with love from Ukraine

Piškotki

Ko uporabljate 3dcoat.com , se strinjate z vsemi pravili na tej strani.

www.3dcoat.com ponuja določeno programsko opremo, ki je na voljo za nakup in/ali prenos (»programska oprema«), prav tako lahko ponudi določene storitve (»storitve«), ki so na voljo brezplačno ali z doplačilom na svojem spletnem mestu www.3dcoat.com . Za uporabo programske opreme veljajo spodnji pogoji. Uporaba 3dcoat.com pomeni sprejemanje teh pogojev in določil.

1. DEFINICIJE

1.1. »Programska oprema« pomeni rezultat računalniškega programiranja v obliki aplikacijskega računalniškega programa in njegovih komponent ter v obliki spletnih strani ali spletnih storitev ali kode programske opreme, serijske številke ali registracijske kode in vključuje, vendar ne omejeno na vsako od naslednje: 3D-Coat Trial-Demo različica, 3D-Coat akademska različica, 3D-Coat izobraževalna različica, 3D-Coat amaterska različica, 3D-Coat profesionalna različica, 3D-Coat plavajoča različica, 3DC-tiskanje (kratko od 3D-Coat za 3D tiskanje), ki vključuje različice za operacijske sisteme Windows, Max OS, Linux kot tudi različice beta, ki so na voljo javnosti ali omejenemu številu uporabnikov, in kakršno koli drugo programsko opremo (vključno z vtičniki, ki so jih razvili ali so v lasti Andrew Shpagin), kot je navedeno na https://3dcoat.com/features/ ali na voljo za prenos na https://3dcoat.com/download/ ali prek http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. "Storitev" pomeni storitev ali katero koli drugo operacijo, ki ni licenca ali dobava, predlagana in na voljo za nakup s strani PILGWAY na spletni strani http://3dcoat.com .

1.3. "Dobava" pomeni kakršno koli dobavo izdelkov ali blaga, vključno, vendar ne omejeno na programsko kodo ali serijsko številko ali registracijsko kodo, kar pomeni prenos in dodelitev pravic do takih izdelkov ali blaga kupcu in kupcu kot novemu lastniku taki izdelki ali blago so primerni za nadaljnjo prodajo, zamenjavo ali darilo takih izdelkov ali blaga.

1.4. "Licenca" pomeni pravico do uporabe programske opreme na način in v obsegu, kot je opredeljeno v tej pogodbi, bodisi za plačilo ali brezplačno.

2. REGISTRACIJA RAČUNA IN DOSTOP

2.1. Za prenos programske opreme se morate najprej registrirati za račun.

2.2. Dostop do svojega računa morate zaščititi pred tretjimi osebami in ohraniti zaupnost vseh avtorizacijskih podatkov. 3dcoat.com domneva, da ste avtorizirali in nadzorovali vsa dejanja, izvedena iz vašega računa po prijavi z vašim uporabniškim imenom in geslom.

2.3. Registracija vam omogoča dostop do določene programske opreme in storitev. Nekatera programska oprema ali storitve lahko uvedejo dodatne pogoje, značilne za to programsko opremo ali storitve (na primer licenčna pogodba za končnega uporabnika, značilna za določeno programsko opremo, ali pogoji uporabe, značilni za določeno storitev). Prav tako se lahko uporabijo dodatni pogoji (na primer postopki plačila in zaračunavanja).

2.4. Računa ni mogoče prenesti ali dodeliti.

3. Uporaba programske opreme

3.1. S tem vam podelimo neizključno, prenosljivo, svetovno licenco za:

3.1.1. uporabljati programsko opremo v skladu z njenimi licenčnimi pogoji (prosimo, glejte licenčno pogodbo za končnega uporabnika, ki je priložena vsaki kopiji namestitvenega paketa takšne programske opreme);

3.2. Vse druge uporabe niso dovoljene (vključno z, vendar ne omejeno na osebno ali nekomercialno uporabo).

3.3. Brezplačno lahko uporabljate en izvod programske opreme v omejenem času 30 dni (30-DNEVNI PRESKUS) samo za domačo, nekomercialno in osebno uporabo. 3D-Coat Trial-Demo lahko prenesete z našega spletnega mesta.

3.4. Vašo licenco lahko prekličemo, če ugotovimo, da uporabljate našo programsko opremo v nasprotju z zakonom ali licenco ali če se uporablja na spletnih mestih z obrekljivo, pornografsko ali hujskaško vsebino. Vaša licenca bo preklicana, če ugotovimo, da kršite licenco ali te pogoje uporabe, vključno z, vendar ne omejeno na, vdori in goljufijami za katero koli našo programsko opremo ali katero koli drugo vsebino, za katero PILGWAY meni, da je sporna ali nezakonita. Vaša licenca je lahko začasno odvzeta zaradi zakonskih zahtev ali višje sile.

