with love from Ukraine

คุ้กกี้

เมื่อคุณใช้ 3dcoat.com แสดง ว่าคุณยอมรับกฎเกณฑ์ทั้งหมดในหน้านี้

www.3dcoat.com เสนอซอฟต์แวร์บางอย่างที่สามารถซื้อและ/หรือดาวน์โหลด ("ซอฟต์แวร์") รวมทั้งอาจเสนอบริการบางอย่าง ("บริการ") ที่ให้บริการฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.3dcoat.com . การใช้ซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง การใช้ 3dcoat.com ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. คำจำกัดความ

1.1. “ซอฟต์แวร์” หมายความว่า ผลลัพธ์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และส่วนประกอบตลอดจนในรูปแบบของเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ หรือรหัสซอฟต์แวร์ หรือหมายเลขซีเรียล หรือรหัสลงทะเบียน และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ต่อไปนี้: เวอร์ชันทดลองของ 3D-Coat -Demo, เวอร์ชันวิชาการ 3D-Coat 3D-Coat , เวอร์ชันการศึกษา 3D-Coat, เวอร์ชัน 3D-Coat มือสมัครเล่น, เวอร์ชัน 3D-Coat Professional, เวอร์ชัน 3D-Coat Floating, การพิมพ์ 3DC (ย่อจาก 3D-Coat สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ) ซึ่งจะรวมถึงเวอร์ชันสำหรับ Windows, Max OS, ระบบปฏิบัติการ Linux ตลอดจนรุ่นเบต้าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือแก่ผู้ใช้จำนวนจำกัด และซอฟต์แวร์อื่นๆ ดังกล่าว (รวมถึงปลั๊กอินที่พัฒนาหรือเป็นเจ้าของโดย Andrew Shpagin) ตามรายการใน https://3dcoat.com/features/ หรือเปิดให้ดาวน์โหลดที่ https://3dcoat.com/download/ หรือผ่าน http://3dcoat.com/forum/

1.2. "บริการ" หมายถึงบริการหรือการดำเนินการอื่นใดที่ไม่ใช่ใบอนุญาตหรือการจัดหา ที่เสนอและพร้อมให้ซื้อโดย PILGWAY ที่เว็บไซต์ http://3dcoat.com

1.3. “การจัดหา” หมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสซอฟต์แวร์หรือหมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียน ซึ่งหมายถึงการโอนและโอนสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อในฐานะเจ้าของใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดังกล่าวจะมีสิทธิ์ขายต่อ แลกเปลี่ยน หรือให้ของขวัญกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดังกล่าว

1.4. "ใบอนุญาต" หมายถึงสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะและภายในขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมหรือฟรี

2. การลงทะเบียนและการเข้าถึงบัญชี

2.1. ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีก่อน

2.2. คุณต้องรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีของคุณจากบุคคลที่สามและเก็บข้อมูลการอนุญาตทั้งหมดเป็นความลับ 3dcoat.com จะถือว่าการดำเนินการทั้งหมดจากบัญชีของคุณหลังจากเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การดูแลของคุณ

2.3. การลงทะเบียนช่วยให้คุณเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการเฉพาะได้ ซอฟต์แวร์หรือบริการบางอย่างอาจกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์หรือบริการนั้น (เช่น ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์หนึ่งๆ หรือข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะสำหรับบริการเฉพาะ) นอกจากนี้ อาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม (เช่น ขั้นตอนการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน)

2.4. ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายบัญชีได้

3. การใช้ซอฟต์แวร์

3.1. คุณได้รับใบอนุญาตทั่วโลกแบบไม่ผูกขาด มอบหมายได้ ให้แก่:

3.1.1. ใช้ซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (โปรดดูข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่แนบกับสำเนาแต่ละชุดบนแพ็คเกจการติดตั้งของซอฟต์แวร์ดังกล่าว)

3.2. ไม่อนุญาตให้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลหรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์)

3.3. คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์หนึ่งชุดได้ฟรีภายในระยะเวลาจำกัด 30 วัน (ทดลองใช้ 30 วัน) สำหรับการใช้งานที่บ้าน ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และส่วนบุคคลเท่านั้น สามารถดาวน์โหลด 3D-Coat Trial-Demo ได้จากเว็บไซต์ของเรา

3.4. ใบอนุญาตของคุณอาจถูกเพิกถอนในกรณีที่เราพบว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์ของเราโดยละเมิดกฎหมายหรือใบอนุญาต หรือมีการใช้งานบนไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือยั่วยุ ใบอนุญาตของคุณจะถูกเพิกถอนหากเราพบว่าคุณกำลังละเมิดใบอนุญาตหรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแฮ็กและโกงซอฟต์แวร์ของเราหรือเนื้อหาอื่นใดที่ PILGWAY เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใบอนุญาตของคุณอาจถูกระงับเนื่องจากข้อกำหนดของกฎหมายหรือเหตุสุดวิสัย

4. การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา การจัดหาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

4.1. ซอฟต์แวร์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Andrew Shpagin ซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ รหัสของซอฟต์แวร์เป็นความลับทางการค้าอันมีค่าของ Andrew Shpagin

4.2. เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน และแบรนด์ใดๆ ของ Andrew Shpagin เป็นทรัพย์สินของ Andrew Shpagin

4.3. ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตช่วงโดย PILGWAY ตามข้อตกลงใบอนุญาตระหว่าง PILGWAY และ Andrew Shpagin

4.4. หมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนคือชิ้นส่วนของรหัสซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก (ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์) และจัดเป็นซอฟต์แวร์แยกต่างหาก การจัดหานั้นทำขึ้นเพื่อคุณโดยขึ้นอยู่กับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง คุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้ Supply ตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (หมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียน) โดยต้องชำระเงิน เว้นแต่เป็นอย่างอื่น ในฐานะเจ้าของหมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนดังกล่าว คุณจะกลายเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว และจะสามารถอนุญาตหรือห้ามไม่ให้ใช้หมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนดังกล่าวกับบุคคลที่สาม

4.4.1. หมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนอาจขายและจัดส่งให้กับคุณโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ทางการ www.3dcoat.com หรือบนเว็บไซต์อื่น ๆ

4.4.2. คุณอาจขายหมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

4.4.3. หมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนสอดคล้องกับใบอนุญาตบางรายการและต้องปฏิบัติตามขอบเขตของใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด

4.5. คุณได้รับอนุญาตให้คืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันของการชำระเงินโดยมีเงื่อนไขว่าใบอนุญาตไม่ถูกละเมิด

4.6. ในกรณีที่คุณซื้อหมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนจากบุคคลที่สามบนเว็บไซต์อื่น (ไม่ใช่บนเว็บไซต์ www.3dcoat.com) โปรดติดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อขอนโยบายการคืนเงิน PILGWAY อาจและจะไม่สามารถคืนเงินที่ชำระได้ หากคุณซื้อหมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนจากบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ www.3dcoat.com

4.6.1. หากคุณมีปัญหาใด ๆ กับการเปิดใช้งานหมายเลขซีเรียลหรือรหัสการลงทะเบียนที่ซื้อจากบุคคลที่สาม โปรดติดต่อ support@3dcoat.com

5. ข้อจำกัด

5.1. คุณไม่สามารถพยายามดึงซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์โดยการถอดแยกชิ้นส่วนหรือวิธีการอื่นใด

5.2. คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเพื่อผลกำไรของคุณ เว้นแต่ใบอนุญาตของซอฟต์แวร์จะอนุญาตกิจกรรมดังกล่าวอย่างชัดเจน

6. การปฏิเสธความรับผิด กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

6.1. ซอฟต์แวร์มีให้ตามสภาพที่มีข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทั้งหมด ANDREW SHPAGIN หรือ PILGWAY จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความเสียหายใดๆ ข้อของข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับได้ตลอดเวลาและจะมีผลบังคับใช้แม้ในกรณีที่ฝ่าฝืนข้อตกลงตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.2. ไม่ว่าในกรณีใด 3dcoat.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียผลกำไร เงินออมที่ไม่ได้รับหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูล หรือการสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง ความเสียหาย หรืออื่น ๆ การดำเนินการที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึง - แต่ไม่จำกัดเพียง - การใช้ การพึ่งพา การเข้าถึงเว็บไซต์ 3dcoat.com ซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์ใดๆ ที่มอบให้คุณในที่นี้ แม้ว่าคุณจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ ของความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรืออย่างอื่น

6.3. สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ก็ต่อเมื่อรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึง 3dcoat.com ไม่เกินสองสัปดาห์หลังจากการค้นพบ

6.4. ในกรณีของเหตุสุดวิสัย 3dcoat.com ไม่จำเป็นต้องชดเชยความเสียหายที่คุณได้รับ เหตุสุดวิสัยรวมถึง เหนือสิ่งอื่นใด การหยุดชะงักหรือไม่พร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ไฟฟ้าขัดข้อง การจลาจล การจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน การหยุดชะงักของบริษัท การหยุดชะงักในการจัดหา ไฟไหม้ และน้ำท่วม

6.5. คุณชดใช้ค่าเสียหายแก่ 3dcoat.com ต่อการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และการใช้ซอฟต์แวร์

7. ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้

7.1. เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่คุณลงทะเบียนบัญชีครั้งแรก ข้อตกลงจะมีผลใช้บังคับจนกว่าบัญชีของคุณจะถูกยกเลิก

