with love from Ukraine

Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 5. mars 2021

Når du bruker pilgway.com og 3dcoat.com, godtar du alle reglene på denne siden.

Pilgway.com, 3dcoat.com eller "vi", "oss", "vår" betyr

Selskapet med begrenset ansvar "Pilgway",

registrert i Ukraina under nr. 41158546

kontor 41, 54-A, Lomonosova street, 03022

Kiev, Ukraina

Hvis du er uenig i disse vilkårene eller deler av disse vilkårene, må du ikke bruke denne nettsiden eller programvaren vår.

Disse bruksvilkårene er juridisk bindende mellom deg og Pilgway LLC.

1 . DEFINISJONER

1.1. "Programvare" betyr resultat av dataprogrammering i form av applikasjonsdataprogram og dets komponenter og skal inkludere, men ikke begrenset til, hvert av følgende: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (forkortelse fra 3DCoat for 3d-utskrift), som skal inkludere versjoner for Windows, Mac OS, Linux-operativsystemer samt betaversjoner som er gjort tilgjengelig for publikum eller for et begrenset antall brukere, og annen slik programvare som er oppført på https://pilgway.com, https://3dcoat.com eller gjort tilgjengelig for nedlasting på disse nettsidene eller gjennom http://3dcoat.com/forum/. Seriell eller registreringsfil/nøkkel for aktivering av lisens mens er et stykke programvare anses ikke som "programvare" under disse bruksvilkårene.

1.2. "Tjeneste" er det du får når du bruker nettsidene våre, inkludert tilgang til kontoen din, lagring av registreringsnøkler, opplastingshistorikk og mer, foreslått og gjort tilgjengelig for kjøp eller gratis av Pilgway LLC på nettstedene https://pilgway.com og https://3dcoat.com.

1.3. "Lisens" betyr tillatelsen til å bruke programvaren på en måte og innenfor omfanget som er definert i denne avtalen, enten mot et gebyr eller gratis. Tillatelsen er gyldig hvis du følger betingelsene beskrevet i en slik lisens (finnes i hver kopi av programvaren og vises før installasjon).

2. KONTOREGISTRERING OG TILGANG

2.1. For å laste ned programvare eller bruke tjenester, må du først registrere deg for en konto på https://pilgway.com (konto) eller koble din eksisterende Google- eller Facebook-konto til kontoen din på https://pilgway.com.

2.2. Du må sikre tilgang til kontoen din mot tredjeparter og holde alle autorisasjonsdata konfidensielle (bruk sterke passord og sikkerhetsprogramvare for å beskytte datamaskinen eller mobilenheten din mot datalekkasje). https://Pilgway.com vil anta at alle handlinger som utføres fra kontoen din etter pålogging med brukernavn og passord er autorisert og overvåket av deg. Handlingene dine fra kontoen din er juridisk bindende.

2.3. Kontoen kan ikke overføres eller tildeles.

3. BRUK AV PROGRAMVAREN

3.1. Du gis herved ikke-eksklusiv, overdragbar, verdensomspennende lisens til:

3.1.1. Bruk programvare i henhold til lisensvilkårene (se sluttbrukerlisensavtalen vedlagt hver kopi av installasjonspakken av slik programvare);

3.2. All annen bruk er ikke tillatt (inkludert men ikke begrenset til personlig eller ikke-kommersiell bruk).

3.3. Du kan bruke én kopi av fullt funksjonell programvare gratis innen en begrenset periode på 30 dager (30 DAGER PRØVE).

3.4. Din lisens kan trekkes tilbake i tilfelle vi finner ut at du bruker programvaren vår i strid med loven eller lisensen. Din lisens vil bli tilbakekalt hvis vi finner ut at du bryter lisensen eller disse vilkårene for bruk, inkludert, men ikke begrenset til, hacks og jukser for programvaren vår. Din lisens kan bli suspendert på grunn av lovkrav eller force majeure.

4. GEBYRER OG BETALINGER

4.1. Bruk av programvare og enkelte tjenester kan være mot betaling. Beløpet og betalingsbetingelsene er beskrevet på den respektive siden på vår nettside. Hvis du har spørsmål eller usikker på betingelsene, vennligst kontakt vår support først.

4.2. Alle salg behandles av PayPro Global på deres respektive nettsider.

4.3. Du er autorisert for full refusjon innen 30 dager etter betaling forutsatt at lisensen ikke har blitt brutt.

4.4. Hvis du har kjøpt serienummer eller registreringskode fra en tredjepart på et annet nettsted (ikke gjennom nettstedet www.pilgway.com eller www.3dcoat.com), vennligst kontakt slik tredjepart for å få en refusjonspolicy. Pilgway LLC kan og vil ikke være i stand til å refundere betaling hvis du har kjøpt serienummer eller registreringskode fra en tredjepart som ikke er gjennom nettstedet www.pilgway.com eller www.3dcoat.com.

4.5. www.pilgway.com og 3dcoat.com kan gjøre endringer i programvare eller tjenester, eller til gjeldende priser for slik programvare eller tjenester, når som helst og uten varsel.

