with love from Ukraine

biskut

Apabila anda menggunakan 3dcoat.com , anda bersetuju menerima semua peraturan di halaman ini.

www.3dcoat.com menawarkan perisian tertentu yang tersedia untuk pembelian dan/atau muat turun (“Perisian”) serta mungkin menawarkan perkhidmatan tertentu ("Perkhidmatan") yang tersedia sama ada secara percuma atau dengan kos tambahan di tapak webnya www.3dcoat.com . Penggunaan Perisian adalah tertakluk kepada terma dan syarat di bawah. Menggunakan 3dcoat.com merupakan penerimaan terma dan syarat ini.

1. DEFINISI

1.1. “Perisian” bermaksud hasil daripada pengaturcaraan komputer dalam bentuk program komputer aplikasi dan komponennya serta dalam bentuk laman web atau perkhidmatan dalam talian, atau kod perisian, atau nombor siri, atau kod pendaftaran, dan hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada setiap yang berikut: Versi 3D-Coat Trial-Demo, 3D-Coat Versi Akademik, 3D-Coat versi Educational, 3D-Coat versi Amatur, 3D-Coat versi Professional, 3D-Coat Versi Terapung, 3DC-printing (singkatan daripada 3D-Coat untuk pencetakan 3d), yang hendaklah termasuk versi untuk Windows, Max OS, sistem pengendalian Linux serta versi beta yang disediakan kepada orang ramai atau kepada bilangan pengguna yang terhad, dan mana-mana perisian lain sedemikian (termasuk pemalam yang dibangunkan atau dimiliki oleh Andrew Shpagin) seperti yang disenaraikan di https://3dcoat.com/features/ atau tersedia untuk dimuat turun di https://3dcoat.com/download/ atau melalui http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. "Perkhidmatan" bermaksud perkhidmatan, atau sebarang operasi lain yang bukan Lesen atau Bekalan, yang dicadangkan dan disediakan untuk pembelian oleh PILGWAY di tapak web http://3dcoat.com .

1.3. "Pembekalan" bermaksud sebarang pembekalan produk atau barangan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod perisian atau nombor siri atau kod pendaftaran, yang bermaksud pemindahan dan penyerahan hak dengan produk atau barangan tersebut kepada pembeli, dan pembeli, sebagai pemilik baharu produk atau barangan tersebut layak untuk menjual semula, menukar atau menghadiahkan produk atau barangan tersebut.

1.4. "Lesen" bermaksud hak untuk menggunakan Perisian dengan cara dan dalam skop seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian ini sama ada dengan bayaran atau percuma.

2. PENDAFTARAN DAN AKSES AKAUN

2.1. Untuk memuat turun Perisian, anda perlu mendaftar akaun terlebih dahulu.

2.2. Anda mesti menjamin akses kepada akaun anda daripada pihak ketiga dan merahsiakan semua data kebenaran. 3dcoat.com akan menganggap bahawa semua tindakan yang dilakukan daripada akaun anda selepas log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan anda dibenarkan dan diawasi oleh anda.

2.3. Pendaftaran membolehkan anda mengakses Perisian dan Perkhidmatan tertentu. Sesetengah Perisian atau Perkhidmatan mungkin mengenakan syarat tambahan khusus untuk Perisian atau Perkhidmatan tersebut (contohnya, perjanjian lesen pengguna akhir khusus untuk Perisian tertentu, atau syarat penggunaan khusus untuk Perkhidmatan tertentu). Selain itu, syarat tambahan (contohnya, prosedur pembayaran dan pengebilan) boleh digunakan.

2.4. Akaun tidak boleh dipindahkan atau diserahkan.

3. Penggunaan Perisian

3.1. Anda dengan ini diberikan lesen tidak eksklusif, boleh diserahkan, di seluruh dunia untuk:

3.1.1. menggunakan Perisian mengikut terma pelesenannya (sila rujuk Perjanjian Lesen Pengguna Akhir yang dilampirkan pada setiap salinan pada pakej pemasangan Perisian tersebut);

3.2. Semua penggunaan lain tidak dibenarkan (termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan peribadi atau bukan komersial).

3.3. Anda boleh menggunakan satu salinan Perisian secara percuma dalam masa terhad 30 hari (PERCUBAAN 30 HARI) untuk kegunaan rumah, bukan komersial dan peribadi sahaja. 3D-Coat Trial-Demo boleh dimuat turun dari tapak web kami.

3.4. Lesen anda mungkin dibatalkan sekiranya kami mengetahui bahawa anda menggunakan Perisian kami melanggar undang-undang atau Lesen, atau ia digunakan di tapak yang memaparkan kandungan berunsur fitnah, lucah atau menghasut. Lesen anda akan dibatalkan jika kami mengetahui bahawa anda melanggar Lesen atau Syarat Penggunaan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menggodam dan menipu untuk mana-mana Perisian kami atau mana-mana kandungan lain yang PILGWAY mendapati tidak menyenangkan atau menyalahi undang-undang. Lesen anda mungkin digantung kerana keperluan undang-undang atau force-majeure.

