with love from Ukraine

Småkakor

När du använder 3dcoat.com godkänner du alla regler på denna sida.

www.3dcoat.com erbjuder viss programvara tillgänglig för köp och/eller nedladdning ("Programvara") samt kan erbjuda vissa tjänster ("Tjänsterna") tillgängliga antingen gratis eller till en extra kostnad på sin webbplats www.3dcoat.com . Användningen av programvaran är föremål för nedanstående villkor. Att använda 3dcoat.com innebär att du accepterar dessa villkor.

1. DEFINITIONER

1.1. "Programvara" betyder resultat av datorprogrammering i form av applikationsdatorprogram och dess komponenter samt i form av webbplatser eller onlinetjänster, eller programvarukod, eller serienummer eller registreringskod, och ska inkludera men inte begränsat till var och en av följande: 3D-Coat Trial-Demo version, 3D-Coat Academic version, 3D-Coat Educational version, 3D-Coat Amateur version, 3D-Coat Professional version, 3D-Coat Floating version, 3DC-printing (kort från 3D-Coat) för 3d-utskrift), som ska inkludera versioner för Windows, Max OS, Linux operativsystem samt betaversioner som görs tillgängliga för allmänheten eller för ett begränsat antal användare, och all sådan annan programvara (inklusive plugins som utvecklas eller ägs av Andrew Shpagin) enligt listan på https://3dcoat.com/features/ eller tillgänglig för nedladdning på https://3dcoat.com/download/ eller via http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. "Tjänst" betyder tjänst, eller någon annan operation som inte är licens eller leverans, som föreslås och görs tillgänglig för köp av PILGWAY på webbplatsen http://3dcoat.com .

1.3. "Leverans" avser varje leverans av produkter eller varor, inklusive men inte begränsat till programvarukod eller serienummer eller registreringskod, vilket innebär överföring och överlåtelse av rättigheter med sådana produkter eller varor till en köpare och köparen, som en ny ägare av sådana produkter eller varor ska vara berättigade att sälja vidare, byta eller gåva sådana produkter eller varor.

1.4. "Licens" betyder rätten att använda programvaran på ett sätt och inom den omfattning som definieras i detta avtal, oavsett om det är mot avgift eller utan kostnad.

2. KONTOREGISTRERING OCH ÅTKOMST

2.1. För att ladda ner programvaran måste du först registrera dig för ett konto.

2.2. Du måste säkra åtkomsten till ditt konto mot tredje part och hålla all behörighetsinformation konfidentiell. 3dcoat.com kommer att anta att alla åtgärder som utförs från ditt konto efter att ha loggat in med ditt användarnamn och lösenord är auktoriserade och övervakade av dig.

2.3. Registrering ger dig tillgång till viss programvara och tjänster. Vissa program eller tjänster kan införa ytterligare villkor som är specifika för den programvaran eller tjänsterna (till exempel ett slutanvändarlicensavtal som är specifikt för en viss programvara eller användarvillkor som är specifika för en viss tjänst). Dessutom kan ytterligare villkor (till exempel betalnings- och faktureringsförfaranden) tillämpas.

2.4. Kontot får inte överföras eller tilldelas.

3. Användning av programvara

3.1. Du beviljas härmed icke-exklusiv, överlåtbar, världsomspännande licens till:

3.1.1. använda programvaran i enlighet med dess licensvillkor (se slutanvändarlicensavtalet bifogat varje exemplar av installationspaketet av sådan programvara);

3.2. All annan användning är inte tillåten (inklusive men inte begränsad till personlig eller icke-kommersiell användning).

3.3. Du får använda ett exemplar av programvaran kostnadsfritt inom en begränsad tid på 30 dagar (30 DAGARS PRÖVNING) endast för hemmabruk, icke-kommersiellt och personligt bruk. 3D-Coat Trial-Demo kan laddas ner från vår webbplats.

3.4. Din licens kan återkallas om vi får reda på att du använder vår programvara i strid med lagen eller licensen, eller om den används på webbplatser som har ärekränkande, pornografiskt eller inflammatoriskt innehåll. Din licens kommer att återkallas om vi upptäcker att du bryter mot licensen eller dessa användarvillkor inklusive, men inte begränsat till, hacks och fusk för någon av vår programvara eller annat innehåll som PILGWAY finner stötande eller olagligt. Din licens kan stängas av på grund av lagkrav eller force majeure.