5. IMMATERIELL EIENDOM. LEVERING AV PROGRAMVAREPRODUKT

5.1. Programvaren er den proprietære eksklusive intellektuelle eiendommen til Andrew Shpagin og andre medeiere som Andrew Shpagin opptrer på vegne av i disse bruksvilkårene (heretter referert til som "Andrew Shpagin"). Programvaren er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Koden til programvaren er verdifull forretningshemmelighet til Andrew Shpagin.

5.2. Alle Andrew Shpagins butikkmerker, logoer, handelsnavn, domenenavn og merkevarer tilhører Andrew Shpagin.

5.3. Programvaren er herved underlisensiert av Pilgway LLC på grunnlag av lisensavtale mellom Pilgway LLC og Andrew Shpagin.

5.4. Serienummeret, lisensfilen eller registreringskoden er et stykke programvarekode som er et separat produkt (programvareprodukt) og leveres som en separat programvare.

5.4.1. Serienumre, lisensfiler eller registreringskoder kan selges og leveres til deg av autorisert forhandler via nettstedet www.pilgway.com eller www.3dcoat.com.

5.4.2. Serienummer, lisensfil eller registreringskode hvis den er kjøpt lovlig, kan selges av deg til enhver part.

5.4.3. Serienummer, lisensfil eller registreringskode tilsvarer visse lisenser og omfanget av lisensen må følges strengt.

5.5. Skulle du ha problemer med aktivering av serienummer eller registreringskode kjøpt fra en tredjepart, vennligst kontakt support@pilgway.com eller support@3dcoat.com .

6. RESTRIKSJONER; MINDERÅRIGE

6.1. Du kan ikke bruke nettsidene våre (www.pilgway.com og www.3dcoat.com), heller ikke programvaren hvis du er under 16 år, med mindre du sender oss ditt verifiserbare samtykke fra foreldrene på support@pilgway.com eller support@ 3dcoat.com .

6.2. Du kan ikke forsøke å trekke ut kildekoden til programvaren ved å demontere eller på noen annen måte.

6.3. Du kan ikke bruke programvaren med kommersielle formål for din fortjeneste med mindre lisensen til programvaren klart tillater slik aktivitet. For å gjøre det klart, omfatter kommersielle formål alt arbeid under en kontrakt, enten det er betalt eller gratis.

6.4. Du samtykker i å overholde alle gjeldende import/ export og -forskrifter. Du samtykker i å ikke export eller tildele programvaren og tjenestene til enheter eller enkeltpersoner eller land som det er pålagt sanksjoner mot eller som eksporten på eksporttidspunktet er begrenset av myndighetene i USA, Japan, Australia, Canada, land i Det europeiske fellesskap eller Ukraina. Du representerer og garanterer at du ikke er lokalisert i, under kontroll av eller en statsborger eller bosatt i et slikt forbudt land, enhet eller person.

7. BRUKERGENERERT INNHOLD

7.1. Du kan laste opp innholdet ditt (som kan inkludere for eksempel bilde, tekst, meldinger, informasjon og/eller annen type innhold) ("Brukerinnhold") ved å bruke kontoen din.

7.2. Du lover at (1) du eier eller har rett til å legge ut slikt brukerinnhold, og (2) slikt brukerinnhold ikke bryter med andre rettigheter og gjeldende lov, eller immaterielle rettigheter.

7.3. Vi kan, men har ingen forpliktelse til, overvåke og vurdere brukerinnhold. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller deaktivere tilgang til ethvert brukerinnhold uansett eller ingen grunn, inkludert brukerinnhold som etter eget skjønn bryter disse bruksvilkårene. Vi kan iverksette slike tiltak uten forvarsel til deg eller en tredjepart.

7.4. Du er alene ansvarlig for alt brukerinnholdet ditt. Du godtar at hvis noen fremmer et krav mot www.pilgway.com eller www.3dcoat.com relatert til innholdet ditt (brukerinnhold) i henhold til lokal lov, vil du holde www.pilgway.com og/eller www.3dcoat.com skadesløs. ufarlig fra og mot alle skader, tap og utgifter av noe slag (inkludert rimelige advokatsalærer og kostnader) som oppstår som følge av et slikt krav.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE. ANSVARSBEGRENSNING

8.1. Programvaren leveres som den er med alle defekter og feil. Andrew Shpagin eller Pilgway LLC skal ikke være ansvarlig overfor deg for tap, skade eller skade. Denne klausulen i avtalen er gyldig når som helst og den vil gjelde selv ved brudd på avtalen i den grad det er tillatt i gjeldende lov.

8.2. Under ingen omstendigheter skal www.pilgway.com eller 3dcoat.com være ansvarlig for indirekte skader, følgeskader, tapt fortjeneste, tapte besparelser eller skader gjennom forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, tap av data eller andre økonomiske tap i forbindelse med ethvert krav, skade eller annen sak som oppstår under denne avtalen, inkludert - uten begrensning - din bruk av, tillit til, tilgang til nettsidene www.pilgway.com og 3dcoat.com, programvaren eller noen del av den, eller rettigheter gitt til deg under dette, selv om du har blitt informert om muligheten for slike skader, enten handlingen er basert på kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), brudd på immaterielle rettigheter eller annet.

