with love from Ukraine

Cookie-uri

Când utilizați 3dcoat.com , sunteți de acord cu toate regulile de pe această pagină.

www.3dcoat.com oferă anumite programe software disponibile pentru cumpărare și/sau descărcare („Software”) și poate oferi anumite servicii („Serviciile”) disponibile fie gratuit, fie la un cost suplimentar pe site-ul său www.3dcoat.com . Utilizarea Software-ului este supusă termenilor și condițiilor de mai jos. Utilizarea 3dcoat.com constituie acceptarea acestor termeni și condiții.

1. DEFINIȚII

1.1. „Software” înseamnă rezultatul programării computerului sub formă de program de calculator aplicație și componentele sale, precum și sub formă de site-uri web sau servicii online, sau cod software, sau număr de serie sau cod de înregistrare și va include, dar fără a se limita la fiecare dintre următoarele: Versiune 3D-Coat Trial-Demo, 3D-Coat versiune academică, 3D-Coat versiune educațională, 3D-Coat versiune amator, 3D-Coat versiune profesională, 3D-Coat versiune flotant, imprimare 3DC (scurtare de la 3D-Coat pentru imprimarea 3d), care va include versiuni pentru sistemele de operare Windows, Max OS, Linux, precum și versiuni beta puse la dispoziția publicului sau unui număr limitat de utilizatori și orice astfel de software (inclusiv pluginuri care sunt dezvoltate sau deținute de Andrew Shpagin) așa cum este listat la https://3dcoat.com/features/ sau disponibil pentru descărcare la https://3dcoat.com/download/ sau prin http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. „Serviciul” înseamnă serviciu sau orice altă operațiune care nu este Licență sau Aprovizionare, propusă și pusă la dispoziție pentru cumpărare de către PILGWAY pe site-ul web http://3dcoat.com .

1.3. „Aprovizionare” înseamnă orice furnizare de produse sau bunuri, inclusiv, dar fără a se limita la codul software sau numărul de serie sau codul de înregistrare, ceea ce înseamnă transferul și cesiunea de drepturi cu astfel de produse sau bunuri unui cumpărător și cumpărătorului, în calitate de nou proprietar al astfel de produse sau bunuri vor fi eligibile pentru revânzarea, schimbul sau cadou astfel de produse sau bunuri.

1.4. „Licență” înseamnă dreptul de a utiliza Software-ul într-un mod și în domeniul de aplicare definit în prezentul Acord, fie contra cost, fie gratuit.

2. ÎNREGISTRAREA CONTULUI ȘI ACCESUL

2.1. Pentru a descărca software, mai întâi trebuie să vă înregistrați pentru un cont.

2.2. Trebuie să vă asigurați accesul la contul dvs. împotriva terților și să păstrați confidențialitatea tuturor datelor de autorizare. 3dcoat.com va presupune că toate acțiunile întreprinse din contul dvs. după conectarea cu numele de utilizator și parola sunt autorizate și supravegheate de dvs.

2.3. Înregistrarea vă permite să accesați anumite programe și servicii. Unele Software sau Servicii pot impune termeni suplimentari specifici acelui Software sau Servicii (de exemplu, un acord de licență pentru utilizatorul final specific unui anumit Software sau termeni de utilizare specifici unui anumit Serviciu). De asemenea, pot fi aplicați termeni suplimentari (de exemplu, proceduri de plată și facturare).

2.4. Contul nu poate fi transferat sau atribuit.

3. Utilizarea software-ului

3.1. Prin prezenta vi se acordă o licență neexclusivă, cesionabilă, la nivel mondial pentru:

3.1.1. utilizați Software-ul în conformitate cu termenii săi de licență (vă rugăm să consultați Acordul de licență pentru utilizatorul final atașat la fiecare copie de pe pachetul de instalare a unui astfel de Software);

3.2. Toate celelalte utilizări nu sunt permise (inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea personală sau necomercială).

3.3. Puteți utiliza gratuit o copie a Software-ului într-un timp limitat de 30 de zile (ÎNCERCARE DE 30 DE ZILE) numai pentru uz casnic, necomercial și personal. 3D-Coat Trial-Demo poate fi descărcat de pe site-ul nostru web.

3.4. Licența dumneavoastră poate fi revocată în cazul în care aflăm că utilizați Software-ul nostru cu încălcarea legii sau a Licenței sau este utilizat pe site-uri care prezintă conținut defăimator, pornografic sau inflamator. Licența dumneavoastră va fi revocată dacă aflăm că încălcați Licența sau acești Termeni de utilizare, inclusiv, dar fără a se limita la, hack-uri și înșelăciuni pentru oricare dintre Software-urile noastre sau orice alt conținut pe care PILGWAY îl consideră inacceptabil sau ilegal. Licența dumneavoastră poate fi suspendată din cauza cerințelor legii sau de forță majoră.

4. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ. FURNIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE

4.1. Software-ul este proprietatea intelectuală exclusivă a lui Andrew Shpagen. Software-ul este protejat de legile internaționale privind drepturile de autor. Codul Software-ului este un valoros secret comercial al lui Andrew Shpagin.

4.2. Orice mărci comerciale, logo-uri, nume comerciale, nume de domenii și mărci ale lui Andrew Shpagin sunt proprietatea lui Andrew Shpagin.

4.3. Software-ul este sublicențiat de către PILGWAY pe baza acordului de licență dintre PILGWAY și Andrew Shpagin.

4.4. Numărul de serie sau codul de înregistrare este o bucată de cod software care este un produs separat (produs software) și este furnizat ca un software separat. Aprovizionarea vă este făcută sub rezerva facturii respective. Deveniți proprietar al produsului în cadrul Aprovizionării din momentul în care ați primit un astfel de produs (număr de serie sau cod de înregistrare) sub rezerva plății, dacă nu este altfel. În calitate de proprietar al unui astfel de număr de serie sau cod de înregistrare, deveniți proprietarul tuturor drepturilor exclusive de proprietate intelectuală și veți putea permite sau interzice utilizarea unui astfel de număr de serie sau cod de înregistrare oricărei terțe părți.

4.4.1. Numerele de serie sau codurile de înregistrare vă pot fi vândute și furnizate de către un distribuitor autorizat, fie pe site-ul web oficial www.3dcoat.com, fie pe alte site-uri web.

4.4.2. Numărul de serie sau codul de înregistrare poate fi revândut de către dumneavoastră oricărei părți.

4.4.3. Numărul de serie sau codul de înregistrare corespunde unei anumite Licențe, iar domeniul de aplicare al Licenței trebuie respectat cu strictețe.

4.5. Sunteți autorizat pentru o rambursare completă în termen de 14 zile de la plată, cu condiția ca Licența să nu fi fost încălcată.

4.6. În cazul în care ați achiziționat numărul de serie sau codul de înregistrare de la o terță parte pe un alt site web (nu pe site-ul web www.3dcoat.com), vă rugăm să contactați această terță parte pentru o politică de rambursare. PILGWAY poate și nu va putea rambursa plata dacă ați achiziționat numărul de serie sau codul de înregistrare de la o terță parte care nu este pe site-ul web www.3dcoat.com.

4.6.1. Dacă aveți probleme cu activarea numărului de serie sau a codului de înregistrare achiziționat de la o terță parte, vă rugăm să contactați support@3dcoat.com.

5. RESTRICȚII

5.1. Nu puteți încerca să extrageți codul sursă al Software-ului prin dezasamblare sau prin orice alt mijloc.

5.2. Nu puteți utiliza Software-ul în scopuri comerciale pentru profitul dumneavoastră decât dacă Licența Software-ului permite în mod clar o astfel de activitate.

6. DISCLAIMER. LIMITARE A RĂSPUNDERII

6.1. SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT CA ARE CU TOATE DEFECTELE ȘI DEFECTELE. ANDREW SHPAGIN SAU PILGWAY NU VA FI RESPONSABIL ÎN FAȚA DE DVS. PENTRU NICIO PIERDERE, DAUNE SAU PREJUDICIUNE. ACEASTĂ CLAUZĂ A ACORDULUI ESTE VALĂ ÎN ORICE MOMENT ȘI SE VA APLICĂ CHIAR ÎN ÎNCĂLCAREA ACORDULUI ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICĂ.

6.2. În nici un caz 3dcoat.com nu va fi răspunzător pentru daune indirecte, daune indirecte, profituri pierdute, economii ratate sau daune prin întrerupere a activității, pierderea informațiilor comerciale, pierderea datelor sau orice altă pierdere pecuniară în legătură cu orice reclamație, daune sau alte procedura care decurge în temeiul acestui acord, inclusiv - fără a se limita - utilizarea, încrederea în, accesul la site-ul web 3dcoat.com, la Software-ul sau la orice parte a acestuia, sau la orice drepturi care vi se acordă în temeiul prezentului, chiar dacă ați fost informat cu privire la posibilitatea a unor astfel de daune, indiferent dacă acțiunea se bazează pe contract, delict (inclusiv neglijență), încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau de altă natură.

6.3. Daunele pot fi solicitate numai dacă sunt raportate în scris către 3dcoat.com în maximum două săptămâni de la descoperire.

6.4. În caz de forță majoră, 3dcoat.com nu este niciodată obligat să compenseze daunele suferite de dumneavoastră. Forța majoră include, printre altele, întreruperile sau indisponibilitatea internetului, infrastructurii de telecomunicații, întreruperi de curent, revolte, ambuteiaje, greve, întreruperi ale companiei, întreruperi în aprovizionare, incendii și inundații.

6.5. Despăgubiți 3dcoat.com împotriva tuturor pretențiilor care decurg din sau în legătură cu acest acord și utilizarea Software-ului.