4. IMMATERIELL EGENDOMSÄGANDE. TILLHANDAHÅLLANDE AV PROGRAMVARAPRODUKT

4.1. Programvaran är Andrew Shpagins exklusiva immateriella egendom. Programvaran är skyddad av internationella upphovsrättslagar. Programvarans kod är Andrew Shpagins värdefulla affärshemlighet.

4.2. Alla Andrew Shpagins butiksmärken, logotyper, handelsnamn, domännamn och varumärken tillhör Andrew Shpagin.

4.3. Programvaran underlicensieras härmed av PILGWAY på grundval av ett licensavtal mellan PILGWAY och Andrew Shpagin.

4.4. Serienumret eller registreringskoden är en mjukvarukod som är en separat produkt (programvara) och levereras som en separat programvara. Leveransen sker till dig enligt respektive faktura. Du blir ägare till produkten under Leverans från det ögonblick du mottagit en sådan produkt (serienummer eller registreringskod) mot betalning om inte annat. Som ägare av ett sådant serienummer eller registreringskod blir du ägare till alla exklusiva immateriella rättigheter och kommer att kunna tillåta eller förbjuda att använda sådant serienummer eller registreringskod till tredje part.

4.4.1. Serienummer eller registreringskoder kan säljas och levereras till dig av auktoriserad återförsäljare antingen på den officiella webbplatsen www.3dcoat.com eller på andra webbplatser.

4.4.2. Serienummer eller registreringskod kan säljas vidare av dig till vilken part som helst.

4.4.3. Serienummer eller registreringskod motsvarar viss Licens och Licensens omfattning måste följas strikt.

4.5. Du har rätt till full återbetalning inom 14 dagar efter betalning förutsatt att licensen inte har brutits.

4.6. Om du köpte serienummer eller registreringskod från en tredje part på en annan webbplats (inte på webbplatsen www.3dcoat.com), kontakta sådan tredje part för en återbetalningspolicy. PILGWAY kan och kommer inte att kunna återbetala betalning om du har köpt serienummer eller registreringskod från en tredje part som inte finns på webbplatsen www.3dcoat.com.

4.6.1. Om du har några problem med aktivering av serienummer eller registreringskod köpt från tredje part, kontakta support@3dcoat.com.

5. BEGRÄNSNINGAR

5.1. Du får inte försöka extrahera programvarans källkod genom att demontera eller på något annat sätt.

5.2. Du får inte använda programvaran i kommersiella syften för din vinst såvida inte programvarans licens tydligt tillåter sådan aktivitet.

6. DISCLAIMER. ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK MED ALLA DEFEKTER OCH FEL. ANDREW SHPAGIN ELLER PILGWAY SKA INTE VARA ANSVARIGA MOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST, SKADA ELLER SKADA. DENNA KLAUSUL I AVTALET GÄLLER NÄR SOM HELST OCH DEN KOMMER ATT GÄLJA ÄVEN VID BROTT MOT AVTALET I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG.

6.2. Under inga omständigheter ska 3dcoat.com hållas ansvarigt för indirekta skador, följdskador, utebliven vinst, missade besparingar eller skador genom affärsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller någon annan ekonomisk förlust i samband med anspråk, skada eller annat förfarande som uppstår under detta avtal, inklusive - utan begränsning - din användning av, tillit till, tillgång till 3dcoat.com-webbplatsen, programvaran eller någon del därav, eller alla rättigheter som beviljats dig enligt detta, även om du har informerats om möjligheten av sådana skador, oavsett om talan grundas på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), intrång i immateriella rättigheter eller annat.

6.3. Skadestånd kan endast krävas om det rapporteras skriftligen till 3dcoat.com högst två veckor efter upptäckten.

6.4. I händelse av force majeure är 3dcoat.com aldrig skyldig att ersätta skador som du lidit. Force majeure omfattar bland annat störningar eller otillgänglighet på internet, telekommunikationsinfrastruktur, strömavbrott, bråk, trafikstockningar, strejker, företagsstörningar, leveransavbrott, bränder och översvämningar.

6.5. Du håller 3dcoat.com skadeslös mot alla anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal och användningen av programvaran.

7. GILTIGHETSTID

7.1. Dessa användarvillkor träder i kraft så snart du först registrerar ett konto. Avtalet gäller tills ditt konto avslutas.