4. PEMILIKAN HARTA INTELEK. BEKALAN PRODUK PERISIAN

4.1. Perisian adalah hak milik intelektual eksklusif Andrew Shpagin. Perisian ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa. Kod Perisian adalah rahsia perdagangan berharga Andrew Shpagin.

4.2. Mana-mana tanda kedai, logo, nama dagangan, nama domain dan jenama Andrew Shpagin adalah hak milik Andrew Shpagin.

4.3. Perisian dengan ini disublesenkan oleh PILGWAY berdasarkan perjanjian lesen antara PILGWAY dan Andrew Shpagin.

4.4. Nombor siri atau kod pendaftaran ialah sekeping kod perisian yang merupakan produk berasingan (produk perisian) dan dibekalkan sebagai perisian berasingan. Pembekalan dibuat kepada anda tertakluk kepada invois masing-masing. Anda menjadi pemilik produk di bawah Bekalan dari saat anda menerima produk tersebut (nombor siri atau kod pendaftaran) tertakluk kepada pembayaran melainkan sebaliknya. Sebagai pemilik nombor siri atau kod pendaftaran sedemikian, anda menjadi pemilik semua hak harta intelek eksklusif dan akan dapat membenarkan atau melarang untuk menggunakan nombor siri atau kod pendaftaran tersebut kepada mana-mana pihak ketiga.

4.4.1. Nombor siri atau kod pendaftaran boleh dijual dan dibekalkan kepada anda oleh penjual semula yang dibenarkan sama ada di tapak web rasmi www.3dcoat.com atau di tapak web lain.

4.4.2. Nombor siri atau kod pendaftaran boleh anda jual semula kepada mana-mana pihak.

4.4.3. Nombor siri atau kod pendaftaran sepadan dengan Lesen tertentu dan skop Lesen mesti dipatuhi dengan ketat.

4.5. Anda diberi kuasa untuk bayaran balik penuh dalam masa 14 hari selepas pembayaran dengan syarat Lesen tidak dilanggar.

4.6. Sekiranya anda membeli nombor siri atau kod pendaftaran daripada pihak ketiga di tapak web lain (bukan di tapak web www.3dcoat.com) sila hubungi pihak ketiga tersebut untuk mendapatkan polisi bayaran balik. PILGWAY mungkin dan tidak akan dapat membayar balik bayaran jika anda telah membeli nombor siri atau kod pendaftaran daripada pihak ketiga yang bukan pada tapak web www.3dcoat.com.

4.6.1. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah dengan pengaktifan nombor siri atau kod pendaftaran yang dibeli daripada pihak ketiga, sila hubungi support@3dcoat.com.

5. SEKATAN

5.1. Anda tidak boleh cuba mengekstrak kod sumber Perisian dengan membuka atau apa-apa cara lain.

5.2. Anda tidak boleh menggunakan Perisian dalam tujuan komersial untuk keuntungan anda melainkan Lesen Perisian dengan jelas membenarkan aktiviti tersebut.

6. PENAFIAN. HAD LIABILITI

6.1. PERISIAN INI DISEDIAKAN SEADANYA DENGAN SEMUA KECACATAN DAN KECACATAN. ANDREW SHPAGIN ATAU PILGWAY TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAS SEBARANG KEHILANGAN, KEROSAKAN ATAU KERUSAKAN. FASAL PERJANJIAN INI SAH BILA-BILA MASA DAN IA AKAN BERGUNA WALAUPUN MELANGGAR PERJANJIAN SEHINGGA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

6.2. Dalam apa jua keadaan, 3dcoat.com tidak akan bertanggungjawab untuk kerosakan tidak langsung, ganti rugi berbangkit, kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan atau kerosakan melalui gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, kehilangan data atau sebarang kerugian kewangan lain berkaitan dengan sebarang tuntutan, kerosakan atau lain-lain. prosiding yang timbul di bawah perjanjian ini, termasuk - tanpa had - penggunaan anda, bergantung kepada, akses kepada tapak web 3dcoat.com, Perisian atau mana-mana bahagiannya, atau sebarang hak yang diberikan kepada anda di bawah ini, walaupun anda telah dinasihatkan tentang kemungkinan daripada kerosakan tersebut, sama ada tindakan itu berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), pelanggaran hak harta intelek atau sebaliknya.

6.3. Kerosakan hanya boleh dituntut jika dilaporkan secara bertulis kepada 3dcoat.com maksimum dua minggu selepas penemuan.

6.4. Dalam kes force majeure 3dcoat.com tidak sekali-kali diperlukan untuk membayar pampasan bagi kerosakan yang anda alami. Force majeure termasuk, antara lain, gangguan atau ketiadaan internet, infrastruktur telekomunikasi, gangguan kuasa, rusuhan, kesesakan lalu lintas, mogok, gangguan syarikat, gangguan bekalan, kebakaran dan banjir.

6.5. Anda menanggung rugi 3dcoat.com terhadap semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini dan penggunaan Perisian.

7. TEMPOH SAH

7.1. Syarat Penggunaan ini mula berkuat kuasa sebaik sahaja anda mula-mula mendaftar akaun. Perjanjian itu kekal berkuat kuasa sehingga akaun anda ditamatkan.

