.3. "Licenca" znači dopuštenje za korištenje softvera na način i unutar opsega kako je definirano u ovom Ugovoru, bilo uz naknadu ili besplatno. Dopuštenje je važeće ako slijedite uvjete opisane u takvoj Licenci (sadržanoj u svakoj kopiji Softvera i prikazanoj prije instalacije).

2. REGISTRACIJA RAČUNA I PRISTUP

2.1. Da biste preuzeli Softver ili koristili Usluge, prvo se trebate registrirati za račun na https://pilgway.com (Račun) ili povezati svoj postojeći Google ili Facebook račun sa svojim Računom na https://pilgway.com.

2.2. Morate osigurati pristup svom Računu od trećih strana i čuvati povjerljivost svih autorizacijskih podataka (koristite jake lozinke i sigurnosni softver kako biste zaštitili svoje računalo ili mobilni uređaj od bilo kakvog curenja podataka). https://Pilgway.com će pretpostaviti da ste vi autorizirali i nadzirali sve radnje poduzete s vašeg računa nakon prijave s vašim korisničkim imenom i lozinkom. Vaše radnje s vašeg računa pravno su obvezujuće.

2.3. Račun se ne može prenijeti ili dodijeliti.

3. KORIŠTENJE SOFTVERA

3.1. Ovime vam se dodjeljuje neisključiva, prenosiva, svjetska licenca za:

3.1.1. Koristite Softver u skladu s njegovim uvjetima licenciranja (pogledajte Licencni ugovor krajnjeg korisnika priložen uz svaku kopiju u instalacijskom paketu takvog Softvera);

3.2. Sve ostale upotrebe nisu dopuštene (uključujući ali ne ograničavajući se na osobnu ili nekomercijalnu upotrebu).

3.3. Možete besplatno koristiti jednu kopiju potpuno funkcionalnog softvera unutar ograničenog vremena od 30 dana (30 DANA PROBE).

3.4. Vaša Licenca može biti opozvana u slučaju da otkrijemo da koristite naš Softver u suprotnosti sa zakonom ili Licencom. Vaša Licenca će biti opozvana ako otkrijemo da kršite Licencu ili ove Uvjete korištenja uključujući, ali ne ograničavajući se na hakiranje i varanje za bilo koji naš softver. Vaša Licenca može biti suspendirana zbog zahtjeva zakona ili više sile.

4. NAKNADE I PLAĆANJA

4.1. Korištenje softvera i nekih usluga može se plaćati. Iznos i uvjeti plaćanja opisani su na odgovarajućoj stranici na našoj web stranici. Ako imate pitanja ili niste sigurni u vezi s uvjetima, prvo kontaktirajte našu podršku.

4.2. Sve prodaje obrađuje PayPro Global na njihovoj web stranici.

4.3. Ovlašteni ste za puni povrat novca u roku od 30 dana od plaćanja pod uvjetom da Licenca nije prekršena.

4.4. U slučaju da ste kupili serijski broj ili registracijski kod od treće strane na drugom web-mjestu (ne putem web-mjesta www.pilgway.com ili www.3dcoat.com), kontaktirajte tu treću stranu radi pravila povrata novca. Pilgway LLC može i neće moći vratiti uplatu ako ste kupili serijski broj ili registracijski kod od treće strane ne putem web stranice www.pilgway.com ili www.3dcoat.com.

4.5. www.pilgway.com i 3dcoat.com mogu mijenjati bilo koji Softver ili Usluge, ili važeće cijene za bilo koji takav Softver ili Usluge, u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti.

5. VLASNIŠTVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA. DOBAVA SOFTVERSKOG PROIZVODA

5.1. Softver je vlasničko ekskluzivno intelektualno vlasništvo Andrewa Shpagina i drugih suvlasnika u čije ime Andrew Shpagin djeluje u ovim Uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu "Andrew Shpagin"). Softver je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Kod softvera je vrijedna poslovna tajna Andrewa Shpagina.

5.2. Svi žigovi, logotipi, trgovački nazivi, nazivi domena i brendovi Andrewa Shpagina vlasništvo su Andrewa Shpagina.

5.3. Softver je ovim podlicenciran od strane Pilgway LLC na temelju ugovora o licenci između Pilgway LLC i Andrewa Shpagina.

5.4. Serijski broj, licencna datoteka ili registracijski kod dio je softverskog koda koji je zaseban proizvod (softverski proizvod) i isporučuje se kao zasebni softver.

5.4.1. Serijske brojeve, licencne datoteke ili registracijske kodove može vam prodati i dostaviti ovlašteni preprodavač putem web stranice www.pilgway.com ili www.3dcoat.com.

5.4.2. Serijski broj, licencnu datoteku ili registracijski kod možete prodati bilo kojoj strani ako ste legalno kupljeni.

