with love from Ukraine

ნამცხვრები

როდესაც იყენებთ 3dcoat.com-ს , თქვენ ეთანხმებით ამ გვერდის ყველა წესს.

www.3dcoat.com გთავაზობთ გარკვეულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ხელმისაწვდომია შესაძენად და/ან ჩამოსატვირთად („პროგრამული უზრუნველყოფა“), ასევე შეიძლება შემოგთავაზოთ გარკვეული სერვისები („მომსახურებები“), რომლებიც ხელმისაწვდომია უფასოდ ან დამატებით ფასად მის ვებგვერდზე www.3dcoat.com . პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება ექვემდებარება ქვემოთ მოცემულ წესებსა და პირობებს. 3dcoat.com-ის გამოყენება ნიშნავს ამ პირობების მიღებას.

1. განმარტებები

1.1. „პროგრამული უზრუნველყოფა“ ნიშნავს კომპიუტერული პროგრამირების შედეგს აპლიკაციის კომპიუტერული პროგრამისა და მისი კომპონენტების სახით, აგრეთვე ვებსაიტების ან ონლაინ სერვისების, ან პროგრამული კოდის, ან სერიული ნომრის, ან სარეგისტრაციო კოდის სახით და უნდა შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება თითოეული მათგანის სახით. შემდეგი: 3D-Coat Trial-დემო ვერსია, 3D-Coat აკადემიური ვერსია, 3D-Coat საგანმანათლებლო ვერსია, 3D-Coat სამოყვარულო ვერსია, 3D-Coat Professional ვერსია, 3D-Coat მცურავი ვერსია, 3DC-ბეჭდვა (მოკლედ 3D-Coat-დან 3D ბეჭდვისთვის), რომელიც უნდა შეიცავდეს ვერსიებს Windows, Max OS, Linux ოპერაციული სისტემებისთვის, ასევე ბეტა ვერსიებისთვის, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვის ან მომხმარებლების შეზღუდული რაოდენობისთვის, და ნებისმიერ სხვა ასეთ პროგრამულ უზრუნველყოფას (მათ შორის, დანამატებს, რომლებიც შემუშავებულია ან ეკუთვნის ენდრიუ შპაგინი) როგორც ჩამოთვლილია https://3dcoat.com/features/ ან ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად https://3dcoat.com/download/ ან http://3dcoat.com/forum/ საშუალებით.

1.2. "მომსახურება" ნიშნავს მომსახურებას, ან ნებისმიერ სხვა ოპერაციას, რომელიც არ არის ლიცენზია ან მიწოდება, შემოთავაზებული და ხელმისაწვდომი შესყიდვისთვის PILGWAY ვებსაიტზე http://3dcoat.com .

1.3. "მიწოდება" ნიშნავს პროდუქციის ან საქონლის ნებისმიერ მიწოდებას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროგრამული კოდით ან სერიული ნომრით ან სარეგისტრაციო კოდით, რაც გულისხმობს მყიდველზე და მყიდველს, როგორც ახალ მფლობელს, ამ პროდუქტებზე ან საქონელზე უფლებების გადაცემას და მინიჭებას. ასეთ პროდუქტებს ან საქონელს უფლება ექნება გადაყიდოს, გაცვალოს ან აჩუქოს ასეთი პროდუქტები ან საქონელი.

1.4. „ლიცენზია“ ნიშნავს პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების უფლებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფორმით და ფარგლების ფარგლებში, საფასურის ან უფასოდ.

2. ანგარიშის რეგისტრაცია და წვდომა

2.1. პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოსატვირთად, ჯერ უნდა დარეგისტრირდეთ ანგარიშზე.

2.2. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ თქვენს ანგარიშზე წვდომა მესამე მხარისგან და შეინახოთ ავტორიზაციის ყველა მონაცემი კონფიდენციალურად. 3dcoat.com ჩათვლის, რომ თქვენი მომხმარებლის სახელით და პაროლით შესვლის შემდეგ თქვენი ანგარიშიდან განხორციელებული ყველა ქმედება ავტორიზებულია და აკონტროლებს თქვენს მიერ.