7.2. คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา

7.3. 3dcoat.com มีสิทธิ์ที่จะบล็อกบัญชีของคุณชั่วคราวหรือยุติบัญชีของคุณ:

7.3.1. หาก 3dcoat.com พบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย

7.3.2. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

7.4. 3dcoat.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากการยุติบัญชีหรือการสมัครสมาชิกตามมาตรา 6

8. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

8.1. 3dcoat.com อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดจนราคาใดๆ ได้ตลอดเวลา

8.2. 3dcoat.com จะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผ่านบริการหรือบนเว็บไซต์

8.3. หากคุณไม่ต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม คุณสามารถยุติข้อตกลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผล การใช้ 3dcoat.com หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

9. ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

9.1. โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ https://3dcoat.com/privacy/ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

9.2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และจะถือว่ารวมอยู่ในที่นี้

10. ข้อสุดท้าย

10.1. กฎหมายของยูเครนใช้กับข้อตกลงนี้

10.2. ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้บังคับ ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือบริการจะถูกนำขึ้นศาลยูเครนที่มีอำนาจซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเคียฟ ประเทศยูเครน

10.3. สำหรับข้อใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งต้องการให้คำแถลงต้องทำ "เป็นลายลักษณ์อักษร" เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย คำแถลงทางอีเมลหรือการสื่อสารผ่านบริการ 3dcoat.com จะเพียงพอหากความถูกต้องของผู้ส่งสามารถ จัดตั้งขึ้นด้วยความมั่นใจเพียงพอและความสมบูรณ์ของคำกล่าวนั้นไม่ถูกประนีประนอม

10.4. เวอร์ชันของการสื่อสารข้อมูลใดๆ ที่บันทึกโดย 3dcoat.com จะถือว่าเป็นของแท้ เว้นแต่คุณจะให้หลักฐานที่ตรงกันข้าม

10.5. ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกประกาศว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อตกลงทั้งหมด ในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาจะต้องตกลงตามบทบัญญัติการทดแทนอย่างน้อยหนึ่งบทซึ่งใกล้เคียงกับเจตนาดั้งเดิมของข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องภายในขอบเขตของกฎหมาย

10.6. 3dcoat.com มีสิทธิที่จะมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการของ 3dcoat.com หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

10.7. คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ import/ export ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณตกลงที่จะไม่ export หรือมอบหมายซอฟต์แวร์และบริการให้กับหน่วยงานหรือบุคคลหรือประเทศที่มีการลงโทษหรือการส่งออกในช่วงเวลาของการส่งออกที่ถูกจำกัดโดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา ประเทศใน ประชาคมยุโรปหรือยูเครน คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้ตั้งอยู่ใน อยู่ภายใต้การควบคุมของ หรือเป็นคนชาติหรือผู้พำนักในประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลต้องห้ามดังกล่าว

11. ข้อ 12. ติดต่อ

11.1. ส่งอีเมลถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับ 3dcoat.com ไปที่ support@3dcoat.com

3dcoat.com

บริษัท รับผิด จำกัด “ PILGWAY”,

จดทะเบียนในยูเครนภายใต้หมายเลข 41158546

สำนักงาน 41, 54-A, ถนน Lomonosova, 03022

เคียฟ, ยูเครน

ปริมาณการสั่งซื้อส่วนลดบน

เพิ่มในรถเข็น
ดูรถเข็น เช็คเอาท์
false
กรอกช่องใดช่องหนึ่ง
หรือ
อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2021 ได้แล้วตอนนี้! เราจะเพิ่มรหัสสัญญาอนุญาตใหม่ 2021 ให้กับบัญชีของคุณ ซีเรียล V4 ของคุณจะยังคงใช้งานได้จนถึง 14.07.2022
เลือกตัวเลือก
เลือกใบอนุญาตที่จะอัพเกรด
เลือกอย่างน้อยหนึ่งใบอนุญาต!
ข้อความที่ต้องแก้ไข
 
 
หากคุณพบข้อผิดพลาดในข้อความ โปรดเลือกและกด Ctrl+Enter เพื่อรายงานให้เราทราบ!
อัปเกรด node-locked เป็นตัวเลือกแบบลอยตัวที่พร้อมใช้งานสำหรับใบอนุญาตต่อไปนี้:
เลือกใบอนุญาตที่จะอัพเกรด
เลือกอย่างน้อยหนึ่งใบอนุญาต!

เว็บไซต์ของเราใช้ คุกกี้

นอกจากนี้เรายังใช้บริการ Google Analytics และเทคโนโลยี Facebook Pixel เพื่อทราบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการขายของเรา ทำงาน อย่างไร