7. PERIOADA DE VALABILITATE

7.1. Acești Termeni de utilizare intră în vigoare de îndată ce vă înregistrați pentru prima dată un cont. Acordul rămâne în vigoare până la încetarea contului dvs.

7.2. Vă puteți închide contul în orice moment.

7.3. 3dcoat.com are dreptul de a vă bloca temporar contul sau de a vă închide contul:

7.3.1. dacă 3dcoat.com descoperă un comportament ilegal sau periculos;

7.3.2. în cazul încălcării acestor termeni și condiții.

7.4. 3dcoat.com nu este responsabil pentru niciun prejudiciu pe care îl puteți suferi ca urmare a închiderii contului sau a abonamentului în conformitate cu articolul 6.

8. Modificări ale Termenilor

8.1. 3dcoat.com poate modifica în orice moment acești termeni și condiții, precum și orice preț.

8.2. 3dcoat.com va anunța modificările sau completările prin intermediul serviciului sau pe site-ul web.

8.3. Dacă nu doriți să acceptați o modificare sau o completare, puteți rezilia contractul atunci când modificările intră în vigoare. Utilizarea 3dcoat.com după data efectuării modificărilor va constitui acceptarea de către dumneavoastră a modificărilor sau a termenilor și condițiilor adăugate.

9. CONFIDENTIALITATE SI DATE PERSONALE

9.1. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate la https://3dcoat.com/privacy/ pentru mai multe detalii despre modul în care colectăm, stocăm și procesăm datele personale.

9.2. Politica noastră de confidențialitate este parte integrantă a acestui acord și va fi considerată încorporată aici.

10. Clauze finale

10.1. Legislația ucraineană se aplică acestui acord.

10.2. Cu excepția cazului în care se stabilește altfel prin legea aplicabilă obligatorie, toate litigiile care apar în legătură cu Software-ul sau Serviciile vor fi aduse în fața instanței competente ucrainene cu sediul în Kiev, Ucraina.

10.3. Pentru ca orice clauză din acești termeni și condiții care cere ca o declarație să fie făcută „în scris” pentru a fi valabilă din punct de vedere juridic, o declarație prin e-mail sau comunicare prin serviciul 3dcoat.com va fi suficientă cu condiția ca autenticitatea expeditorului să fie stabilite cu suficientă certitudine și integritatea declarației nu a fost compromisă.

10.4. Versiunea oricărei comunicări de informații, așa cum este înregistrată de 3dcoat.com, va fi considerată a fi autentică, cu excepția cazului în care furnizați dovezi contrare.

10.5. În cazul în care orice parte a acestor termeni și condiții este declarată invalidă din punct de vedere legal, aceasta nu va afecta valabilitatea întregului acord. Într-un astfel de caz, părțile vor conveni asupra uneia sau mai multor prevederi înlocuitoare care aproximează intenția inițială a dispozițiilor invalide, în limitele legii.

10.6. 3dcoat.com are dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile sale în temeiul acestui acord unei terțe părți, ca parte a unei achiziții a 3dcoat.com sau a activităților comerciale asociate.

10.7. Sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile de import/ export . Sunteți de acord să nu export sau să atribuiți Software-ul și Serviciile unor entități sau persoane fizice sau țări împotriva cărora sunt impuse sancțiuni sau cărora exporturile sunt restricționate la momentul exportului de guvernul Statelor Unite, Japoniei, Australiei, Canadei, țărilor din Comunitatea Europeană sau Ucraina. Declarați și garantați că nu vă aflați în, sub controlul sau un cetățean sau rezident al unei astfel de țări, entități sau persoane interzise.

11. ARTICOLUL 12. Contact

11.1. Trimiteți prin e-mail orice întrebări referitoare la acești termeni și condiții sau orice alte întrebări despre 3dcoat.com la support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Societate cu răspundere limitată „PILGWAY”,

înregistrată în Ucraina sub nr. 41158546

birou 41, 54-A, str. Lomonosova, 03022

Kiev, Ucraina

reduceri pentru comenzi de volum

adăugat în coș
Vizualizare coș verifică
false
completați unul dintre câmpuri
sau
Puteți face upgrade la versiunea 2021 acum! Vom adăuga noua cheie de licență 2021 în contul dvs. Seria dvs. V4 va rămâne activă până la 14.07.2022.
alege o opțiune
Selectați cel puțin o licență!
Text care necesită corectare
 
 
Dacă ați găsit o greșeală în text, vă rugăm să o selectați și să apăsați Ctrl+Enter pentru a ne raporta!
Actualizați opțiunea blocată în nod la flotantă disponibilă pentru următoarele licențe:
Alegeți licența(le) pentru a face upgrade.
Selectați cel puțin o licență!

Site-ul nostru web folosește cookie -uri

De asemenea, folosim serviciul Google Analytics și tehnologia Facebook Pixel pentru a ști cum funcționează strategia noastră de marketing și canalele de vânzare.