with love from Ukraine
1€ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3DCOATTEXTURA

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜੋ 3DCoatTextura ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣੋ। ਫਿਰ ਖਰੀਦੋ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ( 1€ ਲਈ ) 1-ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ, 12-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀ-ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ: ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ OS ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ: Windows, Mac OS ਜਾਂ Linux।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ!

ਵਾਲੀਅਮ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਛੋਟ

ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਾਰਟ ਵੇਖੋ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ
false
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਭਰੋ
ਜਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੰਸਕਰਣ 2021 ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ 2021 ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ V4 ਸੀਰੀਅਲ 14.07.2022 ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਚੁਣੋ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਚੁਣੋ!
ਲਿਖਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ Ctrl+Enter ਦਬਾਓ!
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਨੋਡ-ਲਾਕਡ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ:
ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਚੁਣੋ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਚੁਣੋ!

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਅਤੇ Facebook Pixel ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