5.4.3. Serijski broj, licencna datoteka ili registracijski kod odgovaraju određenoj Licenci i opseg Licence se mora strogo poštivati.

5.5. Ako imate problema s aktivacijom serijskog broja ili registracijskog koda kupljenog od treće strane, obratite se na support@pilgway.com ili support@3dcoat.com .

6. OGRANIČENJA; MALOLJETNICI

6.1. Ne smijete koristiti naše web stranice (www.pilgway.com i www.3dcoat.com), niti Softver ako ste mlađi od 16 godina, osim ako nam ne pošaljete svoju provjerljivu suglasnost roditelja na support@pilgway.com ili support@ 3dcoat.com .

6.2. Ne smijete pokušavati izdvojiti izvorni kod softvera rastavljanjem ili na bilo koji drugi način.

6.3. Softver ne smijete koristiti u komercijalne svrhe za svoju zaradu osim ako Licenca Softvera jasno dopušta takvu aktivnost. Da pojasnimo, komercijalna svrha uključuje svaki rad prema ugovoru, bilo plaćen ili besplatan.

6.4. Slažete se da ćete se pridržavati svih primjenjivih zakona i propisa o uvozu/izvozu. Slažete se da nećete izvoziti ili dodjeljivati Softver i usluge subjektima ili pojedincima ili zemljama protiv kojih su uvedene sankcije ili u koje je izvoz u vrijeme izvoza ograničen od strane vlade Sjedinjenih Država, Japana, Australije, Kanade, zemalja Europskoj zajednici ili Ukrajini. Izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u, pod kontrolom, ili ste državljanin ili stanovnik bilo koje takve zabranjene zemlje, entiteta ili pojedinca.

7. SADRŽAJ KOJI GENERIRA KORISNIK

7.1. Možete prenijeti svoj sadržaj (koji može uključivati, na primjer, sliku, tekst, poruke, informacije i/ili drugu vrstu sadržaja) ("Korisnički sadržaj") koristeći svoj Račun.

7.2. Obećavate da (1) posjedujete ili imate pravo objavljivati takav Korisnički sadržaj i (2) da takav Korisnički sadržaj ne krši nikakva druga prava i primjenjivi zakon ili prava intelektualnog vlasništva.

7.3. Možemo, ali nemamo obvezu, nadzirati i pregledavati korisnički sadržaj. Zadržavamo pravo ukloniti ili onemogućiti pristup bilo kojem korisničkom sadržaju iz bilo kojeg ili bez razloga, uključujući korisnički sadržaj koji, prema našem vlastitom nahođenju, krši ove Uvjete korištenja. Takvu radnju možemo poduzeti bez prethodne obavijesti vama ili bilo kojoj trećoj strani.

7.4. Vi ste isključivo odgovorni za sav svoj korisnički sadržaj. Slažete se da ćete, ako bilo tko podnese tužbu protiv www.pilgway.com ili www.3dcoat.com u vezi s vašim sadržajem (korisničkim sadržajem) prema lokalnim zakonima, obeštetiti i zadržati www.pilgway.com i/ili www.3dcoat.com neškodljiv od i protiv svih šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste (uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove) koji proizlaze iz takve tužbe.

8. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

8.1. Softver se isporučuje takav kakav jest sa svim nedostacima i greškama. Andrew Shpagin ili Pilgway LLC neće biti odgovorni prema vama za bilo kakav gubitak, štetu ili štetu. Ova klauzula ugovora važeća je u svakom trenutku i primjenjivat će se čak i u slučaju kršenja ugovora u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

8.2. Ni u kojem slučaju www.pilgway.com niti 3dcoat.com neće biti odgovorni za neizravnu štetu, posljedičnu štetu, izgubljenu dobit, propuštenu uštedu ili štetu zbog prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija, gubitka podataka ili bilo kojeg drugog materijalnog gubitka u vezi s bilo kakvo potraživanje, štetu ili drugi postupak koji proizlazi iz ovog ugovora, uključujući - bez ograničenja - vašu upotrebu, oslanjanje na, pristup web stranicama www.pilgway.com i 3dcoat.com, Softveru ili bilo kojem njegovom dijelu, ili bilo koja prava dodijeljena vas ovdje, čak i ako ste bili obaviješteni o mogućnosti takve štete, bilo da se radnja temelji na ugovoru, deliktu (uključujući nemar), povredi prava intelektualnog vlasništva ili na neki drugi način.

8.3. U slučaju više sile www.pilgway.com i 3dcoat.com nikada nisu obvezni nadoknaditi štetu koju ste pretrpjeli. Viša sila uključuje, između ostalog, prekid ili nedostupnost interneta, telekomunikacijske infrastrukture, prekide u opskrbi električnom energijom, nerede, prometne gužve, štrajkove, smetnje u tvrtkama, prekide u opskrbi, požare i poplave.