4. LASTNIŠTVO INTELEKTUALNE LASTNINE. DOBAVA PROGRAMSKEGA IZDELKA

4.1. Programska oprema je lastniška izključna intelektualna lastnina Andrewa Shpagina. Programska oprema je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Koda programske opreme je dragocena poslovna skrivnost Andrewa Shpagina.

4.2. Vse blagovne znamke, logotipi, trgovska imena, imena domen in blagovne znamke Andrewa Shpagina so last Andrewa Shpagina.

4.3. PILGWAY podlicencira programsko opremo na podlagi licenčne pogodbe med družbo PILGWAY in Andrewom Shpaginom.

4.4. Serijska številka ali registracijska koda je del programske kode, ki je ločen izdelek (programski izdelek) in se dobavlja kot ločena programska oprema. Dobava vam je opravljena na podlagi ustreznega računa. Lastnik izdelka pod Dobavo postanete od trenutka, ko prejmete tak izdelek (serijsko številko ali registracijsko kodo) ob plačilu, razen če ni drugače. Kot lastnik take serijske številke ali registracijske kode postanete lastnik vseh izključnih pravic intelektualne lastnine in boste lahko dovolili ali prepovedali uporabo take serijske številke ali registracijske kode kateri koli tretji osebi.

4.4.1. Serijske številke ali registracijske kode vam lahko proda in priskrbi pooblaščeni prodajalec na uradni spletni strani www.3dcoat.com ali na drugih spletnih straneh.

4.4.2. Serijsko številko ali registracijsko kodo lahko prodate kateri koli stranki.

4.4.3. Serijska številka ali registracijska koda ustreza določeni licenci, zato je treba dosledno upoštevati obseg licence.

4.5. Pooblaščeni ste za celotno vračilo v 14 dneh od plačila, pod pogojem, da licenca ni bila kršena.

4.6. Če ste kupili serijsko številko ali registracijsko kodo od tretje osebe na drugem spletnem mestu (ne na spletnem mestu www.3dcoat.com), se za politiko vračila obrnite na to tretjo osebo. PILGWAY lahko in ne bo mogel vrniti plačila, če ste kupili serijsko številko ali registracijsko kodo od tretje osebe, ki ni na spletnem mestu www.3dcoat.com.

4.6.1. Če imate težave z aktivacijo serijske številke ali registracijske kode, kupljene pri tretji osebi, se obrnite na support@3dcoat.com.

5. OMEJITVE

5.1. Izvorne kode programske opreme ne smete poskušati ekstrahirati z razstavljanjem ali na kakršen koli drug način.

5.2. Programske opreme ne smete uporabljati v komercialne namene za svoj dobiček, razen če licenca za programsko opremo jasno dovoljuje takšno dejavnost.

6. ODPOVED ODGOVORNOSTI. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

6.1. PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO TAKŠNA, KOT JE, Z VSEMI NAPAKAMI IN NAPAKAMI. ANDREW SHPAGIN ALI PILGWAY VAM NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO ALI ŠKODO. TA KLAVZULA POGODBE JE VELJAVNA KADARKOLI ČAS IN BO UPORABLJALA TUDI V KRŠITVI POGODBE V MERI, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

6.2. 3dcoat.com v nobenem primeru ni odgovoren za posredno škodo, posledično škodo, izgubljeni dobiček, zamujene prihranke ali škodo zaradi prekinitve poslovanja, izgubo poslovnih informacij, izgubo podatkov ali katero koli drugo premoženjsko škodo v povezavi s katerim koli zahtevkom, škodo ali drugim postopkom, ki izhajajo iz te pogodbe, vključno z – brez omejitev – vašo uporabo, zanašanjem, dostopom do spletnega mesta 3dcoat.com, programske opreme ali katerega koli njenega dela ali kakršnimi koli pravicami, ki so vam podeljene s to pogodbo, tudi če ste bili obveščeni o možnosti take odškodnine, ne glede na to, ali tožba temelji na pogodbi, odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitvi pravic intelektualne lastnine ali kako drugače.

6.3. Odškodnino je mogoče uveljavljati le, če jo pisno prijavite 3dcoat.com največ dva tedna po odkritju.

6.4. V primeru višje sile 3dcoat.com nikoli ni dolžan povrniti škode, ki ste jo utrpeli. Za višjo silo so med drugim motnje ali nedostopnost interneta, telekomunikacijske infrastrukture, izpadi električne energije, nemiri, prometni zastoji, stavke, motnje v podjetjih, motnje v oskrbi, požari in poplave.

6.5. 3dcoat.com zavarujete pred vsemi zahtevki, ki izhajajo iz ali v povezavi s to pogodbo in uporabo programske opreme.

