with love from Ukraine

Soubory cookie

Když používáte 3dcoat.com , souhlasíte se všemi pravidly na této stránce.

www.3dcoat.com nabízí určitý software dostupný ke koupi a/nebo stažení („Software“) a také může nabízet určité služby („Služby“) dostupné buď zdarma, nebo za příplatek na svých webových stránkách www.3dcoat.com . Používání Softwaru podléhá níže uvedeným podmínkám. Používáním 3dcoat.com vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

1. DEFINICE

1.1. „Software“ znamená výsledek počítačového programování ve formě aplikačního počítačového programu a jeho součástí, jakož i ve formě webových stránek nebo online služeb, nebo softwarového kódu nebo sériového čísla nebo registračního kódu, a bude zahrnovat, ale bez omezení na každý z následující: 3D-Coat Trial-Demo verze, 3D-Coat Academic verze, 3D-Coat vzdělávací verze, 3D-Coat amatérská verze, 3D-Coat Professional verze, 3D-Coat plovoucí verze, 3DC-tisk (zkratka 3D-Coat pro 3D tisk), které zahrnují verze pro operační systémy Windows, Max OS, Linux a také beta verze zpřístupněné veřejnosti nebo omezenému počtu uživatelů a jakýkoli takový další software (včetně zásuvných modulů, které jsou vyvinuty nebo vlastněny Andrew Shpagin), jak je uvedeno na https://3dcoat.com/features/ nebo je k dispozici ke stažení na https://3dcoat.com/download/ nebo prostřednictvím http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. „Služba“ znamená službu nebo jakoukoli jinou operaci, která není licencí nebo dodávkou, navrženou a zpřístupněnou ke koupi společností PILGWAY na webových stránkách http://3dcoat.com .

1.3. „Dodávka“ znamená jakoukoli dodávku produktů nebo zboží, včetně, ale ne výhradně, softwarového kódu nebo sériového čísla nebo registračního kódu, což znamená převod a postoupení práv s takovými produkty nebo zbožím na kupujícího a kupujícího jako nového vlastníka takové výrobky nebo zboží budou způsobilé k dalšímu prodeji, výměně nebo daru takové výrobky nebo zboží.

1.4. "Licence" znamená právo používat Software způsobem a v rozsahu definovaném v této smlouvě, ať už za poplatek nebo zdarma.

2. REGISTRACE ÚČTU A PŘÍSTUP

2.1. Chcete-li stáhnout software, musíte si nejprve zaregistrovat účet.

2.2. Musíte zabezpečit přístup ke svému účtu před třetími stranami a zachovat důvěrnost všech autorizačních údajů. 3dcoat.com bude předpokládat, že všechny akce provedené z vašeho účtu po přihlášení pomocí vašeho uživatelského jména a hesla jsou autorizovány a kontrolovány vámi.

2.3. Registrace vám umožňuje přístup ke konkrétnímu softwaru a službám. Některý software nebo služby mohou ukládat dodatečné podmínky specifické pro tento software nebo služby (například licenční smlouvu s koncovým uživatelem specifickou pro konkrétní software nebo podmínky použití specifické pro konkrétní službu). Mohou být také použity další podmínky (například platební a fakturační postupy).

2.4. Účet nesmí být převeden ani přidělen.

3. Používání softwaru

3.1. Tímto vám je udělena nevýhradní, převoditelná, celosvětová licence na:

3.1.1. používat Software v souladu s jeho licenčními podmínkami (viz Licenční smlouva s koncovým uživatelem připojená ke každé kopii instalačního balíčku takového softwaru);

3.2. Jakékoli jiné použití není povoleno (včetně, ale bez omezení na osobní nebo nekomerční použití).

3.3. Jednu kopii Softwaru můžete používat zdarma po omezenou dobu 30 dnů (30 DENNÍ ZKUŠEBNÍ) pouze pro domácí, nekomerční a osobní použití. 3D-Coat Trial-Demo si můžete stáhnout z našich webových stránek.

3.4. Vaše licence může být zrušena v případě, že zjistíme, že používáte náš software v rozporu se zákonem nebo licencí, nebo je používán na stránkách s pomlouvačným, pornografickým nebo pobuřujícím obsahem. Vaše licence bude zrušena, pokud zjistíme, že porušujete licenci nebo tyto podmínky použití, včetně, ale nejen, hacků a podvodů pro jakýkoli náš software nebo jakýkoli jiný obsah, který PILGWAY považuje za nevhodný nebo nezákonný. Vaše licence může být pozastavena z důvodu požadavků zákona nebo vyšší moci.

4. VLASTNICTVÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. DODÁVKA SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

4.1. Software je výhradním duševním vlastnictvím Andrewa Shpagina. Software je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Kód Softwaru je cenným obchodním tajemstvím Andrewa Shpagina.

4.2. Veškeré obchodní značky, loga, obchodní názvy, názvy domén a značky společnosti Andrew Shpagin jsou majetkem společnosti Andrew Shpagin.

4.3. Software je tímto sublicencován společností PILGWAY na základě licenční smlouvy mezi PILGWAY a Andrew Shpaginem.

4.4. Sériové číslo nebo registrační kód je část softwarového kódu, který je samostatným produktem (softwarovým produktem) a je dodáván jako samostatný software. Dodávka je vám poskytnuta na základě příslušné faktury. Vlastníkem produktu v rámci Dodávky se stáváte od okamžiku, kdy jste obdrželi takový produkt (sériové číslo nebo registrační kód) s výhradou platby, pokud není jinak. Jako vlastník takového sériového čísla nebo registračního kódu se stáváte vlastníkem všech výhradních práv duševního vlastnictví a budete moci povolit nebo zakázat použití takového sériového čísla nebo registračního kódu jakékoli třetí straně.

4.4.1. Sériová čísla nebo registrační kódy vám může prodat a dodat autorizovaný prodejce buď na oficiálních webových stránkách www.3dcoat.com nebo na jiných webových stránkách.

4.4.2. Sériové číslo nebo registrační kód můžete dále prodat jakékoli straně.

4.4.3. Sériové číslo nebo registrační kód odpovídá určité Licenci a rozsah Licence musí být přísně dodržován.

4.5. Jste oprávněni k úplnému vrácení peněz do 14 dnů od zaplacení za předpokladu, že nedošlo k porušení licence.

4.6. V případě, že jste si zakoupili sériové číslo nebo registrační kód od třetí strany na jiné webové stránce (nikoli na webové stránce www.3dcoat.com), obraťte se na tuto třetí stranu s žádostí o vrácení peněz. Společnost PILGWAY může a nebude schopna vrátit platbu, pokud jste zakoupili sériové číslo nebo registrační kód od třetí strany, která není na webové stránce www.3dcoat.com.

4.6.1. Pokud byste měli nějaké problémy s aktivací sériového čísla nebo registračního kódu zakoupeného od třetí strany, kontaktujte prosím support@3dcoat.com.

5. OMEZENÍ

5.1. Nesmíte se pokoušet extrahovat zdrojový kód Softwaru rozebráním nebo jakýmkoli jiným způsobem.

5.2. Software nesmíte používat ke komerčním účelům pro svůj zisk, pokud licence k softwaru takovou činnost jasně neumožňuje.

6. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK JAK JE, SE VŠEMI VADY A VADY. ANDREW SHPAGIN OR PILGWAY NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ŠKODY. TOTO ULOŽENÍ SMLOUVY JE PLATNÉ KDYKOLI A BUDE PLATIT I PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM.

6.2. V žádném případě nenese 3dcoat.com odpovědnost za nepřímé škody, následné škody, ušlý zisk, zmeškané úspory nebo škody způsobené přerušením podnikání, ztrátou obchodních informací, ztrátou dat nebo jakoukoli jinou finanční ztrátu v souvislosti s jakýmkoli nárokem, škodou nebo jiným řízení vyplývající z této smlouvy, včetně – bez omezení – vašeho používání, spoléhání se na webovou stránku 3dcoat.com, přístupu na webovou stránku 3dcoat.com, Softwaru nebo jakékoli jeho části nebo jakýchkoli práv udělených vám podle této smlouvy, i když jste byli upozorněni na možnost takové škody, ať už je žaloba založena na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení práv duševního vlastnictví nebo jinak.

6.3. Škody mohou být uplatněny pouze tehdy, pokud budou písemně oznámeny 3dcoat.com maximálně dva týdny po zjištění.

6.4. V případě zásahu vyšší moci se od 3dcoat.com nikdy nepožaduje, aby nahradil škody, které utrpíte. Vyšší moc zahrnuje mimo jiné narušení nebo nedostupnost internetu, telekomunikační infrastruktury, přerušení dodávky elektřiny, nepokoje, dopravní zácpy, stávky, výpadky společnosti, přerušení dodávek, požáry a záplavy.

6.5. Odškodňujete 3dcoat.com za všechny nároky vyplývající z této smlouvy a používání softwaru nebo v souvislosti s nimi.

7. DOBA PLATNOSTI

7.1. Tyto Podmínky použití vstoupí v platnost, jakmile si poprvé zaregistrujete účet. Smlouva zůstává v platnosti, dokud nebude váš účet ukončen.