2.3. რეგისტრაცია საშუალებას გაძლევთ შეხვიდეთ კონკრეტულ პროგრამულ უზრუნველყოფასა და სერვისებზე. ზოგიერთმა პროგრამამ ან სერვისმა შეიძლება დააწესოს დამატებითი პირობები, რომლებიც სპეციფიკურია ამ პროგრამული უზრუნველყოფის ან სერვისებისთვის (მაგალითად, საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო ხელშეკრულება, რომელიც სპეციფიკურია კონკრეტული პროგრამისთვის, ან კონკრეტული სერვისისთვის სპეციფიკური გამოყენების პირობები). ასევე, შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამატებითი პირობები (მაგალითად, გადახდის და ბილინგის პროცედურები).

2.4. ანგარიშის გადაცემა ან მინიჭება არ შეიძლება.

3. პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება

3.1. თქვენ მოგეცემათ არაექსკლუზიური, მინიჭებადი, მსოფლიო ლიცენზია:

3.1.1. გამოიყენეთ პროგრამული უზრუნველყოფა მისი სალიცენზიო პირობების შესაბამისად (გთხოვთ, იხილოთ საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო ხელშეკრულება, რომელიც თან ერთვის ამ პროგრამის საინსტალაციო პაკეტზე თითოეულ ასლს);

3.2. ყველა სხვა გამოყენება დაუშვებელია (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება პირადი ან არაკომერციული სარგებლობით).

3.3. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პროგრამული უზრუნველყოფის ერთი ასლი უფასოდ 30 დღის განმავლობაში (30 DAYS TRIAL) მხოლოდ სახლის, არაკომერციული და პირადი სარგებლობისთვის. 3D-Coat Trial-Demo შეიძლება გადმოწერილი იყოს ჩვენი ვებსაიტიდან.

3.4. თქვენი ლიცენზია შეიძლება გაუქმდეს იმ შემთხვევაში, თუ აღმოვაჩენთ, რომ თქვენ იყენებთ ჩვენს პროგრამულ უზრუნველყოფას კანონის ან ლიცენზიის დარღვევით, ან ის გამოიყენება საიტებზე, რომლებიც შეიცავს ცილისმწამებლურ, პორნოგრაფიულ ან ანთებით კონტენტს. თქვენი ლიცენზია გაუქმდება, თუ გავარკვევთ, რომ თქვენ არღვევთ ლიცენზიას ან ამ გამოყენების პირობებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ჰაკერებითა და თაღლითებით ჩვენი ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის ან ნებისმიერი სხვა შინაარსისთვის, რომელსაც PILGWAY მიიჩნევს არაკანონიერად ან უკანონოდ. თქვენი ლიცენზია შეიძლება შეჩერდეს კანონის მოთხოვნების ან ფორს-მაჟორის გამო.

4. ინტელექტუალური საკუთრების საკუთრება. პროგრამული პროდუქტის მიწოდება

4.1. პროგრამული უზრუნველყოფა არის ენდრიუ შპაგინის საკუთრების ექსკლუზიური ინტელექტუალური საკუთრება. პროგრამული უზრუნველყოფა დაცულია საავტორო უფლებების საერთაშორისო კანონებით. პროგრამული უზრუნველყოფის კოდი ენდრიუ შპაგინის ღირებული სავაჭრო საიდუმლოა.

4.2. ენდრიუ შპაგინის ნებისმიერი სავაჭრო ნიშანი, ლოგოები, სავაჭრო სახელები, დომენის სახელები და ბრენდები ენდრიუ შპაგინის საკუთრებაა.

4.3. პროგრამული უზრუნველყოფის ქველიცენზირება ხდება PILGWAY-ის მიერ PILGWAY-სა და ენდრიუ შპაგინს შორის სალიცენზიო ხელშეკრულების საფუძველზე.