7.2. Anda boleh menamatkan akaun anda pada bila-bila masa.

7.3. 3dcoat.com berhak untuk menyekat akaun anda buat sementara waktu atau menamatkan Akaun anda:

7.3.1. jika 3dcoat.com menemui tingkah laku yang menyalahi undang-undang atau berbahaya;

7.3.2. sekiranya berlaku pelanggaran terma dan syarat ini.

7.4. 3dcoat.com tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang mungkin anda alami dengan penamatan akaun atau langganan mengikut Perkara 6.

8. Perubahan kepada Syarat

8.1. 3dcoat.com boleh mengubah terma dan syarat ini serta sebarang harga pada bila-bila masa.

8.2. 3dcoat.com akan mengumumkan perubahan atau penambahan melalui perkhidmatan atau di laman web.

8.3. Jika anda tidak mahu menerima perubahan atau penambahan, anda boleh menamatkan perjanjian apabila perubahan itu berkuat kuasa. Penggunaan 3dcoat.com selepas tarikh kuat kuasa perubahan akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau ditambah kepada terma dan syarat.

9. PRIVASI DAN DATA PERIBADI

9.1. Sila rujuk Dasar Privasi kami di https://3dcoat.com/privacy/ untuk mendapatkan butiran lanjut tentang cara kami mengumpul, menyimpan dan memproses data peribadi.

9.2. Dasar Privasi kami adalah sebahagian daripada Perjanjian ini dan akan dianggap digabungkan di sini.

10. Fasal Akhir

10.1. Undang-undang Ukraine terpakai untuk perjanjian ini.

10.2. Kecuali setakat yang ditentukan sebaliknya oleh undang-undang terpakai mandatori semua pertikaian yang timbul berkaitan dengan Perisian atau Perkhidmatan hendaklah dibawa ke mahkamah Ukraine yang berwibawa yang berpangkalan di Kyiv, Ukraine.

10.3. Untuk mana-mana klausa dalam terma dan syarat ini yang menuntut bahawa kenyataan mesti dibuat "secara bertulis" untuk sah di sisi undang-undang, kenyataan melalui e-mel atau komunikasi melalui perkhidmatan 3dcoat.com adalah mencukupi dengan syarat kesahihan pengirim boleh ditubuhkan dengan kepastian yang mencukupi dan integriti kenyataan itu tidak terjejas.

10.4. Versi mana-mana komunikasi maklumat seperti yang direkodkan oleh 3dcoat.com akan dianggap sahih, melainkan anda memberikan bukti sebaliknya.

10.5. Sekiranya mana-mana bahagian terma dan syarat ini diisytiharkan tidak sah secara sah, ini tidak akan menjejaskan kesahihan keseluruhan perjanjian. Pihak-pihak hendaklah dalam keadaan sedemikian bersetuju dengan satu atau lebih peruntukan gantian yang menghampiri maksud asal peruntukan yang tidak sah dalam had undang-undang.

10.6. 3dcoat.com berhak untuk menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah perjanjian ini kepada pihak ketiga sebagai sebahagian daripada pemerolehan 3dcoat.com atau aktiviti perniagaan yang berkaitan.

10.7. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan import/eksport yang berkenaan. Anda bersetuju untuk tidak mengeksport atau menyerahkan Perisian dan Perkhidmatan kepada entiti atau individu atau negara yang dikenakan sekatan atau eksport yang dikenakan pada masa pengeksportan dihadkan oleh kerajaan Amerika Syarikat, Jepun, Australia, Kanada, negara Komuniti Eropah atau Ukraine. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada di, di bawah kawalan, atau warganegara atau pemastautin mana-mana negara, entiti atau individu yang dilarang tersebut.

11. PERKARA 12. Hubungi

11.1. E-mel sebarang soalan mengenai terma dan syarat ini atau sebarang soalan lain tentang 3dcoat.com ke support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Syarikat Liabiliti Terhad "PILGWAY",

berdaftar di Ukraine di bawah No. 41158546

pejabat 41, 54-A, jalan Lomonosova, 03022

Kiev, Ukraine

diskaun pesanan volum pada

ditambahkan pada troli
lihat troli daftar keluar
false
mengisi salah satu medan
atau
Anda boleh Naik taraf kepada versi 2021 sekarang! Kami akan menambah kunci lesen 2021 baharu pada akaun anda. Siri V4 anda akan kekal aktif sehingga 14.07.2022.
memilih pilihan
Pilih lesen untuk dinaik taraf.
Pilih sekurang-kurangnya satu lesen!
Teks yang memerlukan pembetulan
 
 
Jika anda mendapati kesilapan dalam teks, sila pilih dan tekan Ctrl+Enter untuk melaporkannya kepada kami!
Tingkatkan nod terkunci kepada pilihan terapung tersedia untuk lesen berikut:
Pilih lesen untuk dinaik taraf.
Pilih sekurang-kurangnya satu lesen!

Laman web kami menggunakan kuki

Kami juga menggunakan perkhidmatan Google Analitis dan teknologi Facebook Pixel untuk mengetahui cara strategi pemasaran dan saluran jualan kami berfungsi .