with love from Ukraine

Kolačići

Kada koristite 3dcoat.com , slažete se sa svim pravilima na ovoj stranici.

www.3dcoat.com nudi određeni softver dostupan za kupnju i/ili preuzimanje ("Softver"), kao i može ponuditi određene usluge ("Usluge") dostupne besplatno ili uz dodatnu naknadu na svojoj web stranici www.3dcoat.com . Korištenje softvera podliježe dolje navedenim uvjetima i odredbama. Korištenje 3dcoat.com znači prihvaćanje ovih uvjeta i odredbi.

1. DEFINICIJE

1.1. „Softver” znači rezultat računalnog programiranja u obliku aplikacijskog računalnog programa i njegovih komponenti, kao i u obliku web stranica ili online usluga, ili softverskog koda, ili serijskog broja, ili registracijskog koda, i uključuje, ali nije ograničeno na svaki od sljedeće: 3D-Coat probna-demo verzija, 3D-Coat akademska verzija, 3D-Coat obrazovna verzija, 3D-Coat amaterska verzija, 3D-Coat profesionalna verzija, 3D-Coat plutajuća verzija, 3DC-ispis (skraćeno od 3D-Coat za 3d ispis), koji uključuje verzije za operativne sustave Windows, Max OS, Linux kao i beta verzije koje su dostupne javnosti ili ograničenom broju korisnika, te bilo koji drugi softver (uključujući dodatke koji su razvijeni ili u vlasništvu Andrew Shpagin) kako je navedeno na https://3dcoat.com/features/ ili dostupno za preuzimanje na https://3dcoat.com/download/ ili putem http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. "Usluga" znači usluga ili bilo koja druga radnja koja nije Licenca ili Isporuka, predložena i dostupna za kupnju od strane PILGWAY-a na web stranici http://3dcoat.com .

1.3. "Isporuka" znači bilo koju isporuku proizvoda ili robe, uključujući ali ne ograničavajući se na softverski kod ili serijski broj ili registracijski kod, što znači prijenos i dodjelu prava s takvim proizvodima ili robom kupcu, i kupcu, kao novom vlasniku takvi proizvodi ili roba bit će prihvatljivi za preprodaju, razmjenu ili darivanje takvih proizvoda ili robe.

1.4. "Licenca" znači pravo korištenja softvera na način i unutar opsega kako je definirano u ovom Ugovoru, bilo uz naknadu ili besplatno.

2. REGISTRACIJA RAČUNA I PRISTUP

2.1. Za preuzimanje softvera prvo se morate registrirati za račun.

2.2. Morate osigurati pristup svom računu od trećih strana i čuvati povjerljivost svih autorizacijskih podataka. 3dcoat.com će pretpostaviti da ste vi autorizirali i nadzirali sve radnje poduzete s vašeg računa nakon prijave s vašim korisničkim imenom i lozinkom.

2.3. Registracija vam omogućuje pristup određenom softveru i uslugama. Neki Softver ili Usluge mogu nametnuti dodatne uvjete specifične za taj Softver ili Usluge (na primjer, licencni ugovor krajnjeg korisnika specifičan za određeni Softver ili uvjete korištenja koji su specifični za određenu Uslugu). Također, mogu se primijeniti dodatni uvjeti (na primjer, postupci plaćanja i naplate).

2.4. Račun se ne može prenijeti ili dodijeliti.

3. Korištenje softvera

3.1. Ovime vam se dodjeljuje neisključiva, prenosiva, svjetska licenca za:

3.1.1. koristiti softver u skladu s njegovim uvjetima licenciranja (pogledajte Licencni ugovor krajnjeg korisnika priložen uz svaku kopiju instalacijskog paketa takvog softvera);

3.2. Sve ostale upotrebe nisu dopuštene (uključujući ali ne ograničavajući se na osobnu ili nekomercijalnu upotrebu).

3.3. Jednu kopiju softvera možete koristiti besplatno unutar ograničenog vremena od 30 dana (30 DANA PROBE) samo za kućnu, nekomercijalnu i osobnu upotrebu. 3D-Coat Trial-Demo može se preuzeti s naše web stranice.

3.4. Vaša Licenca može biti opozvana u slučaju da otkrijemo da koristite naš Softver u suprotnosti sa zakonom ili Licencom, ili ako se koristi na stranicama koje sadrže klevetnički, pornografski ili huškački sadržaj. Vaša će Licenca biti opozvana ako otkrijemo da kršite Licencu ili ove Uvjete korištenja uključujući, ali ne ograničavajući se na hakiranje i varanje za bilo koji naš softver ili bilo koji drugi sadržaj koji PILGWAY smatra nepoželjnim ili nezakonitim. Vaša Licenca može biti suspendirana zbog zahtjeva zakona ili više sile.

4. VLASNIŠTVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA. DOBAVA SOFTVERSKOG PROIZVODA

4.1. Softver je ekskluzivno intelektualno vlasništvo Andrewa Shpagina. Softver je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Kod softvera je vrijedna poslovna tajna Andrewa Shpagina.

4.2. Svi žigovi, logotipi, trgovački nazivi, nazivi domena i brendovi Andrewa Shpagina vlasništvo su Andrewa Shpagina.

4.3. Softver je ovime podlicenciran od strane PILGWAY-a na temelju licencnog ugovora između PILGWAY-a i Andrewa Shpagina.

4.4. Serijski broj ili registracijski kod je dio programskog koda koji je zaseban proizvod (softverski proizvod) i isporučuje se kao zasebni softver. Isporuka vam se vrši prema odgovarajućoj fakturi. Postajete vlasnik proizvoda pod opskrbom od trenutka kada primite takav proizvod (serijski broj ili registracijski kod) koji podliježe plaćanju osim ako nije drugačije. Kao vlasnik takvog serijskog broja ili registracijskog koda postajete vlasnik svih isključivih prava intelektualnog vlasništva i moći ćete dopustiti ili zabraniti korištenje takvog serijskog broja ili registracijskog koda bilo kojoj trećoj strani.

4.4.1. Serijske brojeve ili registracijske kodove može vam prodati i dostaviti ovlašteni preprodavač ili na službenoj web stranici www.3dcoat.com ili na drugim web stranicama.

4.4.2. Serijski broj ili registracijski kod možete preprodati bilo kojoj strani.

4.4.3. Serijski broj ili registracijski kod odgovara određenoj licenci i opseg licence mora se strogo poštivati.

4.5. Ovlašteni ste za puni povrat novca u roku od 14 dana od plaćanja pod uvjetom da Licenca nije prekršena.

4.6. U slučaju da ste kupili serijski broj ili registracijski kod od treće strane na drugom web-mjestu (ne na web-mjestu www.3dcoat.com), kontaktirajte tu treću stranu za politiku povrata novca. PILGWAY može i neće moći vratiti uplatu ako ste kupili serijski broj ili registracijski kod od treće strane koja nije na web stranici www.3dcoat.com.

4.6.1. Ako imate problema s aktivacijom serijskog broja ili registracijskog koda kupljenog od treće strane, kontaktirajte support@3dcoat.com.

5. OGRANIČENJA

5.1. Ne smijete pokušavati izdvojiti izvorni kod softvera rastavljanjem ili na bilo koji drugi način.

5.2. Ne smijete koristiti Softver u komercijalne svrhe za svoju zaradu osim ako Licenca Softvera jasno dopušta takvu aktivnost.

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

6.1. SOFTVER SE ISPORUČUJE KAKAV JEST SA SVIM GREŠKAMA I GREŠKAMA. ANDREW SHPAGIN ILI PILGWAY VAM NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK, ŠTETU ILI ŠTETU. OVA KLUZULA UGOVORA JE VALJANA U SVAKO VRIJEME I PRIMJENJIVAT ĆE SE ČAK I KOD KRŠENJA UGOVORA U MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM.

6.2. Ni u kojem slučaju 3dcoat.com neće biti odgovoran za neizravnu štetu, posljedičnu štetu, izgubljenu dobit, propuštenu uštedu ili štetu zbog prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija, gubitka podataka ili bilo kojeg drugog materijalnog gubitka u vezi s bilo kojim zahtjevom, štetom ili drugim postupak proizašao iz ovog ugovora, uključujući - bez ograničenja - vašu upotrebu, oslanjanje na, pristup web stranici 3dcoat.com, softveru ili bilo kojem njegovom dijelu, ili bilo koja prava koja su vam dodijeljena ovim ugovorom, čak i ako ste bili obaviješteni o mogućnosti takve štete, bilo da se radnja temelji na ugovoru, deliktu (uključujući nemar), povredi prava intelektualnog vlasništva ili na neki drugi način.

6.3. Odšteta se može potraživati samo ako se pismeno prijavi 3dcoat.com najviše dva tjedna nakon otkrića.

6.4. U slučaju više sile 3dcoat.com nikada nije dužan nadoknaditi štetu koju ste pretrpjeli. Viša sila uključuje, između ostalog, prekid ili nedostupnost interneta, telekomunikacijske infrastrukture, prekide u opskrbi električnom energijom, nerede, prometne gužve, štrajkove, smetnje u tvrtkama, prekide u opskrbi, požare i poplave.

6.5. Vi obeštećujete 3dcoat.com od svih potraživanja koja proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom i korištenjem softvera.

7. RAZDOBLJE VALJANOSTI

7.1. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu čim prvi put registrirate račun. Ugovor ostaje na snazi sve dok se vaš račun ne ukine.