4.4. სერიული ნომერი ან სარეგისტრაციო კოდი არის პროგრამული კოდის ნაწილი, რომელიც არის ცალკე პროდუქტი (პროგრამული პროდუქტი) და მოწოდებულია ცალკე პროგრამული უზრუნველყოფის სახით. მიწოდება ხდება თქვენთვის შესაბამისი ინვოისის მიხედვით. თქვენ ხდებით მიწოდების ქვეშ მყოფი პროდუქტის მფლობელი იმ მომენტიდან, როდესაც მიიღებთ ამ პროდუქტს (სერიული ნომერი ან სარეგისტრაციო კოდი), რომელიც ექვემდებარება გადახდას, თუ სხვა რამ არ არის. როგორც ასეთი სერიული ნომრის ან სარეგისტრაციო კოდის მფლობელი, თქვენ ხდებით ყველა ექსკლუზიური ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მფლობელი და შეძლებთ დაუშვათ ან აუკრძალოთ ასეთი სერიული ნომრის ან სარეგისტრაციო კოდის გამოყენება ნებისმიერ მესამე მხარეს.

4.4.1. სერიული ნომრები ან სარეგისტრაციო კოდები შეიძლება გაიყიდოს და მოგაწოდოთ ავტორიზებული გადამყიდველის მიერ ოფიციალურ ვებსაიტზე www.3dcoat.com ან სხვა ვებსაიტებზე.

4.4.2. სერიული ნომერი ან სარეგისტრაციო კოდი შეიძლება ხელახლა გაიყიდოს თქვენ მიერ ნებისმიერ მხარეს.

4.4.3. სერიული ნომერი ან სარეგისტრაციო კოდი შეესაბამება გარკვეულ ლიცენზიას და მკაცრად უნდა დაიცვან ლიცენზიის ფარგლები.

4.5. თქვენ უფლება გაქვთ სრულად დაგიბრუნოთ თანხა გადახდიდან 14 დღის განმავლობაში იმ პირობით, რომ ლიცენზია არ დაირღვა.

4.6. თუ თქვენ იყიდეთ სერიული ნომერი ან სარეგისტრაციო კოდი მესამე მხარისგან სხვა ვებ-გვერდზე (არა ვებ-გვერდზე www.3dcoat.com), გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ასეთ მესამე მხარეს თანხის დაბრუნების პოლიტიკისთვის. PILGWAY-ს შეუძლია და ვერ შეძლებს თანხის დაბრუნებას, თუ თქვენ იყიდეთ სერიული ნომერი ან რეგისტრაციის კოდი მესამე მხარისგან, რომელიც არ არის ვებ-გვერდზე www.3dcoat.com.

4.6.1. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა მესამე მხარისგან შეძენილი სერიული ნომრის ან რეგისტრაციის კოდის გააქტიურებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ support@3dcoat.com.

5. შეზღუდვები

5.1. თქვენ არ შეგიძლიათ სცადოთ პროგრამული უზრუნველყოფის საწყისი კოდის ამოღება დაშლის ან სხვა საშუალებებით.

5.2. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პროგრამული უზრუნველყოფა კომერციული მიზნებისთვის თქვენი მოგებისთვის, თუ პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია აშკარად არ იძლევა ასეთ საქმიანობას.

6. პასუხისმგებლობის უარყოფა. ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲐ

6.1. პროგრამული უზრუნველყოფა მოწოდებულია ისე, როგორც არის ყველა დეფექტითა და ხარვეზით. ANDREW SHPAGIN ან PILGWAY არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე რაიმე დანაკარგზე, დაზიანებაზე ან საზიანოზე. ხელშეკრულების ეს პუნქტი ძალაშია ნებისმიერ დროს და ის გავრცელდება ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაშიც კი, მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით.

6.2. არავითარ შემთხვევაში 3dcoat.com არ იქნება პასუხისმგებელი ირიბ ზარალზე, თანმიმდევრულ ზარალზე, დაკარგული მოგებაზე, გამოტოვებულ დანაზოგზე ან ზარალზე ბიზნესის შეწყვეტის, ბიზნეს ინფორმაციის დაკარგვაზე, მონაცემთა დაკარგვაზე ან რაიმე სხვა მატერიალურ ზარალზე რაიმე მოთხოვნასთან, ზიანს ან სხვასთან დაკავშირებით. ამ შეთანხმების საფუძველზე წარმოქმნილი საქმის წარმოება, მათ შორის - შეუზღუდავად - თქვენი გამოყენება, ნდობა, წვდომა 3dcoat.com ვებსაიტზე, პროგრამულ უზრუნველყოფას ან მის ნებისმიერ ნაწილზე, ან ნებისმიერი უფლება, რომელიც თქვენ მინიჭებული გაქვთ ამ ხელშეკრულებით, მაშინაც კი, თუ გაცნობებთ ამის შესაძლებლობას. ასეთი ზიანის შესახებ, იქნება ეს ქმედება დაფუძნებული კონტრაქტზე, დანაშაულზე (მათ შორის გაუფრთხილებლობაზე), ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევაზე თუ სხვაგვარად.