8.4. Obeštećujete www.pilgway.com i 3dcoat.com od svih potraživanja koja proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom i korištenjem softvera ili usluge.

9. RAZDOBLJE VALJANOSTI

9.1. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu čim prvi put registrirate račun. Ugovor ostaje na snazi sve dok se vaš račun ne ukine.

9.2. Možete ukinuti svoj račun u bilo kojem trenutku.

9.3. www.pilgway.com i 3dcoat.com imaju pravo privremeno blokirati vaš račun ili ukinuti vaš račun:

9.3.1. ako www.pilgway.com ili 3dcoat.com otkriju nezakonito ili opasno ponašanje;

9.3.2. u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja.

9.4. www.pilgway.com i 3dcoat.com nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koju možete pretrpjeti ukidanjem računa ili pretplate u skladu s člankom 6. OGRANIČENJA; MALOLJETNICI.

10. PROMJENE UVJETA

10.1. www.pilgway.com i 3dcoat.com mogu promijeniti ove Uvjete korištenja kao i sve cijene u bilo kojem trenutku.

10.2. www.pilgway.com i 3dcoat.com objavit će promjene ili dopune putem usluge ili na web stranicama.

10.3. Ako ne želite prihvatiti promjenu ili dodatak, možete raskinuti ugovor kada promjene stupe na snagu. Korištenje www.pilgway.com i 3dcoat.com nakon datuma stupanja promjena na snagu značit će vaše prihvaćanje promjena ili dodataka Uvjetima korištenja.

10.4. www.pilgway.com i 3dcoat.com ovlašteni su svoja prava i obveze prema ovom ugovoru prenijeti na treću stranu kao dio akvizicije www.pilgway.com ili 3dcoat.com ili povezanih poslovnih aktivnosti.

11. PRIVATNOST I OSOBNI PODACI

11.1. Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti na https://3dcoat.com/privacy/ za više pojedinosti o tome kako prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo vaše osobne podatke.

11.2. Naša Pravila o privatnosti sastavni su dio ovog Ugovora i smatrat će se da su ovdje uključena.

12. MJERODAVNO PRAVO; RJEŠAVANJE SPOROVA

12.1. Ukrajinski zakon se primjenjuje na ovaj ugovor.

12.2. Osim u mjeri u kojoj je drugačije određeno obaveznim primjenjivim zakonom, svi sporovi koji nastanu u vezi sa Softverom ili Uslugama iznijet će se pred nadležni ukrajinski sud sa sjedištem u Kijevu, Ukrajina.

12.3. Za bilo koju klauzulu u ovim Uvjetima korištenja koja zahtijeva da se izjava mora dati "u pisanom obliku" kako bi bila pravno valjana, izjava e-poštom ili komunikacijom putem računa na www.pilgway.com bit će dovoljna pod uvjetom da je pošiljatelj vjerodostojan. može se utvrditi s dovoljnom sigurnošću i cjelovitost izjave nije ugrožena.

12.4. Verzija bilo koje komunikacije s informacijama koju su zabilježili www.pilgway.com ili 3dcoat.com smatrat će se autentičnom, osim ako ne dostavite dokaz koji govori suprotno.

12.5. U slučaju da se bilo koji dio ovih Uvjeta korištenja proglasi pravno nevažećim, to neće utjecati na valjanost cjelokupnog ugovora. Strane će se u takvom slučaju dogovoriti o jednoj ili više zamjenskih odredbi koje približavaju izvornoj namjeri nevaljane(ih) odredbe(a) u granicama zakona.

13. KONTAKT

13.1. Sva pitanja u vezi s ovim Uvjetima korištenja ili bilo koja druga pitanja o www.pilgway.com i 3dcoat.com pošaljite e-poštom na support@pilgway.com ili support@3dcoat.com .

količinska narudžba popusti na

dodano u košaricu
Pogledaj košaricu provjeri
false
popunite jedno od polja
ili
Sada možete nadograditi na verziju 2021! Vašem ćemo računu dodati novi licencni ključ za 2021. Vaš V4 serijski ostat će aktivan do 14. srpnja 2022.
odaberite opciju
Odaberite licencu(e) za nadogradnju.
Odaberite barem jednu licencu!
Tekst koji treba ispraviti
 
 
Ako ste pronašli grešku u tekstu, odaberite je i pritisnite Ctrl+Enter kako biste nam je prijavili!
Opcija nadogradnje zaključanog čvora na plutajuću opciju dostupna je za sljedeće licence:
Odaberite licencu(e) za nadogradnju.
Odaberite barem jednu licencu!

Naša web stranica koristi kolačiće

Također koristimo uslugu Google Analytics i Facebook Pixel tehnologiju kako bismo znali kako funkcioniraju naša marketinška strategija i prodajni kanali.