7. OBDOBJE VELJAVNOSTI

7.1. Ti pogoji uporabe začnejo veljati takoj, ko prvič registrirate račun. Pogodba velja do ukinitve vašega računa.

7.2. Svoj račun lahko kadar koli ukinete.

7.3. 3dcoat.com ima pravico začasno blokirati vaš račun ali ukiniti vaš račun:

7.3.1. če 3dcoat.com odkrije nezakonito ali nevarno vedenje;

7.3.2. v primeru kršitve teh pogojev.

7.4. 3dcoat.com ni odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi ukinitve računa ali naročnine v skladu s 6. členom.

8. Spremembe pogojev

8.1. 3dcoat.com lahko kadar koli spremeni te pogoje in določila ter morebitne cene.

8.2. 3dcoat.com bo spremembe ali dopolnitve objavil prek storitve ali spletne strani.

8.3. Če ne želite sprejeti spremembe ali dodatka, lahko prekinete pogodbo, ko spremembe začnejo veljati. Uporaba 3dcoat.com po datumu veljavnosti sprememb pomeni, da se strinjate s spremembami ali dodanimi pogoji.

9. ZASEBNOST IN OSEBNI PODATKI

9.1. Prosimo, glejte naš pravilnik o zasebnosti na https://3dcoat.com/privacy/ za več podrobnosti o tem, kako zbiramo, shranjujemo in obdelujemo osebne podatke.

9.2. Naša politika zasebnosti je sestavni del te pogodbe in se šteje, da je vključena vanjo.

10. Končne klavzule

10.1. Za to pogodbo velja ukrajinsko pravo.

10.2. Razen v obsegu, ki določa drugače obvezna veljavna zakonodaja, se vsi spori, ki nastanejo v zvezi s programsko opremo ali storitvami, predložijo pristojnemu ukrajinskemu sodišču s sedežem v Kijevu v Ukrajini.

10.3. Za katero koli klavzulo v teh določilih in pogojih, ki zahteva, da mora biti izjava podana "pisno", da bi bila pravno veljavna, zadostuje izjava po e-pošti ali komunikacija prek storitve 3dcoat.com pod pogojem, da je verodostojnost pošiljatelja lahko verodostojna. ugotovljeno z zadostno gotovostjo in celovitost izjave ni bila ogrožena.

10.4. Različica katere koli komunikacije z informacijami, kot jo zabeleži 3dcoat.com, se šteje za verodostojno, razen če predložite dokaz o nasprotnem.

10.5. Če je kateri koli del teh pogojev razglašen za pravno neveljaven, to ne vpliva na veljavnost celotne pogodbe. Stranki se v takem primeru dogovorita o eni ali več nadomestnih določbah, ki se približajo prvotnemu namenu neveljavnih določb v mejah zakona.

10.6. 3dcoat.com ima pravico prenesti svoje pravice in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo kot del prevzema 3dcoat.com ali povezanih poslovnih dejavnosti.

10.7. Strinjate se, da boste upoštevali vse veljavne uvozne/izvozne zakone in predpise. Strinjate se, da programske opreme in storitev ne boste izvažali ali dodelili subjektom ali posameznikom ali državam, proti katerim so uvedene sankcije ali v katere je izvoz v času izvoza omejila vlada Združenih držav, Japonske, Avstralije, Kanade, držav Evropske skupnosti ali Ukrajine. Izjavljate in jamčite, da se ne nahajate v nobeni taki prepovedani državi, subjektu ali posamezniku, da niste pod nadzorom ali državljan ali rezident katere koli take prepovedane države.

11. ČLEN 12. Kontakt

11.1. Vsa vprašanja v zvezi s temi določili in pogoji ali kakršna koli druga vprašanja o 3dcoat.com pošljite po e-pošti na support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Družba z omejeno odgovornostjo "PILGWAY",

registrirano v Ukrajini pod št. 41158546

pisarna 41, 54-A, ulica Lomonosova, 03022

Kijev, Ukrajina

količinsko naročilo popusti na

dodano v košarico
ogled košarice preveri
false
izpolnite eno od polj
oz
Zdaj lahko nadgradite na različico 2021! V vaš račun bomo dodali nov licenčni ključ 2021. Vaša serija V4 bo ostala aktivna do 14. 7. 2022.
izberite možnost
Izberite licenco(e) za nadgradnjo.
Izberite vsaj eno licenco!
Besedilo, ki ga je treba popraviti
 
 
Če ste v besedilu našli napako, jo izberite in pritisnite Ctrl+Enter, da nam jo sporočite!
Možnost nadgradnje zaklenjenega vozlišča na plavajočo možnost je na voljo za naslednje licence:
Izberite licenco(e) za nadgradnjo.
Izberite vsaj eno licenco!

Naša spletna stran uporablja piškotke

Uporabljamo tudi storitev Google Analytics in tehnologijo Facebook Pixel, da vemo, kako delujejo naša marketinška strategija in prodajni kanali.