8.3. I tilfelle force majeure er www.pilgway.com og 3dcoat.com aldri pålagt å kompensere for skader du lider. Force majeure omfatter blant annet avbrudd eller utilgjengelighet av internett, teleinfrastruktur, strømbrudd, opptøyer, trafikkork, streik, bedriftsforstyrrelser, forsyningsavbrudd, branner og flom.

8.4. Du holder www.pilgway.com og 3dcoat.com skadesløs mot alle krav som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen og bruken av programvaren eller tjenesten.

9. GYLDIGHETSTID

9.1. Disse bruksvilkårene trer i kraft så snart du først registrerer en konto. Avtalen gjelder inntil kontoen din avsluttes.

9.2. Du kan avslutte kontoen din når som helst.

9.3. www.pilgway.com og 3dcoat.com har rett til å midlertidig blokkere kontoen din eller avslutte kontoen din:

9.3.1. hvis www.pilgway.com eller 3dcoat.com oppdager ulovlig eller farlig oppførsel;

9.3.2. i tilfelle brudd på disse vilkårene for bruk.

9.4. www.pilgway.com og 3dcoat.com er ikke ansvarlige for skader du måtte lide ved oppsigelse av kontoen eller abonnementet i samsvar med artikkel 6-BEGRENSNINGER; MINDERÅRIGE.

10. ENDRINGER I VILKÅRENE

10.1. www.pilgway.com og 3dcoat.com kan endre disse vilkårene for bruk samt eventuelle priser når som helst.

10.2. www.pilgway.com og 3dcoat.com skal kunngjøre endringer eller tillegg gjennom tjenesten eller på nettsidene.

10.3. Dersom du ikke ønsker å godta en endring eller tillegg, kan du si opp avtalen når endringene trer i kraft. Bruk av www.pilgway.com og 3dcoat.com etter datoen for ikrafttredelsen av endringene skal utgjøre din aksept av endringene eller tillegg til vilkårene for bruk.

10.4. www.pilgway.com og 3dcoat.com har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en tredjepart som en del av et oppkjøp av www.pilgway.com eller 3dcoat.com eller tilhørende forretningsaktiviteter.

11. PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER

11.1. Vennligst se vår personvernerklæring på https://3dcoat.com/privacy/ for mer informasjon om hvordan vi samler inn, lagrer og behandler dine personopplysninger.

11.2. Vår personvernpolicy er en integrert del av denne avtalen og skal anses som innlemmet her.

12. GJELDENDE LOV; TVISTLØSNING

12.1. Ukrainsk lov gjelder for denne avtalen.

12.2. Med mindre annet er bestemt av obligatorisk gjeldende lov, skal alle tvister som oppstår i forbindelse med programvaren eller tjenestene bringes inn for den kompetente ukrainske domstolen med base i Kiev, Ukraina.

12.3. For enhver klausul i disse bruksvilkårene som krever at en erklæring må avgis "skriftlig" for å være juridisk gyldig, skal en erklæring via e-post eller kommunikasjon gjennom www.pilgway.com-kontoen være tilstrekkelig forutsatt at avsenderen er autentisitet. kan fastslås med tilstrekkelig sikkerhet og integriteten til uttalelsen er ikke kompromittert.

12.4. Versjonen av enhver kommunikasjon av informasjon som er registrert av www.pilgway.com eller 3dcoat.com skal anses å være autentisk, med mindre du fremlegger bevis på det motsatte.

12.5. I tilfelle noen del av disse bruksvilkårene blir erklært juridisk ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheten av hele avtalen. Partene skal i et slikt tilfelle avtale en eller flere erstatningsbestemmelser som tilnærmer den opprinnelige hensikten med den eller de ugyldige bestemmelsene innenfor lovens grenser.

13. KONTAKT

13.1. Send e-post med spørsmål angående disse vilkårene for bruk eller andre spørsmål om www.pilgway.com og 3dcoat.com til support@pilgway.com eller support@3dcoat.com .

volumbestillingsrabatter på

lagt i handlekurven
se handlekurv Sjekk ut
false
fyll ut ett av feltene
eller
Du kan oppgradere til versjon 2021 nå! Vi legger til den nye 2021-lisensnøkkelen til kontoen din. V4-serien din vil forbli aktiv til 14.07.2022.
Velg et alternativ
Velg lisensen(e) som skal oppgraderes.
Velg minst én lisens!
Tekst som trenger korrigering
 
 
Hvis du fant en feil i teksten, velg den og trykk Ctrl+Enter for å rapportere den til oss!
Oppgrader nodelåst til flytende alternativ tilgjengelig for følgende lisenser:
Velg lisensen(e) som skal oppgraderes.
Velg minst én lisens!

Vår nettside bruker informasjonskapsler

Vi bruker også Google Analytics-tjenesten og Facebook Pixel-teknologi for å vite hvordan vår markedsføringsstrategi og salgskanaler fungerer .