with love from Ukraine
IMAGE BY HEBRON PPG
Dysgu
A yw 3DCoatTextura yn wahanol i ystafell 3DCoat Paint?

3DCoatTextura yn cynnwys dwy ystafell 3DCoat - ystafell paent ac ystafell Rendro ac mae ganddo eu holl nodweddion am bris mwy fforddiadwy.

Beth yw 3DCoatTextura? Ai i mi?

Fel y mae'r teitl yn ei ddweud mae 3DCoat Textura ar gyfer Peintio / Gweadu a Rendro 3D. Mae popeth sydd ei angen arnoch at y diben hwn yn eich dwylo chi. Os nad ydych chi'n cerflunio, modelu neu retopo a UV- a'ch bod chi'n canolbwyntio ar Beintio / Gweadu 3D yn unig - 3DCoat Textura yw eich dewis.

Trwyddedu
Tanysgrifiais i 3DCoatTextura, a gaf i uwchraddio i 3DCoat gyda gostyngiad?

Os oes gennych gynllun Tanysgrifio gyda 3DCoat Textura, nid oes unrhyw uwchraddio uniongyrchol i 3DCoat oddi yno. Felly dylech ddad-danysgrifio a chael tanysgrifiad newydd i 3DCoat. Fodd bynnag, os ydych chi'n berchen ar drwydded Barhaol ar gyfer 3DCoat Textura, gallwch brynu'r uwchraddiad o 3DCoat Textura i 3DCoat , sy'n costio'r gwahaniaeth rhwng y ddwy raglen. Ewch i'r adran Uwchraddio yn ein Storfa am ragor o fanylion. Gallwch chi hefyd wneud yr uwchraddiad hwn gyda'r opsiwn Rhentu-i-Hwn. Gweler UWCHRADDIO O 3DCOATTEXTURA I 3DCOAT AR GYFER UNIGOLION ac UWCHRADDIO O 3DCOATTEXTURA I 3DCOAT AR GYFER CWMNÏAU am ragor o fanylion.

A fydd gennyf fynediad i'r casgliad Deunyddiau Clyfar wedi'u Sganio?

Bydd, bydd gennych fynediad cyflawn i'r casgliad llawn o Ddeunyddiau Clyfar a geir yn ein Llyfrgell Deunyddiau Clyfar Rhad ac Am Ddim. Bob mis bydd gennych 120 o unedau, y gallwch eu gwario ar ddeunyddiau clyfar, samplau, masgiau a rhyddhad. Nid yw'r unedau sy'n weddill yn trosglwyddo i'r misoedd dilynol. Ar ddiwrnod cyntaf pob mis, byddwch eto'n derbyn 120 o unedau am ddim.

Technegol
Beth yw'r manylebau system lleiaf y dylai fod yn rhaid i mi redeg 3DCoatTextura?

Ewch i'r dudalen bwrpasol i wirio a yw eich cyfrifiadur personol / gliniadur / Mac yn bodloni'r gofynion.

gostyngiadau archeb cyfaint ar

ychwanegu at drol
gweld cart til
false
llenwi un o'r meysydd
neu
Gallwch chi uwchraddio i fersiwn 2021 nawr! Byddwn yn ychwanegu allwedd trwydded newydd 2021 at eich cyfrif. Bydd eich cyfres V4 yn parhau i fod yn weithredol tan 14.07.2022.
dewis opsiwn
Dewiswch y drwydded(au) i'w huwchraddio.
Dewiswch o leiaf un drwydded!
Testun sydd angen ei gywiro
 
 
Os daethoch o hyd i gamgymeriad yn y testun, dewiswch ef a gwasgwch Ctrl+Enter i adrodd amdano i ni!
Uwchraddio nod-cloi i opsiwn arnawf sydd ar gael ar gyfer y trwyddedau canlynol:
Dewiswch y drwydded(au) i'w huwchraddio.
Dewiswch o leiaf un drwydded!

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis

Rydym hefyd yn defnyddio gwasanaeth Google Analytics a thechnoleg Pixel Facebook i wybod sut mae ein strategaeth farchnata a'n sianeli gwerthu yn gweithio .