7.2. Du kan avsluta ditt konto när som helst.

7.3. 3dcoat.com har rätt att tillfälligt blockera ditt konto eller avsluta ditt konto:

7.3.1. om 3dcoat.com upptäcker olagligt eller farligt beteende;

7.3.2. i händelse av brott mot dessa villkor.

7.4. 3dcoat.com ansvarar inte för någon skada du kan lida av att kontot eller prenumerationen avslutas i enlighet med artikel 6.

8. Ändringar av villkor

8.1. 3dcoat.com kan ändra dessa villkor och alla priser när som helst.

8.2. 3dcoat.com ska meddela ändringar eller tillägg via tjänsten eller på webbplatsen.

8.3. Om du inte vill acceptera en ändring eller tillägg kan du säga upp avtalet när ändringarna träder i kraft. Användning av 3dcoat.com efter datumet för ändringarnas ikraftträdande ska utgöra ditt godkännande av ändringarna eller tillägg till villkoren.

9. SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER

9.1. Se vår integritetspolicy på https://3dcoat.com/privacy/ för mer information om hur vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter.

9.2. Vår integritetspolicy är en integrerad del av detta avtal och ska anses inkorporerad häri.

10. Slutsatser

10.1. Ukrainsk lag gäller för detta avtal.

10.2. Utom i den utsträckning som annat bestäms av tvingande tillämplig lag ska alla tvister som uppstår i samband med programvaran eller tjänsterna väckas inför den behöriga ukrainska domstolen i Kiev, Ukraina.

10.3. För varje klausul i dessa villkor som kräver att ett uttalande måste göras "skriftligt" för att vara juridiskt giltigt, ska ett uttalande via e-post eller kommunikation via 3dcoat.com-tjänsten vara tillräckligt förutsatt att avsändarens äkthet kan vara fastställts med tillräcklig säkerhet och uttalandets integritet har inte äventyrats.

10.4. Den version av all kommunikation av information som registrerats av 3dcoat.com ska anses vara äkta, såvida du inte tillhandahåller bevis på motsatsen.

10.5. Om någon del av dessa villkor förklaras juridiskt ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av hela avtalet. Parterna ska i ett sådant fall komma överens om en eller flera ersättningsbestämmelser som närmar sig den ursprungliga avsikten med den eller de ogiltiga bestämmelserna inom lagens gränser.

10.6. 3dcoat.com har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part som en del av ett förvärv av 3dcoat.com eller tillhörande affärsverksamhet.

10.7. Du samtycker till att följa alla tillämpliga import/ export och förordningar. Du samtycker till att inte export eller tilldela programvaran och tjänsterna till enheter eller individer eller länder mot vilka det införs sanktioner eller till vilka exporten vid tidpunkten för exporten är begränsad av regeringen i USA, Japan, Australien, Kanada, länder i Europeiska gemenskapen eller Ukraina. Du intygar och garanterar att du inte befinner dig i, under kontroll av eller är medborgare eller bosatt i något sådant förbjudet land, enhet eller individ.

11. ARTIKEL 12. Kontakt

11.1. Maila alla frågor angående dessa villkor eller andra frågor om 3dcoat.com till support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Aktiebolag "PILGWAY",

registrerad i Ukraina under nr 41158546

kontor 41, 54-A, Lomonosova street, 03022

Kiev, Ukraina

volymorderrabatter på

lagts till i kundvagnen
visa varukorg kolla upp
false
fyll i ett av fälten
eller
Du kan uppgradera till version 2021 nu! Vi kommer att lägga till den nya 2021-licensnyckeln till ditt konto. Din V4-serie kommer att förbli aktiv till 14.07.2022.
Välj ett alternativ
Välj licensen/licenserna att uppgradera.
Välj minst en licens!
Text som behöver korrigeras
 
 
Om du hittade ett fel i texten, välj det och tryck på Ctrl+Enter för att rapportera det till oss!
Uppgradera nodlåst till flytande alternativ tillgängligt för följande licenser:
Välj licensen/licenserna att uppgradera.
Välj minst en licens!

Vår webbplats använder cookies

Vi använder också tjänsten Google Analytics och Facebook Pixel-teknik för att veta hur vår marknadsföringsstrategi och våra försäljningskanaler fungerar .