7.2. Možete ukinuti svoj račun u bilo kojem trenutku.

7.3. 3dcoat.com ima pravo privremeno blokirati vaš račun ili ukinuti vaš račun:

7.3.1. ako 3dcoat.com otkrije nezakonito ili opasno ponašanje;

7.3.2. u slučaju kršenja ovih uvjeta.

7.4. 3dcoat.com nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju možete pretrpjeti ukidanjem računa ili pretplate u skladu s člankom 6.

8. Promjene Uvjeta

8.1. 3dcoat.com može promijeniti ove uvjete i odredbe, kao i sve cijene u bilo kojem trenutku.

8.2. 3dcoat.com će objaviti izmjene ili dopune putem usluge ili na web stranici.

8.3. Ako ne želite prihvatiti promjenu ili dodatak, možete raskinuti ugovor kada promjene stupe na snagu. Korištenje 3dcoat.com nakon datuma stupanja na snagu promjena značit će vaše prihvaćanje promjena ili dodanih uvjeta i odredbi.

9. PRIVATNOST I OSOBNI PODACI

9.1. Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti na https://3dcoat.com/privacy/ za više pojedinosti o tome kako prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke.

9.2. Naša Pravila o privatnosti sastavni su dio ovog Ugovora i smatrat će se da su ovdje uključena.

10. Završne rečenice

10.1. Ukrajinski zakon se primjenjuje na ovaj ugovor.

10.2. Osim u mjeri u kojoj je drugačije određeno obaveznim primjenjivim zakonom, svi sporovi koji nastanu u vezi sa Softverom ili Uslugama iznijet će se pred nadležni ukrajinski sud sa sjedištem u Kijevu, Ukrajina.

10.3. Za bilo koju klauzulu u ovim uvjetima koja zahtijeva da se izjava mora dati "u pisanom obliku" kako bi bila pravno valjana, izjava e-poštom ili komunikacijom putem usluge 3dcoat.com bit će dovoljna pod uvjetom da se autentičnost pošiljatelja može potvrditi. utvrđeno s dovoljnom sigurnošću i cjelovitost izjave nije ugrožena.

10.4. Verzija bilo koje komunikacije informacija koju je zabilježio 3dcoat.com smatrat će se autentičnom, osim ako ne dostavite dokaz koji govori suprotno.

10.5. U slučaju da se bilo koji dio ovih uvjeta i odredbi proglasi pravno nevažećim, to neće utjecati na valjanost cijelog ugovora. Strane će se u takvom slučaju dogovoriti o jednoj ili više zamjenskih odredbi koje približavaju izvornoj namjeri nevaljane(ih) odredbe(a) u granicama zakona.

10.6. 3dcoat.com ima pravo dodijeliti svoja prava i obveze prema ovom ugovoru trećoj strani kao dio akvizicije 3dcoat.com ili povezanih poslovnih aktivnosti.

10.7. Slažete se da ćete se pridržavati svih primjenjivih zakona i propisa o uvozu/izvozu. Slažete se da nećete izvoziti ili dodjeljivati Softver i usluge subjektima ili pojedincima ili zemljama protiv kojih su uvedene sankcije ili u koje je izvoz u vrijeme izvoza ograničen od strane vlade Sjedinjenih Država, Japana, Australije, Kanade, zemalja Europskoj zajednici ili Ukrajini. Izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u, pod kontrolom, ili ste državljanin ili stanovnik bilo koje takve zabranjene zemlje, entiteta ili pojedinca.

11. ČLANAK 12. Kontakt

11.1. Sva pitanja u vezi s ovim uvjetima i odredbama ili bilo koja druga pitanja o 3dcoat.com pošaljite e-poštom na support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Društvo s ograničenom odgovornošću “PILGWAY”,

registriran u Ukrajini pod brojem 41158546

ured 41, 54-A, Lomonosova ulica, 03022

Kijev, Ukrajina

količinska narudžba popusti na

dodano u košaricu
Pogledaj košaricu provjeri
false
popunite jedno od polja
ili
Sada možete nadograditi na verziju 2021! Vašem ćemo računu dodati novi licencni ključ za 2021. Vaš V4 serijski ostat će aktivan do 14. srpnja 2022.
odaberite opciju
Odaberite barem jednu licencu!
Tekst koji treba ispraviti
 
 
Ako ste pronašli grešku u tekstu, odaberite je i pritisnite Ctrl+Enter kako biste nam je prijavili!
Opcija nadogradnje zaključanog čvora na plutajuću opciju dostupna je za sljedeće licence:
Odaberite licencu(e) za nadogradnju.
Odaberite barem jednu licencu!

Naša web stranica koristi kolačiće

Također koristimo uslugu Google Analytics i Facebook Pixel tehnologiju kako bismo znali kako funkcioniraju naša marketinška strategija i prodajni kanali.