7.2. Svůj účet můžete kdykoli ukončit.

7.3. 3dcoat.com je oprávněn dočasně zablokovat váš účet nebo ukončit váš účet:

7.3.1. pokud 3dcoat.com zjistí nezákonné nebo nebezpečné chování;

7.3.2. v případě porušení těchto obchodních podmínek.

7.4. 3dcoat.com nenese odpovědnost za žádné škody, které můžete utrpět ukončením účtu nebo předplatného v souladu s článkem 6.

8. Změny podmínek

8.1. 3dcoat.com může kdykoli změnit tyto podmínky a jakékoli ceny.

8.2. 3dcoat.com oznámí změny nebo doplňky prostřednictvím služby nebo na webových stránkách.

8.3. Pokud nechcete přijmout změnu nebo doplnění, můžete smlouvu ukončit, jakmile změny vstoupí v platnost. Používání 3dcoat.com po datu účinnosti změn znamená váš souhlas se změnami nebo doplněnými podmínkami.

9. SOUKROMÍ A OSOBNÍ ÚDAJE

9.1. Další podrobnosti o tom, jak shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://3dcoat.com/privacy/ .

9.2. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí této smlouvy a budou považovány za začleněné do této smlouvy.

10. Závěrečné klauzule

10.1. Na tuto smlouvu se vztahuje ukrajinské právo.

10.2. S výjimkou rozsahu stanoveného jinak závazným platným právem budou všechny spory vzniklé v souvislosti se softwarem nebo službami předloženy příslušnému ukrajinskému soudu se sídlem v Kyjevě na Ukrajině.

10.3. Pro jakoukoli klauzuli v těchto podmínkách, která vyžaduje, aby prohlášení bylo učiněno „písemně“, aby bylo právně platné, postačí prohlášení e-mailem nebo komunikací prostřednictvím služby 3dcoat.com za předpokladu, že lze ověřit pravost odesílatele. zjištěno s dostatečnou jistotou a integrita prohlášení nebyla narušena.

10.4. Verze jakéhokoli sdělení informací zaznamenaná 3dcoat.com bude považována za autentickou, pokud neposkytnete důkaz o opaku.

10.5. V případě, že některá část těchto podmínek bude prohlášena za právně neplatnou, nebude to mít vliv na platnost celé smlouvy. Strany se v takovém případě dohodnou na jednom nebo více náhradních ustanoveních, která se v mezích zákona přiblíží původnímu záměru neplatného ustanovení (ustanovení).

10.6. Společnost 3dcoat.com je oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí stranu jako součást akvizice společnosti 3dcoat.com nebo souvisejících obchodních aktivit.

10.7. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy pro import/ export . Souhlasíte s tím, že nebudete export nebo přidělovat software a služby subjektům nebo jednotlivcům nebo zemím, proti kterým jsou uvaleny sankce nebo do kterých je vývoz v době vývozu omezen vládou Spojených států, Japonska, Austrálie, Kanady, zemí Evropské společenství nebo Ukrajina. Prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zakázané zemi, subjektu nebo jednotlivci, ani nejste jejím státním příslušníkem nebo rezidentem.

11. ČLÁNEK 12. Kontakt

11.1. Jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek nebo jakékoli další dotazy týkající se 3dcoat.com zašlete e-mailem na adresu support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Společnost s ručením omezeným „PILGWAY“,

registrovaná na Ukrajině pod č. 41158546

kancelář 41, 54-A, ul. Lomonosova, 03022

Kyjev, Ukrajina

slevy na množstevní objednávky

přidáno do košíku
Prohlédnout košík Překontrolovat
false
vyplňte jedno z polí
nebo
Nyní můžete upgradovat na verzi 2021! Do vašeho účtu přidáme nový licenční klíč 2021. Váš seriál V4 zůstane aktivní do 14.07.2022.
zvolte možnost
Vyberte licenci(y), kterou chcete upgradovat.
Vyberte alespoň jednu licenci!
Text, který vyžaduje opravu
 
 
Pokud jste v textu našli chybu, vyberte ji a nahlaste nám ji stisknutím Ctrl+Enter!
Upgrade uzamčený na plovoucí možnost, která je k dispozici pro následující licence:
Vyberte licenci(y), kterou chcete upgradovat.
Vyberte alespoň jednu licenci!

Naše webové stránky používají soubory cookie

Používáme také službu Google Analytics a technologii Facebook Pixel, abychom věděli, jak funguje naše marketingová strategie a prodejní kanály.