6.3. ზიანის მოთხოვნა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წერილობით ეცნობება 3dcoat.com-ს აღმოჩენიდან მაქსიმუმ ორი კვირის შემდეგ.

6.4. ფორსმაჟორული სიტუაციის შემთხვევაში 3dcoat.com-ს არასოდეს მოეთხოვება თქვენს მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ფორსმაჟორები, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს ინტერნეტის შეფერხებას ან მიუწვდომლობას, სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურას, ელექტროენერგიის შეწყვეტას, არეულობას, საცობებს, გაფიცვებს, კომპანიის შეფერხებებს, მიწოდების შეფერხებებს, ხანძარსა და წყალდიდობას.

6.5. თქვენ ანაზღაურებთ 3dcoat.com-ს ყველა პრეტენზიის წინააღმდეგ, რომელიც წარმოიქმნება ამ შეთანხმებიდან ან მასთან დაკავშირებით და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება.

7. მოქმედების ვადა

7.1. ეს გამოყენების პირობები ძალაში შედის, როგორც კი პირველად დარეგისტრირდებით ანგარიშზე. ხელშეკრულება მოქმედებს მანამ, სანამ თქვენი ანგარიში არ შეწყდება.

7.2. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენი ანგარიშის შეწყვეტა.

7.3. 3dcoat.com უფლებამოსილია დროებით დაბლოკოს თქვენი ანგარიში ან შეწყვიტოს თქვენი ანგარიში:

7.3.1. თუ 3dcoat.com აღმოაჩენს უკანონო ან სახიფათო ქცევას;

7.3.2. ამ პირობების დარღვევის შემთხვევაში.

7.4. 3dcoat.com არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება განიცადოთ ანგარიშის შეწყვეტით ან გამოწერით მე-6 მუხლის შესაბამისად.

8. პირობების ცვლილებები

8.1. 3dcoat.com-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს ეს წესები და პირობები, ისევე როგორც ნებისმიერი ფასები.

8.2. 3dcoat.com გამოაცხადებს ცვლილებებს ან დამატებებს სერვისის მეშვეობით ან ვებსაიტზე.

8.3. თუ არ გსურთ ცვლილებების ან დამატებების მიღება, შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ხელშეკრულება, როდესაც ცვლილებები ძალაში შევა. 3dcoat.com-ის გამოყენება ცვლილებების ძალაში შესვლის თარიღის შემდეგ ნიშნავს თქვენს მიერ ცვლილებების ან დამატებული პირობების მიღებას.

9. კონფიდენციალურობა და პერსონალური მონაცემები

9.1. გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას https://3dcoat.com/privacy/ დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვინახავთ და ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს.

9.2. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არის წინამდებარე შეთანხმების განუყოფელი ნაწილი და ჩაითვლება აქ ჩადებული.

10. დასკვნითი პუნქტები

10.1. ამ ხელშეკრულებაზე ვრცელდება უკრაინის კანონი.

10.2. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის დადგენილი სავალდებულო მოქმედი კანონმდებლობით, ყველა დავა, რომელიც წარმოიქმნება პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ან სერვისებთან დაკავშირებით, განიხილება უკრაინის კომპეტენტური სასამართლოს წინაშე, რომელიც მდებარეობს კიევში, უკრაინაში.

10.3. ამ პირობებისა და პირობების ნებისმიერი პუნქტისთვის, რომელიც მოითხოვს, რომ განცხადება უნდა გაკეთდეს „წერილობით“, რათა იყოს იურიდიულად მოქმედი, საკმარისია განცხადება ელექტრონული ფოსტით ან კომუნიკაცია 3dcoat.com სერვისის მეშვეობით, იმ პირობით, რომ გამომგზავნის ავთენტურობა შეიძლება დადგინდეს. დადგენილია საკმარისი დარწმუნებით და განცხადების მთლიანობა არ დაირღვა.

