with love from Ukraine
IMAGE BY KIM SYBERG

3DCoatTextura 2022

Gweadu Hawdd a PBR

Holl offer 3DCoat 2022 ar gyfer Gweadu a Rendro 3D y tu mewn. Mynediad i lyfrgell deunyddiau PBR AM DDIM.

Dysgu mwy
lawrlwytho a threialu 30 diwrnod/dysgu diderfyn

3DCoat Textura 2021.01

- Gall deunyddiau craff dderbyn mapiau arferol fel dadleoliad, bydd yn cael ei drawsnewid yn awtomatig i displacement map

- Llawer mwy ysgafn, llwytho cyflymach

- Cyflymder cyffredinol

- Diweddariad rendr hanfodol

- Cefnogaeth i fonitorau 4K

- Cyflwyno modd dysgu diderfyn

Photo - 3DCoat Textura 2021.01 - Pilgway
Photo - 3DCoat Textura 2021.01 - Pilgway
Photo - Ynglŷn 3DCoatTextura - Pilgway
Ynglŷn 3DCoatTextura

Mae 3DCoat Textura yn fersiwn wedi'i theilwra o 3DCoat , gyda ffocws yn unig ar Beintio Gwead o fodelau 3D a Rendro. Mae'n hawdd ei feistroli ac wedi'i gynllunio ar gyfer defnydd proffesiynol. Mae gan y rhaglen yr holl dechnolegau uwch ar gyfer gweadu:

 • Holl bosibiliadau Gweadu a Rendro o 3DCoat
 • Paentiwch fodelau 3D yn gyflymach gan ddefnyddio Brwshys, Deunyddiau Clyfar a Haenau
 • Creu gweadau wedi'u Peintio â Llaw a PBR
 • Cefnogir Wacom neu Surface Pen, llywiwr 3Dconnexion, multitouch ar Surface Pro
 • Modd dysgu diderfyn
 • Mynediad i'n Llyfrgell AM DDIM o 500+ o Ddeunyddiau wedi'u Sganio PBR a 1200+ o Samplau PBR

Nodweddion
Photo - Testuriad Hawdd & Pbr - Pilgway
TESTURIAD HAWDD & PBR
 • Dulliau peintio per-picsel, Ptex neu Microvertex
 • Man gwylio Rendro Corfforol Amser Real gyda HDRL
 • Deunyddiau Clyfar gydag opsiynau sefydlu hawdd
 • Maint gwead hyd at 16k
Photo - Rhyfedd - Pilgway
RHYFEDD
 • Rendro Corfforol
 • Goleuadau Ystod Uchel Dynamig
 • Cefnogaeth Renderman
 • Goleuadau lliw lluosog
 • Rendro yn mynd heibio
 • DOF ac effeithiau eraill
Photo - Mathau O Fapiau A Gefnogwyd - Pilgway
MATHAU O FApiau A GEFNOGWYD
 • Lliw gwasgaredig/Albedo
 • Sgleinrwydd/Metaligrwydd
 • Dyfnder (gellir ei allforio fel Mapiau Bump, Dadleoli neu Normal)
 • Mapiau Pwysau Vertex
 • Mapiau Allyriant/Goleuedd
 • Ambient Occlusion
 • Ceudod

gostyngiadau archeb cyfaint ar

ychwanegu at drol
gweld cart til
false
llenwi un o'r meysydd
neu
Gallwch chi uwchraddio i fersiwn 2021 nawr! Byddwn yn ychwanegu allwedd trwydded newydd 2021 at eich cyfrif. Bydd eich cyfres V4 yn parhau i fod yn weithredol tan 14.07.2022.
dewis opsiwn
Dewiswch o leiaf un drwydded!
Testun sydd angen ei gywiro
 
 
Os daethoch o hyd i gamgymeriad yn y testun, dewiswch ef a gwasgwch Ctrl+Enter i adrodd amdano i ni!
Uwchraddio nod-cloi i opsiwn arnawf sydd ar gael ar gyfer y trwyddedau canlynol:
Dewiswch y drwydded(au) i'w huwchraddio.
Dewiswch o leiaf un drwydded!

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis

Rydym hefyd yn defnyddio gwasanaeth Google Analytics a thechnoleg Pixel Facebook i wybod sut mae ein strategaeth farchnata a'n sianeli gwerthu yn gweithio .