10.4. ნებისმიერი ინფორმაციის გადაცემის ვერსია, რომელიც ჩაწერილია 3dcoat.com-ის მიერ, ჩაითვლება ავთენტურად, თუ თქვენ არ მოგაწოდებთ საპირისპირო მტკიცებულებას.

10.5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ პირობებისა და პირობების რომელიმე ნაწილი იურიდიულად ძალადაკარგულად გამოცხადდება, ეს გავლენას არ მოახდენს მთლიანი ხელშეკრულების მოქმედებაზე. მხარეები ასეთ შემთხვევაში შეთანხმდებიან ერთ ან მეტ შემცვლელ დებულებაზე, რომელიც უახლოვდება არასწორი დებულების თავდაპირველ განზრახვას კანონის ფარგლებში.

10.6. 3dcoat.com უფლებამოსილია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თავისი უფლებები და ვალდებულებები გადასცეს მესამე მხარეს, როგორც 3dcoat.com-ის შეძენის ნაწილი ან მასთან დაკავშირებული ბიზნეს საქმიანობა.

10.7. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვათ ყველა მოქმედი იმპორტის/ექსპორტის კანონები და რეგულაციები. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გაიტანოთ ან არ გადასცეთ პროგრამული უზრუნველყოფა და სერვისები იმ პირებს ან ფიზიკურ პირებს ან ქვეყნებს, რომლებზეც დაწესებულია სანქციები ან რომელთა ექსპორტი შეზღუდულია ექსპორტის დროს შეერთებული შტატების, იაპონიის, ავსტრალიის, კანადის, ქვეყნების მთავრობის მიერ. ევროკავშირი ან უკრაინა. თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ თქვენ არ იმყოფებით რომელიმე ასეთი აკრძალული ქვეყნის, სუბიექტის ან ფიზიკური პირის მოქალაქე ან რეზიდენტი, კონტროლის ქვეშ.

11. მუხლი 12. კონტაქტი

11.1. გაუგზავნეთ ნებისმიერი შეკითხვა ამ წესებთან და პირობებთან დაკავშირებით ან ნებისმიერი სხვა შეკითხვა 3dcoat.com-ის შესახებ მისამართზე support@3dcoat.com.

3dcoat.com

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “PILGWAY”,

რეგისტრირებულია უკრაინაში No41158546-ით

ოფისი 41, 54-ა, ლომონოსოვას ქუჩა, 03022

კიევი, უკრაინა

მოცულობის შეკვეთის ფასდაკლება

დაემატა კალათაში
კალათის ნახვა გადახდა
false
შეავსეთ ერთ-ერთი ველი
ან
შეგიძლიათ განაახლოთ 2021 ვერსიაზე ახლავე! ჩვენ დავამატებთ ახალ 2021 წლის ლიცენზიის გასაღებს თქვენს ანგარიშს. თქვენი V4 სერია აქტიური დარჩება 14.07.2022-მდე.
აირჩიეთ ვარიანტი
აირჩიეთ ლიცენზი(ებ)ი განახლებისთვის.
აირჩიეთ მინიმუმ ერთი ლიცენზია!
ტექსტი, რომელიც საჭიროებს შესწორებას
 
 
თუ ტექსტში შეცდომა იპოვეთ, გთხოვთ, აირჩიოთ ის და დააჭირეთ Ctrl+Enter, რომ შეგვატყობინოთ!
განაახლეთ კვანძში ჩაკეტილი მცურავი ვარიანტი, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგი ლიცენზიებისთვის:
აირჩიეთ ლიცენზი(ებ)ი განახლებისთვის.
აირჩიეთ მინიმუმ ერთი ლიცენზია!

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს cookies

ჩვენ ასევე ვიყენებთ Google Analytics სერვისს და Facebook Pixel ტექნოლოგიას, რათა ვიცოდეთ როგორ მუშაობს ჩვენი მარკეტინგული სტრატეგია და გაყიდვების არხები.